Kiezen voor regie in woonservicewijken – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

23-10-2008

Hoe kan de gemeente haar regierol in samenwerkingsprocessen rond wonen, zorg en welzijn het beste vervullen? Onderzoeker Peter Hendrixen beschrijft in een handzaam boekje de inzichten die hij hierover heeft opgedaan in zijn onderzoek naar woonservicegebieden in de provincie Gelderland.

Dé regierol bestaat niet

“De gemeente pakt de regierol niet op.” Een veelgehoorde kreet van partijen die samenwerken bij de realisatie van woonservicegebieden. Peter Hendrixen, onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen, maakt duidelijk dat dé regierol ook niet bestaat. Hij laat zien dat de invulling van de rol van gemeente afhankelijk is van bevoegdheden en (politieke) doelen. In het samenwerkingsproces heeft de gemeente meerdere posities.

Hendrixen: “De gemeente is ‘bewaker’ van het ‘algemene of publieke belang’, maar ook ‘belanghebbende’ waar het gaat om grondbeleid of aanbesteding van de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo). De rolinvulling van de gemeente kan niet anders zijn dan meervoudig.”

Er valt te kiezen!

Hendrixen laat zien hoe invulling kan worden gegeven aan de gemeentelijke regierollen. Niet als blauwdruk, maar als zoektocht voor gemeenteambtenaren en bestuurders om te bepalen welke regierol ze kunnen en willen vervullen. Een self-assessment schema maakt impliciete keuzes inzichtelijk. Daar kunnen ook de vele samenwerkingspartners van de gemeente hun voordeel mee doen. Aan de hand van het schema krijgen zij meer inzicht in de rolinvulling van de gemeente. Inzichten die zowel de samenwerking als de realisatie van woonservicegebieden ten goede kunnen komen.

Reflecteren op regie

Vanuit het provinciale programma ‘Ontgroening en Vergrijzing’ is Hendrixen al enkele jaren betrokken bij de ontwikkeling van woonservicegebieden in Gelderland. Dit boekje is de neerslag van zijn observaties van deze samenwerkingsprocessen. Ook bevroeg hij een groot aantal direct betrokkenen in een vijftal expertmeetings over de gewenste regierol van de gemeente. Met de uitgave ‘Reflecteren op regie; een staalkaart van stijlen’ biedt Hendrixen een helder kader om de meervoudige werkelijkheid van het gemeentelijke regievraagstuk te doorzien.

Meer informatie

  • Download ‘Reflecteren op regie’ op de Website ‘Kennisplein Vergrijzing’ van de provincie Gelderland (Klik op Actueel > Nieuws > Nieuwe O&V-publicatie over regievoering > Lees verder > Download: Reflecteren op regie). (pdf, 3.67 Mb)
  • Download ‘Reflecteren op regie’ van de website van Peter Hendrixen (rechtsboven; klik op Boekje ‘Reflecteren op regie’). (pdf, 2.69 Mb)