Diensten en zorg thuis – praktijk – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0
  • Dienstenbemiddeling
  • Zorg thuis

Dienstenbemiddeling – lokaal/regionaal

Zeker thuis

Lees projectbeschrijving en website van één van de aanbieders van Zeker Thuis

Gerust Thuis:

Lees projectbeschrijving en website

WonenPlus Noord-Holland

Een regiodekkend servicesysteem voor dienstverlening en bemiddeling ten behoeve van zelfstandig wonende ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Alle projecten in de provincie worden onsloten via de website. Ook is er een kenniscentrum over WonenPlus.
Lees meer op de website van WonenPlus. U kunt het jaarverslag 2005 inclusief werkplan 2006 downloaden (pdf 1,9 mb).

Tilburg

Inzet van speciale wonen-plus adviseurs in wijken waarin een extra inspanning wordt verricht om woningen en woonomgeving op te plussen.
Lees projectbeschrijving

Roosendaal

Voorbeeld van een woonzorgteam van een aan het complex verbonden ouderenadviseur en huismeester. De betrokken woningcorporatie heet inmiddels na een fusie Aramis
Lees projectbeschrijving

Zorg thuis

zijloever1_1-4283434Zijloever

Het oudste verzorgingshuis zonder muren van Nederland ‘staat’ in Leiden. Het Verwey-Jonker Instituut beschrijft Zijloever in een rapport over geïntegreerde zorg voor ouderen (mei 2005) als een van de voorbeeldmodellen. In het rapport staat hoe zorggebruikers en zorgverleners dienstverlening van Zijloever beoordelen. Lees conclusies (pdf, 167 kb).
Zie verder de website van Zijloever.

waterwiel_1-2319750De Wielborgh

De Wielborgh is van verzorgingshuis getransformeerd in een aantal woonzorgcomplexen. De organisatie en inhoud van diensten en zorg is grondig aangepast aan de wensen van de klant.
Lees meer op de website van de Wielborgh.