Bestuurders in gesprek over zorgvastgoed met toekomst – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Tijdens deze bijeenkomst, exclusief voor bestuurders van woningcorporaties en zorgorganisaties aangesloten bij Aedes of ActiZ, lag de focus op nieuwe woonzorgconcepten, financieringsbronnen en samenwerkingsvormen die kansen bieden voor de toekomst. Aan de hand van twee nieuwbouw zorgprojecten Рeen initiatief uit Drenthe en eentje uit ZuidHolland Рwerden kansen verkend. Vervolgens stond de vraag centraal welke nieuwe financieringsbronnen kansrijk zijn. 

Download het volledige verslag (pdf)