S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Uw vragen aan Den Haag

Zijn er ook onbeantwoorde vragen over het invoeren van scheiden wonen zorg

Ja, maar steeds meer is bekend. 'Onbeantwoorde vragen' bundelen wij hieronder. Voor 'Den Haag', maar ook voor alle belangenbehartigers die bij 'scheiden van wonen en zorg' betrokken zijn.

  • De 35% puntenopslag voor serviceflats kan niet worden toegepast bij de huurprijs van onzelfstandige woonruimte (groepswonen)?
  • Zorgt scheiden van wonen zorg ervoor dat ouderen een groter beroep op de gemeente gaan doen?
  • Kan scheiden van wonen en zorg wel integraal doorgevoerd worden voor alle cliënten? Hoe moet er bijvoorbeeld concreet omgegaan worden met 'bopz-cliënten' en dan met name de mogelijkheden om de cliënt te beschermen en (vrijheidsbeperkende) maatregelen toe te passen (vb: door de deur van een code te voorzien)?
  • Bij projecten voor jong volwassenen met een handicap is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen boven de huurtoeslaggrens voor 18-23 jarigen. Daarvoor moet wel een indicatie voor verblijf worden getoond. Maar hoe gaat dat met het scheiden van wonen en zorg?
  • Hoeft mijn organisatie geen verhuurdersheffing te betalen voor een appartement dat met een pensionovereenkomst in gebruik is gegeven?
  • Mijn gemeente weigert vanuit de Wmo zorg toe te kennen aan bewoners omdat zij in hun huurcontract een koppeling van wonen en zorg hebben. Is deze situatie bekend?

Heeft u ook een vraag, maar geen antwoord: r.goes@kcwz.nl  

17-07-2012

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of r.goes@kcwz.nl.