S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Doel van scheiden wonen en zorg

Wat wordt bedoeld met 'scheiden wonen en zorg'?

De situatie waarin wonen en zorg apart gefinancierd wordt. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo, Wet langdurige zorg en eventueel via eigen middelen.

Waarom wonen en zorg scheiden?

Gedachte is dat bewoners van intramurale zorglocaties hierdoor meer keuzevrijheid krijgen en de diversiteit in wonen wordt vergroot.

09-07-2012

Meer informatie

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Steeds meer mensen maken gebruik van 'scheiden wonen zorg'. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of r.goes@kcwz.nl.