Aedes beschrijft geschikt wonen voor senioren – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

26-11-2008

Senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen, eventueel met zorg als dat nodig is. Woningcorporaties spannen zich al jaren in om hun woonwensen te realiseren.

Gezamenlijke aanpak

Aedes laat in ‘Geschikt wonen voor senioren’ zien dat een gezamenlijke aanpak van partijen kansen creëert om te komen tot voldoende geschikte huisvesting voor mensen met een functiebeperking.

Lokale vraag en aanbod

Het boekje schenkt aandacht aan de lokale vraag en aanbod van huisvesting voor senioren en de opgave die daaruit vervolgens ontstaat. Verder gaat Aedes onder meer in op de benodigde samenwerking tussen corporaties en lokale en/of regionale partners. Interviews met medewerkers van corporaties en gemeenten over de praktijk en mooie voorbeelden van corporaties en gemeenten vullen de informatie aan. Er wordt ook aandacht besteed aan diverse instrumenten rond seniorenhuisvesting.

Meer informatie

U kunt ‘Geschikt wonen voor senioren’ bestellen via de website van Aedes
Aedes- en ActiZ-leden kunnen het boekje bestellen voor de ledenprijs.