Zorg voor oudere migranten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

21-04-2009

‘Kleur aan zorg; zorg met kleur, aan de slag met multicultureel Verantwoorde Zorg’. Dat is de titel van het symposium dat ActiZ op dinsdagmiddag 12 mei houdt in Amsterdam.

Praktijkvoorbeelden centraal

Bestuurders, zorgmanagers en verzorgenden kunnen kennisnemen van succesvolle voorbeeldprojecten zoals bij Zorgorganisatie Cordaan, van ontwikkelde instrumenten, tips van collega’s. Ook is er aandacht voor de concrete resultaten van het project ‘Op weg naar een culturele ouderenzorg’, dat ActiZ de afgelopen twee jaar uitvoerde op verzoek van de ministeries van VWS en VROM en voor het nieuwe programma ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’.

Aanmelden voor het symposium ‘Kleur aan zorg; zorg met kleur, aan de slag met multicultureel Verantwoorde Zorg’ »

Kracht van oudere migranten

Oudere migranten kunnen met hun kennis en levenservaring eengrote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Zij doen dit al, maar vaak

in eigen kring, dus in familieverband of via hun werk bij of zelforganisaties. Hierdoor  blijft hun bijdrage aan de maatschappij onzichtbaar. Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) benadrukt dat de verhalen en levenservaringen van oudere migranten de sociale cohesie in een wijk helpen versterken.

Daarom is NOOM het project Kleurrijke Rijkdom gestart. In Kleurrijke Rijkdom worden oudere migranten benaderd als volwaardige en gelijkwaardige burgers die iets te bieden hebben. Ze leren andere ouderen kennen, raken vertrouwd met elkaars achtergronden en praten met elkaar over thema’s die voor alle ouderen van belang zijn. In het boekje Kleurrijke Rijkdom staan ontmoetingsbijeenkomsten beschreven, die een vruchtbare voedingsbodem bieden voor een daadwerkelijke participatie in de samenleving.

Uitgevoerd in krachtwijken

Kleurrijke Rijkdom is in het najaar van 2008 uitgevoerd in drie zogenaamde krachtwijken. Gekozen is voor de krachtwijken Crabbehof in Dordrecht, Overschie in Rotterdam en Zuilen in Utrecht. Hier kwamen tussen oktober en december wekelijks tussen de 15 en 25 ouderen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar. Ze maakten kennis, vertelden elkaar over eetgewoonten en religieuze gebruiken, maakten gezamenlijk een uitstapje in de wijk, kookten samen. Ook is er gesproken over hoe je prettig kunt wonen in de wijk. Er is bij dit laatste onderdeel gebruik gemaakt van de interactieve methode Woonateliers van Forum.

Uit de bijeenkomsten bleek dat de overheid, zorg en welzijns-organisaties en woningcorporaties de kleurrijke rijkdom van oudere migranten kunnen opsporen en zichtbaar kunnen maken. Samenwerkingspartners blijken belangrijk.

Meer informatie

Lees meer over zilveren kracht van allochtone ouderen