InNUvatie.nu – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Nu! is het moment voor innovatie. Een vergrijsde samenleving met minder publieke middelen doet een groot beroep op actief burgerschap. Aan u daarom de keuze: telkens wat minder, meer van hetzelfde of een kansrijke toekomst? Een toekomst waar mensen in wijken en buurten nog meer regisseren hoe ze wonen en zorg ontvangen. En u uw menselijk en financieel kapitaal effectief inzet om dit mogelijk te maken, samen met nieuwe partijen. Slaat u met ons deze weg in?

Dit jaar bestaat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 10 jaar. De innovaties in wonen, welzijn en zorg zullen dan nu wel bekend en toegepast zijn, zou je denken. Niets is echter minder waar. Veel is bekend maar brede toepassing laat nog op zich wachten. Het lijkt of de urgentie nog niet zo hard gevoeld wordt. Toch zijn de komende jaren cruciaal om wonen, welzijn en zorg toekomstgeschikt te maken. De grote uitdaging komt als de babyboomers (inmiddels ruim 60 jaar) over een aantal jaar massaal 75-plus worden. De vergrijzing zet dan echt door, de kwetsbaarheid neemt toe, er zijn minder arbeidskrachten in de zorg en ook ziet het er naar uit dat de financiële middelen voor wonen, welzijn en zorg beperkt zullen zijn.

Het Kenniscentrum ziet 2012 als een sleuteljaar voor inNUvatie. Met tien jaar kennis en ervaring in het hart van de sector bieden wij u een programma aan vol inspiratie, inzichten en ideeën. Zodat woningcorporaties en zorgorganisaties nú durven te innoveren voor een duurzame toekomst in wonen en zorg.

De toekomst dichterbij

Dit jaar haalt het Kenniscentrum de toekomst dichterbij. Hoe ziet de toekomst eruit en wat betekent dit voor organisaties in wonen, welzijn en zorg? Er zijn dit jaar twee toekomstversnellers. Houd de website in de gaten voor meer activiteiten in het najaar.

9 mei | Toekomst van wonen en zorg

We hebben het gesprek op 9 mei gestart met bestuurders van woningcorporaties en zorgorganisaties die respectievelijk bij Aedes en ActiZ aangesloten zijn. Paul Schnabel directeur SCP en Jo van Engelen hoogleraar aan de RUG schetsten een beeld van de toekomst. Er zal meer met minder moeten, er zijn meer ouderen en andere zorgvragers en minder geld en personeel. We hebben dus meer innovatiekracht nodig. Doorgaan met doen wat we deden, biedt geen oplossing. Samen met Kees Tegel van KPMG verkenden we wat dit betekent voor corporaties en zorgorganisaties; hoe richten zij hun organisatie in, welke kwaliteit kan geboden worden?
Lees het verslag van de bijeenkomst.

5 september | Lokale kracht: professionals en burgers samen sterk in wonen, welzijn en zorg

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op lokale kracht: actieve burgers en professionele organisaties die samen vorm geven aan wonen, welzijn en zorg. Maar wat betekent dat voor organisaties, voor burgers en voor de samenwerking? Op woensdag 5 september 2012 kwamen 400 actieve burgers en professionals samen in de Brabanthallen in Den Bosch voor een bruisende bijeenkomst over Lokale Kracht.
Lees het verslag van de bijeenkomst