Workshop Juridische consequenties van scheiden wonen zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op woensdagochtend 7 november een workshop voor woningcorporaties en zorgorganisaties waarin juridische vragen over de veranderende samenwerking in wonen en zorg op een rijtje worden gezet. Ook kunt u reageren op het nieuwe voorbeeldhuurcontract voor zorgvastgoed.

De versnelde invoering van scheiden van wonen en zorg plaatst zowel corporaties als zorgaanbieders voor keuzes. Ze beoordelen hun bestaande afspraken op hun houdbaarheid nu de financieringsstromen anders gaan lopen. Intramurale zorgaanbieders denken na over de combinatie van zorgexploitatie en vastgoedexploitatie. Corporaties kan worden gevraagd om de wooncomponent op zich te nemen, inclusief het afsluiten van contracten met cliënten. Nieuwe afspraken zijn nodig tussen zorgaanbieders en corporaties. Rekening houdend met huur- en mededingingsrecht. Ruimte latend voor nieuwe ontwikkelingen.

Inhoud van de workshop

Mr. ir. Tom L.H. Peeters (directeur AT Osborne Legal) geeft een overzicht van de juridische implicaties van het scheiden van wonen en zorg. En verkent de oplossingsrichtingen, samen met u. Vervolgens wordt de praktische stap naar de huurovereenkomst gezet. Het veel gebruikte voorbeeld van ActiZ en Aedes uit 2004 biedt niet meer de flexibiliteit die past bij nieuwe samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties. Mr. Tanja de Groot (VBTM Advocaten) werkt op verzoek van het Kenniscentrum aan een geactualiseerde voorbeeld-huurovereenkomst voor zorgvastgoed. We laten u kennismaken met de voorgestelde aanpassingen en bespreken de toepasbaarheid voor uw praktijk. Dagvoorzitter is mr. R.A.J. Goes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg).

Resultaat

Aan het eind van de workshop heeft u zicht op de juridische consequenties van de veranderende samenwerking in wonen en zorg. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn verkend en collegiaal besproken. De (on-)mogelijkheden van het huurcontract nieuwe stijl zijn aan de orde geweest en u heeft kennis genomen van én gereageerd op de nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst voor zorgvastgoed.

Praktische informatie

Datum: 7 november 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Utrecht
Doelgroep: leden van ActiZ, Aedes, VGN en RIBW Alliantie
Werkwijze: Uw inhoudelijke kennis en betrokkenheid bij het onderwerp van de workshop zien wij als uitgangspunt voor een leerzame bijeenkomst. Deze ontmoeting heeft het karakter van een workshop waarbij van de deelnemers wordt gevraagd om kennis en inzichten te delen.
Kosten: € 55,-

Meer informatie