Geslaagde bijeenkomst 'De toekomst van wonen en zorg' – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Hoe ziet de toekomst van wonen en zorg eruit? En hoe in te spelen op de veranderende maatschappelijke omstandigheden? Om die vragen draaide het op de bijeenkomst van 9 mei van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Bijna honderd bestuurders van woningcorporaties en zorgorganisaties zochten met elkaar naar antwoorden. Nu al werken ze op veel plaatsen samen, soms zelfs binnen één organisatie. In de toekomst zullen ze elkaar nog vaker tegenkomen.

SCP-directeur Paul Schnabel benadrukte in zijn inleiding dat zorg en wonen onvermijdelijk gescheiden gaan worden. De AWBZ verandert en een groeiend deel van de zorgkosten zal voor rekening van zorggebruikers zelf komen. Wie meer comfort wil, betaalt meer. Senioren staan er overigens financieel niet slecht voor. Dat liet Schnabel met cijfers zien. Iedereen veroudert weer anders, vervolgde hij. ‘Maar  vanaf 75 jaar komen de zorgvragen. Gezondheidszorg is ouderenzorg. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Op dit moment wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van domotica en robotica om dat mogelijk te maken’.

Pensioen in natura?

We zouden anders naar pensioenen kunnen kijken en er voor zorgen dat ze niet in geld maar in natura worden uitbetaald, zoals in energie en zorg. Dat betoogde hoogleraar Jo Van Engelen. Hij pleitte voor bevordering van het sociaal kapitaal in de samenleving. Daarmee doelde hij op de mogelijkheid dat groepen mensen reageren op veranderingen in hun omgeving en gezamenlijk oplossingen creëren. Ook voor de toekomstige zorgsituatie van mensen is dit sociaal kapitaal van groot belang. De technologie die zorg kan overnemen van menselijke arbeidskracht is ruimschoots voorhanden, benadrukte hij, maar het ontbreekt nog aan maatschappelijke acceptatie. En lastig punt is dat er eerst flink geïnvesteerd moet worden voordat deze technologie gaat renderen.

Forumdiscussie

Tijdens de forumdiscussie bevestigden Guus Verduijn van Woonzorg en Adrie van Osch van BrabantZorg dat ouderen meer eigen keuzes willen maken in wonen en zorg. Het is zaak de klant goed te leren kennen door marktonderzoek en persoonlijke gesprekken, aldus Verduijn. De behoeften worden steeds gedifferentieerder. Door het scheiden van wonen en zorg en verandering in de AWBZ kúnnen mensen ook meer kiezen, hield Schnabel de aanwezigen voor. ‘Het is geen eenheidspakket meer’. Pensioenvoorzieningen aanwenden om vroegtijdig zorg in te kopen, zoals Van Engelen opperde, kan ertoe bijdragen dat ouderen ook in de toekomst voldoende zorg kunnen krijgen in combinatie met wonen.

Blijvende samenwerking

Tijdens de discussies bij het diner pensant spraken bestuurders zich uit voor verdere samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties. Wel signaleerden ze onderlinge verschillen in belangen, perspectief en regelgeving. Maar beide soorten organisaties hebben als maatschappelijke ondernemingen ook veel gemeen. Met transparantie, de bereidheid naar elkaar te luisteren en minder regels moet het mogelijk zijn de onderlinge verschillen te overbruggen. Want er is werk aan de winkel, zoals dagvoorzitter Marianne Straks ter afsluiting van de bijeenkomst zei.

De vraag naar zorg in combinatie met wonen neemt snel toe, omdat er steeds meer senioren komen. Die nemen steeds vaker zelf initiatief om te voorzien in hun behoeften op dit terrein. ‘Wij werken al tien jaar met goed resultaat aan het bij elkaar brengen van de sectoren wonen en zorg’, zo besloot Daniëlle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg . ‘Die samenwerking zal doorzetten, ook in de veranderende maatschappelijke context. We groeien toe naar een nieuw samenspel tussen overheid, organisaties in wonen en zorg en het eigen initiatief van ouderen’.  

Meer informatie