Bewegingsgerichte zorg in praktijk met zorgleefplan – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Bewegen doet goed en voelt goed en brengt mensen in contact. Het is een factor van belang in relatie tot participatie en zelfredzaamheid. Ook in zorgorganisaties is het daarom kansrijk om aandacht voor bewegen tot een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg te laten zijn.

bewegingsgerichtezorg_sfw-2368281

Vanuit deze gezamenlijke ambitie hebben ActiZ, het KNGF/NGFG, LOC en V&VN het hulpmiddel “Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan” ontwikkeld, in samenspraak met ervaringsdeskundigen uit de zorgpraktijk. Het bestaat uit twee delen:

  • Deel 1 Een deel speciaal voor uitvoerende zorgverleners en hun leidinggevenden waarin per levensdomein de waarde van bewegen belicht wordt, en waarin suggesties gedaan worden voor vragen en observatiepunten. Niet als checklist, maar als hulpmiddel voor het goede gesprek met de cliënt en zijn verwanten.
  • Deel 2 Dit deel is bedoeld voor beleidsverantwoordelijken, managers en professionals en hierin worden door ervaringsdeskundigen tips en suggesties gegeven op voorwaardenscheppend gebied. In dit deel zijn ook de bouwstenen voor beweegstimulering opgenomen die door de IGZ ontwikkeld zijn in 2012.