Lokale Kracht bij onze oosterburen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties was voor de gezamenlijke zorg- en welzijnsorganisaties Freie Wohlfartspflege NRW in Noordrijn-Westfalen aanleiding om drie excursiedagen te organiseren rondom het thema ‘Unterwegs ins Quartier’, onderweg in de buurt. Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg deed Els de Jong van WONO (Bureau voor woononderzoek) verslag van verschillende voorbeelden van lokale kracht bij onze oosterburen.

seniorennetwerkkeulen2-7409721

Tot op hoge leeftijd zelfstandig

De staat Noordrijn-Westfalen heeft met een gelijknamig masterplan het ‘quartier’ tot speerpunt van beleid gemaakt. De term quartier wordt gebruikt om aan te geven dat het hier niet om een geografisch afgebakend gebied gaat – zoals een dorp of een stadswijk – maar om een gebied dat door bewoners zelf gedefinieerd wordt als ‘hun buurt’. Een plek waar het allemaal moet gebeuren: ruimte bieden aan sociale contacten, mogelijkheden voor participatie, zelfbeschikking en de zekerheid van goede zorg bij het ouder worden. In een goed functionerend quartier kunnen mensen met een beperking en ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen.

Iedereen doet mee

Het streven is dat in de quartiers een open klimaat heerst met respect en aandacht voor elkaar, en dat iedereen kan deelnemen: Mensen met en zonder beperking, uit verschillende culturen, jong en oud. De woningen en de openbare ruimtes moeten drempelvrij zijn, zodat die geen belemmeringen vormen voor ontmoeting, communicatie en betrokkenheid bij het buurtleven. Er is een andere manier van denken voor nodig: van grootschalige, institutionele zorg naar vraaggestuurde kleinschalige zorg op maat in de buurt, waarbij gewerkt wordt vanuit de bestaande structuren en in samenwerking met alle partijen in het quartier.
klostergartenkevelaer2-5356488klostergartenkevelaer1-4476221klostergartenkevelaer3-4732797klostergartenkevelaer4-5669228

Wegnemen van drempels

Tijdens de excursie toonde de Freie Wohlfartspflege NRW een aantal voorbeeldprojecten die volgens deze filosofie werken. Een daarvan is ‘Klostergarten Kevelaer’, een rolstoeltoegankelijke nieuwbouwwijk, die gericht is op het bevorderen van de gemeenschapszin en het wegnemen van fysieke en sociale drempels. Het streven is dat jong en oud, mensen met en zonder handicap hier vorm geven aan het ‘samen leven’.
alteschuleottelau4-4759759alteschuleottelau2-6729185alteschuleottelau3-5132092alteschuleottelau1-4301142

Leefbaarheid in wijk vergroten

In Keulen was te zien hoe in deze stad Seniorennetwerken worden opgezet, met als doel gepensioneerde senioren te activeren, zelforganisatie te stimuleren en zo de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Een derde project was de ‘Alte Schule Ottelau’, waar een oud vervallen schoolgebouw – dat huisvesting bood aan een niet zo goed lopend kinderdagverblijf – werd doorontwikkeld tot een levendig buurtcentrum en een wooncentrum voor senioren en gezinnen. Ook werden twee woonzorgcentra met ambulante zorg van ‘Johanniswerk’ bezocht, die in hun beleid de relatie met de buurt willen verstevigen, maar waarbij dit in de praktijk niet van de grond gekomen is.
seniorennetwerkkeulen1-1467130seniorennetwerkkeulen3-1994914seniorennetwerk20keulen4-4306897seniorennetwerkkeulen2-7409721