Slimmer Leven 2020: unieke samenwerking zorg, wonen en welzijn – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Deze week is in Eindhoven de coöperatie Slimmer Leven 2020 gelanceerd. Een unieke samenwerking tussen zorg, wonen en welzijn. De 61 samenwerkende organisaties beogen een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen, door ontwikkeling en brede toepassing van technologische en innovatieve concepten. Verder willen zij zorgen voor doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren.

Binnen Slimmer Leven 2020 gaan organisaties uit de woon-, zorg- en welzijnssector en de zorgverzekeraars aan de slag om een nieuwe vergoedingenstructuur voor inwoners te implementeren. Verder wil Slimmer Leven 2020 een gezamenlijk zorg-ICT netwerk ontwikkelen, dat alle zorginstellingen (en mogelijk ook woon- en welzijnsinstellingen) aansluit op een snel glasvezelnetwerk met een grote capaciteit. Dit netwerk faciliteert het gebruik van allerlei technologische toepassingen en helpt organisaties de ICT-huishouding slimmer in te richten.

Brainport Regio Eindhoven

De coöperatie Slimmer Leven 2020 is een bundeling van kennisinstellingen, overheden, bedrijven, zorginstellingen, ziekenhuizen, eerstelijns organisaties en welzijnsorganisaties, ontwikkelmaatschappijen en woningbouwcorporaties. De coöperatie Slimmer Leven 2020 vindt zijn oorsprong in Zuidoost-Nederland, met Brainport Regio Eindhoven als kern.

Meer informatie