Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op Afstand. Vooral toepassingen voor het versturen van informatie via sensoren zijn volop in ontwikkeling. De toepassingen die gericht zijn op extramuralisering, zijn vooral terug te vinden bij dementie en in de ouderenzorg.

Het merendeel van de buitenlandse publicaties betreft kleinschalige pilots. Videocommunicatie wordt op relatief kleine schaal toegepast. Telefonische ondersteuning wordt al wel breed en routinematig ingezet. Grootschalige implementatie van zorg op afstand verkeert ook in het buitenland nog in een beginstadium. Effectstudies zijn dan ook nog schaars.

Zorg op Afstand bij dementie is in buitenland speld in hooiberg

Opvallend is dat voor dementie eigenlijk maar weinig artikelen zijn gevonden en er dat in de gevonden publicaties bovendien geen specifieke toepassing er uit springt. Dit is opvallend omdat er in Nederland veel belangstelling is voor toepassingen die de zorg voor dementerenden ondersteunen of ertoe bijdragen dat (beginnend) dementerenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Meer informatie