Projecten Thuisgeven in Gelderland op de kaart – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

150 Gelderse initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn op de kaart gezet, uitgebreid beschreven en gedocumenteerd. De provincie Gelderland heeft de projectenbank Thuisgeven in Gelderland opgezet zodat nieuwe initiatiefnemers in Gelderland gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die elders in Gelderland al is opgedaan. De projectenbank is voor iedereen toegankelijk dus ook initiatiefnemers uit andere provincies kunnen zich laten inspireren door de Gelderse projecten. 

De initiatieven in de projectenbank dragen bij aan de centrale doelstelling van het provinciale programma Thuisgeven in Gelderland: bevorderen dat mensen, ook als ze ouder worden, zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving, uitgaande van hun wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De projecten zijn innovatief, hebben een leereffect voor derden, de doelgroep wordt betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project, er is afstemming met woon-, zorg- en welzijnsaanbieders en de activiteiten bieden perspectief op structurele verankering.

Projectenbank blijft groeien

De projectbeschrijvingen worden regelmatig aangevuld met relevant materiaal van de initiatiefnemers en twee keer per jaar komen er nieuwe projecten bij.  

Meer informatie