Inschrijving Jenneke van Veen-Verbeterprijs geopend – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen, dát is het doel van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs. De inschrijving voor 2013 is geopend. ActiZ, LOC Zeggenschap in zorg, VGN en Platform VG nodigen zorgorganisaties, professionals en cliëntenraden van harte uit mee te doen.

De Jenneke van Veen-Verbeterprijs is een jaarlijkse prijs ter stimulering van verbeteringen in de VVT en de gehandicaptenzorg. Het is dé kans om te laten zien dat samenwerking tussen management, zorgprofessional en cliëntenraad tot verbeteringen leidt voor de cliënt. Dit kunnen zorginhoudelijke verbeteringen zijn, maar ook verbeteringen bij toepassing van technologie, diversiteitsbeleid, waardevolle initiatieven in de wijk, ketenzorg, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Aanmelding

Tot 1 juli kunnen kandidaten voor de prijs zich aanmelden het deelnameformulier op www.loc.nl/verbeterprijs. Onder voorzitterschap van Jenneke van Veen, oud-hoofdinspecteur verpleging en chronische zorg van de IGZ, zal een jury de aanmeldingen beoordelen. De prijsuitreiking zal eind 2013 plaatsvinden

Meer informatie

  • Uitgebreide informatie en aanmelding