Huistest.nl: gezond oud worden in eigen huis – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Ook de overheid stimuleert dit op alle mogelijke manieren. Maar niet alle huizen zijn daar ook geschikt voor. Op de vernieuwde website www.huistest.nl test u eenvoudig deze woningen en Huistest.nl komt met concreet advies over mogelijke verbeteringen.

logo_huistest-5907738
Gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties delen de zorg om het zelfstandig wonen van ouderen te ondersteunen. De Huistest kan door deze partijen, individueel of gezamenlijk, als concreet instrument worden ingezet. Organisaties kunnen participeren in de huistest. Medewerkers en bewoners of cliënten krijgen dan een uitgebreidere versie van de Huistest met oplossingen en een indicatie van de kosten. Daarnaast krijgen medewerkers van participerende organisaties een training rondom woonadvisering en middelen om een beknopt onderzoek naar de resultaten uit te zetten.

Zwakke plekken in beeld

De Huistest laat de bezoeker met een eenvoudige vragenlijst over de huidige woonsituatie de zwakke plekken van zijn huis zien. En geeft een persoonlijk advies over hoe je die onveilige situaties aan kan pakken. Eenvoudige zaken als een extra trapleuning, goede verlichting in en rondom de woning, maar ook techniek in de woning komen aan de orde. Daarnaast kunnen leveranciers die kunnen helpen bij aanpassingen zich voorstellen.

“Mensen zullen steeds meer zelf naar oplossingen moeten zoeken wanneer er vragen rondom zorg en welzijn ontstaan” zegt Mieke Koot, initiatiefnemer van de huistest. “Ook aanpassingen in de woning zullen niet zo vanzelfsprekend als vroeger door de gemeente worden opgepakt. Deze eigen verantwoordelijkheid dringt nog maar nauwelijks tot ouderen door: ze nemen niet zo gauw zelf het initiatief”.

De Huistest werd met steun van het ministerie van VROM en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkeld door Woningcorporaties Welkom en Wonen Zuidwest Friesland en Koot seniorenprojecten.