Huurcontract – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van keuzes die het kabinet nog moet maken. Zie invoeringstermijn

Ik werk samen met een woningcorporatie;
moet mijn cliënt voortaan rechtstreeks bij de woningcorporatie huren?

Een zorgorganisatie die huurt van een corporatie kan ervoor kiezen om zelf individuele huurcontracten af te sluiten, of dit te laten doen door de corporatie. Zorgorganisaties met zorgvastgoed in eigendom kunnen overwegen om de expertise van corporaties in te roepen voor het (ver-)huurproces. Zie Juridisch voor voorbeelden van huurcontracten

Moet er nu naast de cliëntenraad ook een bewonerscommissie worden ingesteld?

Bij het verhuren van woonruimte krijgt de verhuurder te maken met de Wet op het Overleg Huurder Verhuurders, terwijl anderzijds de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen soms vergelijkbare bevoegdheden toekent. LOC en de Woonbond hebben de thema’s benoemd waarover de cliënt-huurder zeggenschap heeft. En er een praktische indeling voor gemaakt. De bevoegdheden van een bewonerscommissie of bewonersraad (= gecombineerde bewonerscommissie en cliëntenraad) van een woon-zorgcomplex verschillen bij deze interpretatie. Wanneer er ook een cliëntenraad is heeft de bewonerscommissie voornamelijk bevoegdheden op het gebied van wonen. Wanneer er geen aparte cliëntenraad is zijn de bevoegdheden samengevoegd. De bevoegdheden zijn voor beide gevallen in een schema gezet (pdf, 91 kb). LOC en de Woonbond hebben samen verschillende model-reglementen gemaakt. Deze modellen zijn bedoeld als handleiding of voorbeeld voor het afsluiten of aan­passen van een overeenkomst: