Invoeringstermijn – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Eind september 2012 is besloten dat het extramuraliseren van de zorgzwaartepakketten VV 1 en VV 2 (sector verpleging en verzorging), GGZ 1 en GGZ 2 (geestelijke gezondheidszorg) en VG 1 en VG 2 (verstandelijk gehandicaptenzorg) per 1 januari 2013 start. Eind 2013 gaat het om ongeveer 8.300 cliënten in de V&V, 600 in de VG-sector en 900 in de GGZ, totaal ongeveer 9.800 mensen die geen indicatie voor verblijf krijgen en dus langer thuis blijven wonen. Per 2014 is ook ZZP VV 3 geëxtramuraliseerd voor nieuwe cliënten. Per 2015 worden ook ZZP VG 3 en GGZ 3 voor nieuwe cliënten geëxtramuraliseerd en vanaf 2016 sectorbreed ZZP 4. Voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen tot en met 22 jaar en voor de pakketten LVG 1 en LVG 2 (voor jeugdig licht verstandelijk gehandicapten met gedragsproblematiek) wordt nog geen maatregel doorgevoerd.

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer in maart 2011 toegezegd bij het doorvoeren van het scheiden van wonen en zorg rekening te houden met redelijke invoeringstermijnen voor zowel bestaande cliënten als voor bestaande zorgaanbieders. Voor huidige cliënten is dit waargemaakt, maar dat geldt niet voor de zorgaanbieders die zich geconfronteerd zien met deze snelle invoering van scheiden wonen zorg voor ZZP 1-3. Omdat nieuwe cliënten met een dergelijke zorgvraag geen aanspraak op verblijf krijgen, kunnen zij evenmin zorg op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangen.

Meer informatie

  • Andere vragen over scheiden wonen en zorg