Uw vragen aan Den Haag – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Ja, maar steeds meer is bekend. ‘Onbeantwoorde vragen’ bundelen wij hieronder. Voor ‘Den Haag’, maar ook voor alle belangenbehartigers die bij ‘scheiden van wonen en zorg’ betrokken zijn.

  • De 35% puntenopslag voor serviceflats kan niet worden toegepast bij de huurprijs van onzelfstandige woonruimte (groepswonen)?
  • Zorgt scheiden van wonen zorg ervoor dat ouderen een groter beroep op de gemeente gaan doen?
  • Kan scheiden van wonen en zorg wel integraal doorgevoerd worden voor alle cliënten? Hoe moet er bijvoorbeeld concreet omgegaan worden met ‘bopz-cliënten’ en dan met name de mogelijkheden om de cliënt te beschermen en (vrijheidsbeperkende) maatregelen toe te passen (vb: door de deur van een code te voorzien)?
  • Bij projecten voor jong volwassenen met een handicap is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen boven de huurtoeslaggrens voor 18-23 jarigen. Daarvoor moet wel een indicatie voor verblijf worden getoond. Maar hoe gaat dat met het scheiden van wonen en zorg?
  • Hoeft mijn organisatie geen verhuurdersheffing te betalen voor een appartement dat met een pensionovereenkomst in gebruik is gegeven?
  • Mijn gemeente weigert vanuit de Wmo zorg toe te kennen aan bewoners omdat zij in hun huurcontract een koppeling van wonen en zorg hebben. Is deze situatie bekend?

Heeft u ook een vraag, maar geen antwoord: [email protected]