Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Evaluatie woongroepen allochtone ouderen
‘Bijzondere woonvormen in gewone woningen’, woongroepen van allochtone ouderen in Rotterdam’, zo luidt de titel van.. 13-03-2006

Wonen in ruimte en tijd
De VROM-raad beschrijft in het rapport ‘Wonen in ruimte en tijd’ van juni 2009 drie trends die onze toekomstige.. 01-10-2009

Het is nu alsof het mijn thuis is
Een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuiszorg naar intramuraal kleinschalig wonen in verpleeghuis.. 01-08-2005

Woonvariaties
Er zijn steeds meer mogelijkheden voor mensen om hun specifieke woonwensen te realiseren. Het aantal verschillende..