Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Ruimte gevonden voor kleinschalig wonen in de wijk 
Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties constateren dat kleinschalig wonen met zorg in de wijk lastig te realiseren.. 31-03-2010

Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn
Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun.. 01-03-2010

Maatschappelijk ondernemen in de wijk?
Wat kan maatschappelijk ondernemen betekenen voor (de kwaliteit van) het leven in onze Nederlandse wijken? Dat was de.. 30-10-2008

Ontmoeting over planologische belemmeringen 
Corporaties zorgen in samenwerking met zorgorganisaties voor huisvesting van bijzondere doelgroepen in de wijk. De.. 09-11-2009

Nieuwsbrief 3 maart 2010
03-03-2010