Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Bijeenkomst Zorg in Woningen ‘inzichtgevend’
“Fijn om onder begeleiding aan de knoppen te zitten en inzicht te krijgen in de achtergronden van het programma.” Dat.. 22-10-2008

Eerste verplaatsbare mantelzorgwoning
Woningcorporatie Wooninc. liet in Eindhoven de eerste verplaatsbare mantelzorgwoning plaatsen. De gemeente.. 20-05-2008

Handboek voor Toegankelijkheid vernieuwd
Het Handboek voor Toegankelijkheid is herzien en geactualiseerd. De zesde druk is compacter dan voorheen, zowel naar.. 08-05-2008

Domotica en zorg op afstand
Domotica en zorg op afstand zijn ICT- toepassingen die het leven veraangenamen, het inroepen van hulp en verzorging.. 27-08-2009

Handboek WoonKeur Nieuwbouw
Begin jaren negentig introduceerden de ouderenbonden het begrip ‘levensloopbestendig bouwen’. De eisen werden.. 19-08-2009

Ontwikkeling levensloopgeschikt bouwen
De grootschalige ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen begon in 1984 binnen de corporatiebranche. Op.. 19-08-2009