S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

KlasseWonen: rustig en veilig wonen voor volwassenen met autisme

Voor jongeren en jongvolwassenen met autisme zijn er zorginstellingen en woonvormen. Voor volwassenen met autisme die geen dure instelling nodig hebben, is het ingewikkelder. Dan gaapt een groot zwart gat. Zij zijn meestal aangewezen op sociale huurwoningen, vaak aan de onderkant van de markt. Gehorig, prikkelrijk en soms in minder veilige omgeving. De vereniging KlasseWonen ziet deze problematiek en probeert daar verandering in te brengen.

Beeld uit reportage van Omroep Gelderland

Vereniging KlasseWonen

Om een woonomgeving te creëren die bij volwassenen met autisme en een normale begaafdheid hoort, is in 2015 de vereniging KlasseWonen opgericht. De vereniging bestaat uit een groep volwassenen met autisme en een normale begaafdheid, in leeftijd variërend van 25 tot 65 jaar die elkaar gevonden hebben tijdens hun zoektocht naar geschikte, zelfstandige woonruimte. Samen met vier professionals richten zij zich op de realisatie van woonprojecten speciaal voor deze doelgroep. Verder vragen zij lokaal, regionaal en landelijk aandacht voor volwassenen met autisme op de woningmarkt. Omdat deze groep vaak onzichtbaar blijft. En dat terwijl de nood heel hoog is.

Thuis zonder prikkels noodzakelijk

Meer dan andere mensen hebben volwassenen met autisme een thuis nodig om tot rust te komen. Om te herstellen van alle prikkels in de buitenwereld. Veel hebben echter een laag inkomen en zijn aangewezen op sociale woningbouw. Juist in deze sector zijn woningen vaak gehorig en daarom ziekmakend voor deze doelgroep. Vereniging KlasseWonen, is daarom al enkele jaren bezig om woonprojecten te realiseren in de regio Arnhem voor volwassen met autisme die zelfstandig kunnen wonen.

Open brief

Er zijn al successen geboekt maar de vereniging ervaart veel hindernissen. Om een woonproject te kunnen realiseren in de sociale huursector, hebben zij ondersteuning nodig. Van woningcorporaties, die zich willen inzetten voor deze groep. En van gemeenten die grond of een locatie beschikbaar willen stellen voor sociale woningbouw. Het blijkt echter lastig om met deze partijen in gesprek te komen. Begin 2018 heeft de vereniging KlasseWonen een open brief gestuurd gericht aan woningcorporaties, gemeenten en politiek met de oproep om in gesprek te gaan en ondersteuning te bieden.

Expeditie Begonia: Aandacht voor nieuwe woonvormen
Op 10 oktober 2018 vindt de 4e editie plaats van Expeditie Begonia, het landelijk congres over innovatieve woonvormen. In een afwisselend programma maakt u kennis met woonvormen die ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek in staat stellen comfortabel te wonen met zorg nabij. Met inspirerende sprekers, projectpresentaties en verdiepende colleges. U kunt KlasseWonen hier ook ontmoeten.

04-04-2018