Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060607.html

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

SCP: meer woningaanpassingen gewenst »
Veertig procent van de mensen met een langdurige lichamelijke beperking heeft niet de gewenste woningaanpassingen. Dit is een van de conclusies uit het SCP-onderzoek ‘Ondersteuning gewenst’. De redenen voor het ontbreken van noodzakelijke aanpassingen zijn gebrek aan kennis hoe men dit moet regelen en financiële overwegingen.

Seniorensteden, bekijk het zelf »
Sinds de introductie van Seniorenstad in Nederland, enkele jaren geleden, buitelen voor- en tegenstanders over elkaar heen. U kunt het nu allemaal met eigen ogen gaan zien tijdens een studiereis naar de Verenigde Staten.

Kleinschalig wonen

PvE groepswonen dementerenden beschikbaar »
Zorgaanbieder Antaris (onderdeel van CareWest) stelt haar Programma van Eisen voor groepswonen voor ouderen met dementie beschikbaar. Het Programma van Eisen is gebaseerd op de visie van Antaris en de filosofie van ‘Huiselijk en vertrouwd’.

Regiobijeenkomsten Wonen met Dementie »
Wonen met Dementie organiseert regiobijeenkomsten voor organisaties die betrokken zijn bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Doel van de bijeenkomsten is de ontwikkeling van kleinschalige zorg en kleinschalig wonen voor mensen met dementie in de regio te ondersteunen.

Regelgeving en financiering

Ideeën voor versnellen van scheiden wonen-zorg »
Het ministerie van VWS wil van woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen weten welke belemmeringen er nog zijn bij het gescheiden aanbieden van wonen en zorg. “Welke concrete experimenteerruimte hebben jullie nodig voor het versnellen daarvan?”, vroeg Marcel van Gastel, Directeur-Generaal van VWS, tijdens een werkconferentie op 30 mei jl.

Wmo: tweede vragenronde Eerste Kamer »
De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 mei een tweede serie vragen gesteld aan het ministerie van VWS over het wetsvoorstel Wmo. De vragen hebben onder andere betrekking op de modelverordening en de aanbestedingsplicht.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.