Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050620.html

Bijeenkomsten

Data Project!mpulsbijeenkomsten najaar 2005 bekend »In opdracht van de vier brancheorgansaties Aedes, Arcares, LVT en MO-groep organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg twee maal per jaar Project

!mpulsdagen over actuele thema’s rond wonen, welzijn en zorg. De volgende serie vindt plaats in het najaar van 2005. Schrijf de data alvast in uw agenda!

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Zorg voor Later roept op tot nadenken »
Zorg voor Later is een burgerinitiatief met als doel om politici, maatschappelijke organisaties, aanbieders en senioren te laten nadenken over de invulling van de latere levensloop. Een jaar na oprichting blijkt het initiatief aan te slaan.

Woonzorgzones

Woonzorgzones toegelicht op conferentie in Amerika »
De Amerikaanse ouderenorganisatie AARP organiseerde op 15 juni 2005 een internationale conferentie over wonen en mobiliteit voor senioren. Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, hield tijdens deze conferentie een inleiding over woonzorgzones.

Levensloopbestendige woningen

TV-camera voor eenzamen in Doetinchem »
Als het Ministerie van VWS meewerkt kunnen inwoners van Doetinchem binnenkort via een camera op hun eigen tv vragen op sociaal gebied stellen aan zorgverleners. Ook kunnen zij in de toekomst een beeldverbinding krijgen met een familielid.

Kleinschalig wonen

Alleen nog kleinschalig bouwen voor mensen met dementie »
Dit was de uitkomst van het landelijk symposium ‘Psychogeriatrische verpleeghuiszorg Groots in Kleinschaligheid’ op vrijdag 27 mei bij Netwerk Zorgaanbieders Rijmond (NZR) locatie De Hofstee. Het symposium is bezocht door 130 belangstellenden uit alle hoeken van het land.

Kleinschalig psychiatrisch verpleeghuis geopend »
Donderdag 9 juni is in Rotterdam psychiatrisch verpleeghuis ‘Aesopus’ officieel geopend. Aesopus biedt in vijf kleinschalige woongroepen, specifieke multidisciplinaire zorg aan 55 mensen met een gecombineerde psychiatrische en somatische of psychogeriatrische problematiek.

Diensten en zorg thuis

Kwetsbare ouderen en sociaal cultureel werk »
Hoewel veel sociaal-culturele voorzieningen zoals dienstencentra en buurthuizen aangeven dat hun reguliere aanbod geschikt is voor kwetsbare ouderen, maken deze er relatief weinig gebruik van. Waar ligt dat aan en hoe kan het sociaal-cultureel werk beter inspelen op de behoefte van deze ouderen?

Wijkservicecentrum

Multifunctionele accommodaties in Noord-Holland »
Hoe zijn functies van zorg, wonen, onderwijs, sociaal-cultureel werk en soms ook sociaal-economisch aanbod te combineren in een multifunctioneel gebouw? In deze publicatie beschrijft PRIMO nh de stand van zaken in Noord-Holland en geeft aanbevelingen voor ondersteunend provinciaal beleid.

Regelgeving en financiering

Provincie subsidieert domotica zorgwoningen »
Zeven woningcorporaties in Overijssel kunnen een subsidie tegemoet zien voor het aanbrengen van domoticatoepassingen. Dit zijn ICT-toepassingen waardoor ouderen en mensen met een handicap langer zelfstandig kunnen wonen. In totaal gaat het om 242.737 euro.

Toetsingscriteria pilots huishoudelijke verzorging »
Op aandringen van de Tweede Kamer gaat VWS in het kader van de voorbereidingen op de Wmo pilots organiseren over de huishoudelijke verzorging. Op 13 juni jl. zette de staatssecretaris in een brief uiteen hoe de toetsingscriteria voor deze pilots eruit zien.

Aanpassingen WTZi naar Eerste Kamer »
Minister Hoogervorst heeft op 6 juni jl. een brief aan de Eerste Kamer gestuurd over de aanpassingen die op het voorstel voor de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn aangebracht.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.