Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Uitkomst gebruikersonderzoek website

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Uitkomst gebruikersonderzoek website

10-01-2005

In november namen 166 bezoekers van deze website deel aan het gebruikersonderzoek van het Kenniscentrum Wonen-Zorg. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het vernieuwen van de website.
De voornaamste conclusies vindt u hieronder.

Bezoekfrequentie
79% van de bezoekers komt minimaal eens per maand op de website; 19% komt meerdere keren per week.

Bezoekredenen
Men bezoekt de website meestal voor het laatste nieuws. Een tweede reden is het verkrijgen van informatie over woonzorgarrangementen.

Gebruikte functionaliteiten
Meer dan driekwart van de bezoekers uit het onderzoek heeft de onderdelen thema-informatie en nieuws wel eens bekeken en artikelen gedownload. Tweederde heeft een abonnement op de nieuwsbrief, de helft gebruikt de zoekfunctie wel eens.

Meest interessante onderwerpen
Als drie meest interessante onderwerpen worden genoemd: Regelgeving en financiering, Woonzorgzones en Extramurale zorg en diensten.

Onderdeel dat meest prominent moet zijn
Nieuws en de zoekfunctie zouden volgens bezoekers het meest prominent op de site aanwezig moeten zijn.

Waardering
De website in totaal wordt gewaardeerd met een 7,5. Men is tevreden met de inhoud van de informatie en de hoeveelheid nieuws. Onderdelen die minder goed scoren zijn de vormgeving van de website en de snelheid waarmee vragen worden beantwoord.

Verbetersuggesties
Een aantal suggesties van bezoekers ter verbetering van de site: meer praktijkvoorbeelden, strakker van opzet, duidelijke structuur, betere zoekfunctie.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het vernieuwen van de website. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg bedankt alle deelnemers voor hun bijdrage!