Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsarchief

0

 • 14-12-2007 Woonservicewijken Escamp meest vernieuwend »
 • 14-12-2007 Vijf jaar Kenniscentrum levendig gevierd »
 • 12-12-2007 Presentatie Actieplan ‘Beter (t)huis in de buurt’ »
 • 11-12-2007 Vogelaarwijken vergrijzen niet »
 • 29-11-2007 “Aanbieders, gebruik de kennis van klanten” »
 • 23-11-2007 Brandveiligheidsvisie Gezondheidszorg »
 • 23-11-2007 Prijs voor woonservicegemeente Geldrop-Mierlo »
 • 21-11-2007 Chinese ouderen genieten van samen wonen »
 • 20-11-2007 Breda werkt samen aan wonen, welzijn, zorg »
 • 13-11-2007 Symposium effect maatschappelijk ondernemen »
 • 08-11-2007 Beschermd wonen volgt maatschappelijke trend »
 • 08-11-2007 Samenwerking binnen woonzorg onderzocht »
 • 07-11-2007 Maatwerk belangrijk bij toewijzing zorgwoning »
 • 01-11-2007 “Zorg voor een vertrouwde woonomgeving” »
 • 31-10-2007 Dorpzigt geknipt voor spontane ontmoeting »
 • 26-10-2007 Drenthe investeert in welzijn, zorg en wonen »
 • 26-10-2007 € 70.000 voor vernieuwend idee zorg en welzijn »
 • 23-10-2007 Op weg naar interculturele ouderenzorg »
 • 22-10-2007 Subsidie voor innovaties ‘Zorg voor Beter’ »
 • 17-10-2007 In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig »
 • 17-10-2007 Corporaties verdiepen zich in zorgvastgoed »
 • 15-10-2007 Documentaire toont domotica in groepswonen »
 • 11-10-2007 Onderzoek naar ouderen en woonomgeving »
 • 10-10-2007 Tien projecten genomineerd voor verkiezing »
 • 09-10-2007 Woonservicezone is wijkontwikkeling »
 • 04-10-2007 De klant centraal: van woorden naar daden »
 • 04-10-2007 Wmo-loket: hoe ver zijn gemeenten? »
 • 03-10-2007 Verbeteringen alarmering in Amsterdam »
 • 03-10-2007 Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn »
 • 02-10-2007 Kleinschalig wonen: doen of laten? »
 • 28-09-2007 Draaiboek voor wooninitiatieven uitgebracht »
 • 21-09-2007 Congres Innovatiekracht in wonen en zorg »
 • 20-09-2007 Wonen en zorg in Rijksbegroting 2008 »
 • 19-09-2007 Woonservicezones: pronkstuk voor krachtwijken»
 • 18-09-2007 Ruim 100 innovatieve projecten voor verkiezing »
 • 05-09-2007 Welzijn onderbelicht bij zelfstandig wonen? »
 • 03-09-2007 Buurtkamer voor senioren opent deuren »
 • 29-08-2007 Steeds meer bestemmingsplannen mantelzorg »
 • 28-08-2007 Inzet RIBW voor leefbaarheid in de wijk »
 • 27-08-2007 Bijeenkomst projectleiders woonservicezones »
 • 16-08-2007 Multicultureel bouwen voor oudere migranten »
 • 14-08-2007 Eerste Herbergier opent deuren »
 • 14-08-2007 Centrumlocatie en buitenruimte geliefd »
 • 09-08-2007 Wonen in de wijk vraagt aandacht »
 • 08-08-2007 Aanbod seniorenwoningen kleiner dan vraag »
 • 07-08-2007 De Elsenhoeve: wonen en werk op maat »
 • 06-08-2007 Centra voor Gezond Leven in Limburg »
 • 02-08-2007 Tijdelijke regeling Volledig Pakket Thuis »
 • 26-07-2007 Eerste mantelzorgovereenkomst getekend »
 • 24-07-2007 Seniorenbox: woonunit bij eigen woning »
 • 24-07-2007 Kleinschalig wonen en IFD-bouw »
 • 19-07-2007 Leden van de kiesraad bekend! »
 • 19-07-2007 Meer aandacht voor zachte infrastructuur nodig »
 • 17-07-2007 Miljoenen voor kleinschalig wonen in de wijk »
 • 17-07-2007 Informatie over allochtone ouderen en de Wmo »
 • 12-07-2007 Geen aanpassingen voor 40% gehandicapten »
 • 11-07-2007 Meer ruimte voor ondernemerschap in de zorg »
 • 05-07-2007 Meer uitgaan van kracht van ouderen »
 • 05-07-2007 Digitale loketten in opmars »
 • 04-07-2007 Kent u een innovatief project? Stuur een e-card »
 • 04-07-2007 Ook uw kleinschalige zorg telt mee »
 • 26-06-2007 Optimaal zorg genieten in Zorghotel Veghel »
 • 25-06-2007 Samen ouder worden in een woongemeenschap »
 • 20-06-2007 Handreiking Bouwstenen voor sociaal »
 • 18-06-2007 Corporaties gaan uitdaging vergrijzing aan »
 • 11-06-2007 Projecten om eenzaamheid te voorkomen »
 • 05-06-2007 Kleinschalig wonen in Maasduinen Staete »
 • 05-06-2007 Utrecht subsidieert langer zelfstandig wonen »
 • 31-05-2007 VWS stimuleert kleinschalig wonen »
 • 30-05-2007 Hapertse Kluis: zorghotel met karakter »
 • 30-05-2007 AWBZ-zorg buitenland mogelijk beperkt »
 • 29-05-2007 Wonen in de wijk onderzocht »
 • 29-05-2007 Projecten van en voor allochtone ouderen »
 • 25-05-2007 Brabantse projectleiders woonservice bijeen »
 • 24-05-2007 Debatverslag: Wmo en wonen, zorg en welzijn »
 • 16-05-2007 RIBW-bemoeizorg in beeld »
 • 15-05-2007 Verzorgingshuizen vervullen nieuwe rol »
 • 11-05-2007 Multifunctionele accommodaties nader bekeken »
 • 08-05-2007 Turkse ouderen staan open voor formele zorg »
 • 07-05-2007 Breda: methodiek levensloopbestendige wijken »
 • 02-05-2007 Ontmoetingscentrum Prinsenhof van start »
 • 01-05-2007 Gelderland onderzoekt woonservicegebieden »
 • 01-05-2007 Herstellingsoord mist huishoudelijke zorg »
 • 01-05-2007 Technologie in zorg onontkoombaar »
 • 26-04-2007 Wmo en de samenhang met eerstelijnszorg »
 • 26-04-2007 Utrecht: losse regie voor levenslustig Ondiep »
 • 25-04-2007 Verkiezing vernieuwende woonzorgprojecten »
 • 25-04-2007 Utrecht subsidieert domotica en zorg op afstand »
 • 18-04-2007 Onderzoek naar seniorencommunities »
 • 17-04-2007 Europees onderzoek naar (in)formele zorg »
 • 16-04-2007 Zorghotels bij Rotterdamse ziekenhuizen »
 • 16-04-2007 Eerste voortgangsrapportage Wmo »
 • 13-04-2007 Helden; liever normale wijk dan servicezone »
 • 05-04-2007 Vijf jaar Kenniscentrum Wonen-Zorg »
 • 04-04-2007 Brabant start actieprogramma dementie »
 • 04-04-2007 Provincie Utrecht deelt ervaring domoticapilots »
 • 03-04-2007 Groningen; gemeente zorgt voor morgen »
 • 29-03-2007 Wensen van potentiële zorgvragers onderzocht »
 • 28-03-2007 ‘Compleet Wonen’ werkt aan leefbaarheid »
 • 22-03-2007 Samenwerking Evean, Philadelphia en WZN »
 • 21-03-2007 Excursie Bouwen voor wonen, zorg, onderwijs »
 • 21-03-2007 WoonVitaal voor jong en oud »
 • 19-03-2007 Sprekers Project!mpulsbijeenkomsten bekend »
 • 19-03-2007 Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg »
 • 12-03-2007 Het wonder van Middelburg »
 • 09-03-2007 Waddinxveen heeft primeur Burenhulpcentrale »
 • 05-03-2007 Brochures Woonbond wonen en zorg »
 • 28-02-2007 Woononderzoek 2006: minder 0-tredenwoningen»
 • 22-02-2007 Haagse Hindoestanen willen wooncomplex »
 • 20-02-2007 Woonwensen mantelzorgers onderzocht »
 • 15-02-2007 Start databank zorghotels »
 • 14-02-2007 Nieuwe ouderen willen nieuw wonen »
 • 14-02-2007 Wonen, welzijn en zorg in coalitieakkoord »
 • 14-02-2007 Woonservicepact Amsterdam »
 • 07-02-2007 Gouden Kansen in Ondiep en Veenendaal »
 • 07-02-2007 Limburg krijgt Z-team voor zorgwoningen »
 • 07-02-2007 Omgekeerde integratie in nieuwbouw Polanen »
 • 06-02-2007 Subsidie kleinschalig wonen dementerenden »
 • 05-02-2007 Wijkmeesters: de oren en ogen van de buurt »
 • 05-02-2007 Nieuwe hygiënecode woonvormen »
 • 02-02-2007 3000ste abonnee Nieuwsbrief Kenniscentrum »
 • 02-02-2007 WTZi bouwaanvragen voor 1 mei indienen »
 • 02-02-2007 Landelijk plan van aanpak kleinschalig wonen »
 • 01-02-2007 Gemeenten geïnteresseerd in Kenniscentrum »
 • 30-01-2007 Corporaties zien kansen in Wmo »
 • 29-01-2007 Kleinschalig goed voor bewoner en personeel »
 • 26-01-2007 Gemeenten Brabant actief in woonservice »
 • 24-01-2007 Excursie Bouwen voor wonen-zorg-onderwijs »
 • 24-01-2007 Debatreeks VWS over toekomst van de zorg »
 • 24-01-2007 Belgisch programma voor valpreventie ouderen »
 • 24-01-2007 Informatiepakket Consultatiebureau Ouderen »
 • 23-01-2007 Projectplan VWS kapitaallasten zorgorganisaties »
 • 11-01-2007 Ross ontvangt Groenboek Roze Ouderen »
 • 11-01-2007 Prijsvraag: bouwen voor de toekomst »
 • 10-01-2007 Actualisatie Databank Wonen-Zorg »
 • 10-01-2007 Limburg onderzoekt kleinschalig wonen »
 • 09-01-2007 Wmo centraal in Project!mpuls met VNG »
 • 09-01-2007 Kennismaken met rekenmodel Areadne »
 • 05-01-2007 Van verzorgings-staat naar verbindings-stad »
 • 04-01-2007 Medezeggenschap in servicewijken »

eerdere berichten »