Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Bouwen en exploiteren van multifunctionele centra

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Bouwen en exploiteren van multifunctio..

21-12-2004

Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten november 2004

Waar tot voor kort vooral woonzorgcomplexen werden gebouwd met slechts één partner die de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimten regelde, zijn tegenwoordig veel woonzorgcomplexen uitgegroeid tot multifunctionele centra met vier of vijf partijen die met elkaar afspraken moeten maken. Wijkgebouwen, dienstencentra en woonzorgcomplexen vloeien in elkaar over. Tot welke discussies dat kan leiden, meldde Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) in een anecdote. Daarna lichtte zij toe op welke wijze de voorbereiding kan worden opgepakt en welke afspraken met elkaar gemaakt moeten worden in een dergelijk gebouw met meerdere permanent aanwezige partners.
Lees ook de handreiking Organisaties onder één dak (pdf, 272 kB) van Linda Sanders.

Bij nogal wat woonzorgcomplexen of wijkgebouwen vormt de ontmoetingsruimte het hart van het gebouw. Die ontmoetingsruimte moet dan een rol gaan vervullen als grand café of wijkrestaurant. Dat het geen sinecure is om een dergelijk grand café rendabel te exploiteren, vertelde Anton van Kempen van Gerrichhauzen en partners. Zij hebben onderzoek gedaan naar bijna 10 grand café’s of wijkrestaurants. Het bleek niet eenvoudig om boven tafel te halen welke kosten hiermee gemoeid zijn, omdat het vaak samenvalt met bouw op grond van de WZV. Tegelijkertijd liet het onderzoek zien dat de meeste grand café’s eigenlijk alleen kostendekkend kunnen draaien, juist door gebruik te maken van de mogelijkheden om dit als zorginfrastructuur vergoed te krijgen. Overigens is dan de titel grand café niet zo handig, liet Anton van Kempen weten. Het Bouwcollege honoreert het liever als zorginfrastructuur of ontmoetingsruimte.
Lees ook het artikel Exploitatie Grand Café (pdf, 65 kB) van Anton van Kempen.

De derde spreker was de heer Ger Lieve van Zorggoed Almere. Dat is een projectorganisatie gelieerd aan de Zorggroep Almere. Hij liet zien hoe de Zorggroep Almere vanuit haar visie op wonen, welzijn en zorg, een nieuw gebouw gerealiseerd heeft in de Literatuurwijk in Almere. In het gebouw zijn diverse woningtypen (intra- en extramuraal) gerealiseerd, alsmede een wijkgebouw en een groot gezondheidscentrum. Dat laatste is in Almere wellicht iets makkelijker te realiseren omdat alle zorg in één organisatie is ondergebracht. Een mooi voorbeeld van hoe een bedreiging omgezet is in een kans, is het verhaal van het fietspad. Op de bouwlocatie moest rekening gehouden worden met een fietspad dat van het ene deel van de wijk naar het andere deel loopt. Hoewel dat uiteraard beperkingen oplevert voor het ontwerp, is nu de ontmoetingsruimte aan dit fietspad gelegen waardoor bewoners veel levendigheid ervaren.
Download de presentatie van Ger Lieve (let op: pdf 1,7 mB).