Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Provincie Utrecht steunt wonen met zorg en welzijn

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Provincie Utrecht steunt wonen met zor..

17-06-2004

De provincie Utrecht stelt ruim 730.000 euro beschikbaar voor woon-zorg-welzijnsprojecten in de regio. 19 projecten hebben subsidie gekregen. Dit zijn onder andere initiatieven voor wijksteunpunten, woonzorgzones en personenalarmering.

Van de 28 aanvragen zijn er uiteindelijk 19 gehonoreerd. Initiatieven die zijn ingediend door cliënten, of hun ouders, kregen voorrang. En verder projecten die de doelstellingen van Wel Thuis! – zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen – het best ondersteunen. De projecten zijn vanuit dit provinciale programma gehonoreerd. De inschrijving van de volgende (4e) tender van de Utrechtse woonzorgstimuleringsregeling sluit op 1 oktober 2004. Ook dan is er 731.250 euro beschikbaar voor woon- zorg en welzijnsinitiatieven.

Meer informatie:

  • Persbericht Provincie Utrecht
  • Programma Wel Thuis!