Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Regio Midden-Holland maakt afspraken over wonen, zorg en welzijn

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Regio Midden-Holland maakt afspraken o..

07-05-2004

Heel Midden-Holland wordt een levensloopbestendige regio. De provincie Zuid-Holland en het Regionaal Zorgberaad Midden-Holland (initiatiefnemers), dertien regiogemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, de zorgverzekeraar en vertegenwoordigers van zorgvragers hebben in het Pact concrete afspraken gemaakt.

Het Pact biedt een antwoord op de problemen rond vergrijzing in het gebied. In 2015 is Midden-Holland een regio met een compleet aanbod van wonen zorg en welzijn voor senioren en mensen met een zorgvraag. Zo kunnen inwoners hun leven lang blijven wonen in de voor hun vertrouwde omgeving. Op 26 april is het Pact ondertekend in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin de heer J. Franssen, gedeputeerde mevrouw L.M. Huizer en vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en VWS.

De betrokken partijen werken samen om het pact tot een succes te maken. Aanvullend op het pact maken de afzonderlijke gemeenten samen met de lokale aanbieders van wonen, zorg en welzijn voor elke periode van vier jaren gemeentelijke uitvoeringsplannen. De lokale patiënten- en consumentenorganisaties worden hier ook bij betrokken. Het eerste uitvoeringsplan moet eind 2004 klaar zijn. De gemeenten Bodegraven, Boskoop en Nederlek zijn koplopers in de uitwerking van hun lokale plan.

Het is de bedoeling dat iedere gemeente in de regio Midden-Holland tenminste één woonzorgzone maakt. Dit is een geografisch deel in een wijk of dorpskern waarin aangepaste woningen tussen ’gewone’ woningen staan. In zo’n wijk wonen dus mensen met en zonder zorgbehoefte. Binnen de woonzorgzone is 24-uurs zorg en zorg op afroep beschikbaar. Verschillende welzijnsdiensten helpen mensen zelfstandig te blijven wonen. In totaal moeten in Midden-Holland in 2015 negenduizend eenheden en woningen beschikbaar zijn voor senioren en mensen met een zorgvraag.

Download het Pact van Savelberg