Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Noord-Holland investeert in Wonen, Welzijn en Zorg

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Noord-Holland investeert in Wonen, Wel..

05-01-2004

De provincie Noord-Holland wil gemeenten helpen een compleet en samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen. In de komende jaren stelt de provincie 3,8 miljoen euro subsidie beschikbaar voor vijf meerjarige voorbeeldprojecten, waarbij in een kleine kern, dorp of stad een compleet en samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg wordt gerealiseerd. Dit staat in een nieuw stimuleringsprogramma wonen, welzijn en zorg dat Gedeputeerde Staten (GS) hebben vastgesteld.

Het nieuwe stimuleringsprogramma stelt kennis, ondersteuning en subsidie beschikbaar voor de realisatie van voorbeeldprojecten in vijf gemeenten in de periode 2004-2007. In deze gemeenten wordt aanbod van wonen, welzijn en zorg ontwikkeld, dat ouderen en gehandicapten in staat stelt zo lang mogelijk thuis in de eigen leefomgeving te functioneren.

De voorbeeldprojecten zijn meerjarige uitvoeringsprogramma&’s die onder regie van de betreffende gemeenten en in overleg met alle betrokken partijen, zoals woningcorporaties, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders, worden gerealiseerd. De projecten vervullen regionaal, provinciebreed en landelijk een belangrijke voorbeeldfunctie. De gemeenten kunnen voor 1 oktober 2004 hun subsidieaanvraag voor de voorbeeldprojecten indienen.

Meer informatie op de website van de provincie Noord-Holland.