Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Samenwerking leidt tot omvangrijke bouwproductie voor ouderen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Samenwerking leidt tot omvangrijke bou..

19-12-2003

Zorgorganisaties, woningcorporaties en welzijnsorganisaties realiseerden de afgelopen twee jaar samen 14.000 woningen met 24-uurszorg voor ouderen. Daarnaast kwamen nog eens 18.000 woningen tot stand met voorzieningen voor ouderen, zoals bouwkundige aanpassingen, een recreatieruimte, een zorgpost of een restaurant. Dit blijkt uit een enquête die is gehouden voor de Project!mpuls voor wonen met zorg en welzijn, het samenwerkingsproject van Arcares (verpleeg- en verzorgingshuizen), Aedes (woningcorporaties), de LVT (thuiszorg) en de MO-groep (welzijn).

De Project!mpuls was bedoeld om de leden van de vier brancheorganisaties te ondersteunen bij het realiseren van grotere aantallen woningen met zorg en welzijn voor ouderen. Die doelstelling is bereikt en de Project!mpuls is inmiddels afgerond. Maar de vier brancheorganisaties blijven intensief met elkaar samenwerken. Voor de komende jaren liggen plannen op de plank voor nog eens 82.000 nieuwe ouderenwoningen en verbetering van 34.000 bestaande woningen.

Op het gebied van de nieuwbouw zijn de ambities van

Project!mpuls gerealiseerd. Op het gebied van de woningverbetering van bestaande woningen ligt dat anders. Daar had Projectimpuls zich 120.000 verbeterde woningen ten doel gesteld. Die opgave is niet gehaald en dus te ambitieus gebleken. Recente cijfers van VROM geven echter aan dat het aantal van 120.000 pas in 2015 behaald hoeft te zijn; de gerealiseerde 18.000 geven daarvoor een goede aanzet. De realisatie zal de komende jaren ook toenemen.

Bij de verbouw van bestaande woningen valt overigens op dat er steeds meer aandacht is voor het verbeteren van eengezinswoningen. Het merendeel van de ouderen woont in eengezinswoningen en wil daar ook graag in blijven wonen. Het aanbrengen van voorzieningen, zoals een tweede toilet op de verdieping, maakt dat vaak mogelijk.

De grote productie van nieuwbouwwoningen en verbeteringen van bestaande woningen voor ouderen is vooral het resultaat van de intensieve samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Deze samenwerking is, sinds het samenwerkingsproject twee jaar geleden begon, sterk toegenomen. Woningcorporaties werkten traditioneel al vaak samen met verzorgingshuizen. In 2001 werkte al tweederde van de corporaties samen met verzorgingshuizen. Inmiddels zijn dat er 4 op de 5. Maar ook de samenwerking met thuiszorg en welzijnswerk is intensiever geworden. In 2001 werkte nog niet de helft van de corporaties samen met thuiszorg en welzijnswerk. Dat is nu ruim driekwart.

In de samenwerkingsprojecten lopen de woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties nog steeds tegen een aantal knelpunten aan. De belangrijkste knelpunten zijn belemmerende regelgeving in de zorg en een gebrek aan financiering van zorginfrastructuur en welzijnsdiensten. Verder hebben vooral woningcorporaties veel last van de stijgende bouwkosten en het verkrijgen van geschikte locaties om ouderenwoningen te realiseren.

Een en ander is reden voor de vier brancheorganisaties Aedes, Arcares, MOgroep en LVT om ook in de toekomst nauw samen te blijven werken aan de ontwikkeling van voldoende woningen met zorg en welzijn voor ouderen.