Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – € 5 miljoen voor woonzorgwelzijnswijk Breda

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • € 5 miljoen voor woonzorgwelzijn..

05-12-2003

Minister Dekker van VROM heeft 40 miljoen euro voor vernieuwende projecten en plannen voor stedelijke vernieuwing verdeeld in het kader van het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Daarbij is aan het Bredase project ‘Samenwerken aan leefbaarheid’ 5 miljoen euro toegekend. In dit project staat wonen zonder zorgen in de wijk Noordoost centraal. De ambitie van het project is een wijk te creëren met een integrale kwaliteit van wonen, zorg en welzijn voor iedereen: voor jongeren, voor ouderen, voor mensen met beperkingen en voor gezinnen.

Het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het versnellen en verbeteren van de resultaten van de stedelijke vernieuwing, zoals de herstructurering van buurten en wijken. De gehonoreerde projecten en plannen kunnen door middel van kennisoverdracht dienen als voorbeeld om het beleid en de praktijk elders te verbeteren en te versnellen. Daarom wordt ook samengewerkt met de verschillende kenniscentra op het gebied van stedelijke vernieuwing. Andere woonzorgprojecten die een financiële bijdrage hebben gekregen zijn:-