Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Regionale cijfers over geschikte huisvesting voor ouderen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Regionale cijfers over geschikte huisv..

30-09-2003

In de rapportage ‘Regionale Verkenning: Opgave geschikte huisvesting voor wonen met zorg en welzijn’ wordt de voorraad geschikte huisvesting voor ouderen, gehandicapten en GGZ-cliënten in beeld gebracht. Dit onderzoek is door ABF Research verricht in opdracht van VROM.

De resultaten vormen één van de onderleggers voor de VROM brief aan de Tweede Kamer over de kwantitatieve opgave voor wonen, zorg en welzijn (zie [nieuwsbericht|] op deze site van 17-09-2003).
In de rapportage wordt het huidige tekort en de opgave aan geschikte huisvesting voor 2015 gegeven op nationaal en provinciaal niveau. Er worden uitsplitsingen gemaakt voor ISV-regio’s, de G30, de G4 en voor zorgregio’s. ABF heeft hiervoor geput uit eigen onderzoek in combinatie met het recent opgeleverde Woningbehoefte Onderzoek (WBO), de Woonmilieudatabase, gegevens over extramuralisering in verpleeg- en verzorgingshuizen en de GGZ-sector en de nieuwe bevolkingsprognose (PRIMOS03)

Download het rapport (pdf, 890 KB)