Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Zuid-Holland investeert in wonen, zorg en welzijn.

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Zuid-Holland investeert in wonen, zorg..

02-05-2002

Miljoenen euro’s voor wonen, zorg en welzijn.

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland zetten 4,3 miljoen euro in voor een betere afstemming van wonen, zorg en welzijn. Het doel is om ouderen en mensen met een handicap daardoor langer zelfstandig thuis te laten wonen. GS verdelen het geld in drie porties. Regionale koepelorganisaties van ouderen en gehandicapten en regionale patiënten- en consumentenplatforms krijgen 800.000 euro om eigen projecten te ontwikkelen. De zorgberaden, samenwerkingsverbanden van verzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten ontvangen 2.630.000 euro om projecten te financieren en te beoordelen. De kennis rond de verschillende projecten wordt gebundeld op een punt. Voor de ontwikkeling van ‘all-in verzorgingspakketten’ voor thuiswonenden stelt de provincie 900.000 euro beschikbaar aan welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars. Het gaat onder meer om tijdelijke opvang als iemand ziek is en hulp bij boodschappen.

(Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Krista van der Lugt, tel: 070. 441 65 16)

bron: Nieuwsbrief Ouderenzorg, vijfde jaargang nr. 8 april 2002.