Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Antaris start zorghotel in nieuw Leo Polakhuis

0

  • Home » 
  • Zorghotel – praktijk » 
  • Antaris start zorghotel in nieuw Leo P..

27-02-2006

Eind april start Antaris in Amsterdam met een zorghotel in het nieuwe woonzorgcentrum Leo Polak. Het biedt plaats aan 25 cliënten die tijdelijke verzorging en/of behandeling nodig hebben. Zowel ouderen als (jong)volwassenen kunnen hier tijdelijk worden verzorgd.

Vier soorten zorg

Het zorghotel vormt de schakel tussen een verblijf in het ziekenhuis en weer zelfstandig thuis functioneren. In het zorghotel Leo Polak kunnen cliënten met uiteenlopende zorgbehoeften verblijven:

  • Cliënten die een behandeling in het ziekenhuis ondergaan. Het zorghotel verleent de basiszorg terwijl het ziekenhuis de specialistische zorg aanbiedt.
  • Cliënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar thuis nog niet zelfstandig kunnen functioneren. Zij krijgen in het zorghotel deskundige begeleiding om weer zelfstandig thuis te kunnen gaan functioneren.
  • Cliënten die thuis verzorgd worden door mantelzorgers. Het zorghotel neemt tijdelijk de volledige zorg over waardoor de mantelzorger even vrijaf kan nemen. Als de verzorging te zwaar wordt of als de mantelzorger op vakantie gaat.
  • Cliënten die op de wachtlijst staan voor een plaats in een somatisch verpleeghuis en die dringend verzorging nodig hebben en waarvoor alleen thuiszorg niet meer toereikend is.

Meer informatie

  • Meer informatie over het zorghotel in het Leo Polakhuis vindt u bij het Servicebureau van Antaris.
  • Binnenkort op deze website een artikel over zorghotels en drie beschrijvingen van reeds bestaande zorghotels.