Wat zijn sociale diensten: wat u moet weten

0

Wat zijn sociale diensten, wat doen ze en tot wie zijn ze gericht?

  • Bijna elke dag horen we over de delicate kwestie en het belang dat het speelt in de huidige samenleving.
  • Niet iedereen weet echter precies hoe de bijstand is opgebouwd en waar deze eigenlijk mee omgaat.

Voor degenen die zich willen verdiepen in het onderwerp en voor degenen die het beroep van maatschappelijk werker willen benaderen, hebben we bij Unicusano deze kleine gids gemaakt, waarin we zullen uitleggen wat het inhoudt en hoe je je kunt specialiseren en een technicus sociale diensten kunt worden.

Definitie veiligheidshuis utrecht

Maar laten we proberen te begrijpen wat sociale diensten zijn, beginnend met de definitie op de Treccani-website:

“Sociale bijstand omvat het geheel van taken van het openbaar bestuur bestaande uit het verlenen van diensten, meestal gratis, gericht op het wegwerken van economische en sociale ongelijkheden in de samenleving”

Sociale voorzieningen komen voort uit humanitaire en democratische idealen; de waarden waarop de missie is gebaseerd zijn sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, respect voor diversiteit, collectieve verantwoordelijkheid, gelijkheid en waardigheid van alle mensen.

In de praktijk is het een reeks activiteiten die erop gericht zijn hulp te bieden aan mensen in moeilijkheden, zorgbehoevende en hulpbehoevende personen: gezinnen, kinderen, ouderen, immigranten, mensen met drugsverslavingsproblemen, enz.

Sociale bijstand heeft met name betrekking op het ontwikkelen van effectieve maatregelen voor het voorkomen, verminderen of, in het beste geval, het elimineren van omstandigheden van economische of sociale aard. De interventies maken deel uit van een domein dat zowel betrekking heeft op lichamelijke gezondheid als op psychisch, sociaal en relationeel welzijn; veiligheidshuis zeeland het uiteindelijke doel is om individuen in staat te stellen hun potentieel te ontwikkelen.
Regelgeving en operationele context

Sociale diensten werken op basis van nationale, regionale en lokale wetgeving, met als doel de gezondheid, het welzijn en de autonomie van burgers te bevorderen.

Op internationaal niveau is er een gemeenschappelijke basis die de principes vastlegt waarop de activiteit van maatschappelijk werkers gebaseerd moet zijn. Momenteel zijn de socialebijstandsstructuren van de verschillende categorieën gebruikers kleuterscholen, kleuterscholen, centra voor gehandicapten, veiligheidshuis zeeland, bejaardentehuizen, gemeenschappen voor immigranten, gezinswoningen, centra voor de rehabilitatie van drugsverslaafden, revalidatiecentra voor minderjarigen en spoedig.

Master voor maatschappelijk werkers

Voor degenen die maatschappelijk werker willen worden of voor degenen die al in de sector werken en hun professionaliteit willen actualiseren, heeft de Niccolò Cusano Telematic University de master in Social Services Management geactiveerd.

Dit is een postdoctorale opleiding van het tweede niveau, behorend tot de Faculteit Politieke Wetenschappen, veiligheidshuis utrecht, die tot doel heeft managementprofielen te vormen die over de nodige vaardigheden beschikken om op 360 graden te werken in de sector van diensten en sociaal en sociaal-politiek beleid.

master-voor-maatschappelijk-werkers

De cursus is gebaseerd op een multidisciplinaire benadering en is met name gericht op twee categorieën gebruikers: pas afgestudeerden die op het punt staan ​​de ‘sociale’ sector te benaderen en professionals met leidinggevende functies in openbare en particuliere instellingen – veiligheidshuis zeeland.

Het studieplan voorziet in de studie en verdieping van de volgende zaken:

  • welzijnsmodellen en -beleid
  • beheer en planning van sociale en gezondheidsdiensten
  • human resource management in sociale diensten
  • relaties, onderlinge afhankelijkheden en samenwerkingen op sociaal en sociaal-gezondheidsgebied: netwerken
  • monitoring en onderzoek van de kwaliteit van sociale en sociaal-gezondheidsdiensten
    de communicatiemiddelen van sociale en sociaal-gezondheidsdiensten

Kosten

De online master Management van sociale voorzieningen kost 1.700,00 euro, te betalen in twee gelijke termijnen. Voor medewerkers van het openbaar bestuur en afgestudeerden van Unicusano geldt een gereduceerd inschrijfgeld van 1.500,00 euro. veiligheidshuis utrecht formatieve modaliteit

Om het hectische tempo van de huidige samenleving aan te kunnen en het veelvoorkomende probleem van ‘tijdgebrek’ te overwinnen, biedt Unicusano een uiterst praktische en innovatieve trainingsmethode, waarmee je leren op een flexibele en gepersonaliseerde manier kunt beheren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in