Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Wet gericht op het stimuleren van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Een aantal oude wetten is samengevoegd in de Wmo: de WVG, de welzijnswet en een deel van de AWBZ. De WMO is op 1 januari 2007 ingegaan.

Wensen van mensen in beeldtaal
Verstandelijk gehandicapten in de gemeente Groesbeek hebben samen met Zorgbelang Gelderland een verklaring opgesteld.. 01-01-2007

Project Samen leven met zorg van start
Het Project ‘Samen leven met zorg’ van Stichting Zorgpalet te Enschede maakt het samenwonen van echtparen waarvan één.. 17-11-2005

Burenhulp, praktisch en goed voor de buurt
Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt een oud gezegde. Twee nieuwe projecten in ons land nemen de.. 28-12-2006

Van verzorgings-staat naar verbindings-stad
“Als we het zeer intrigerende WRR-advies ‘De verzorgingsstaat herwogen’ mogen geloven, dan staat de servicewijken in.. 05-01-2007

Essay Danielle Harkes ‘Het beste antwoord’
Uit de KCWZ-jubileumreeks ‘Vijf jaar innovatie in wonen en zorg’. Over geslaagde projecten van de afgelopen jaren en.. 01-11-2007

Essay Yolan Koster ‘Oude wijn in nieuwe zakken’
Uit de KCWZ-jubileumreeks ‘Vijf jaar innovatie in wonen en zorg’. Over het gericht zijn op de mensen met een woon- en.. 01-11-2007