Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Ouderen met dementie op de radar
Verpleeghuis De Wiekslag van Zorgpalet Baarn-Soest start een unieke proef van een jaar om de veiligheid van bewoners met dementie te vergroten. Met behulp van een radar, die ook gebruikt wordt door Defensie in de straaljagers Joint Strike Fighters (JSF’s), weten verzorgenden precies waar dementerende bewoners met een verhoogd valrisico zich bevinden. 09-03-2012

Zes kangoeroewoningen in Alkmaar
In Alkmaar staan nu zes kangoeroewoningen. Een nieuwe woonvorm voor de regio Alkmaar. Alle zes de kangoeroewoningen zijn bewoond. Er staan zelfs al twee kandidaten op de wachtlijst. 21-02-2012

App meet het dag- en kunstlicht
Met de App ‘Check the Light’ van de Stichting Living Daylights wordt de iPhone of iPad een luxmeter die de hoeveelheid dag- en kunstlicht meet. De luxwaarde is een belangrijke indicator voor de hoeveelheid ‘gezond licht’ in gebouwen. Ook met een mobiele telefoon krijg je zo een eerste indruk van de hoeveelheid licht in een ruimte. 17-02-2012

Leren van proeftuinen wonen met autisme
Met een slotbijeenkomst op 16 februari 2012 eindigt het project Proeftuinen, Wonen met autisme. In opdracht van Kenniscentrum, NVA en Aedes is informatie verzameld die initiatiefnemers helpt bij het opzetten van woonprojecten voor mensen met autisme. Bij deze projecten worden meestal ook corporaties en zorgaanbieders betrokken, maar er is sprake van verschil in kennisniveaus. Gedurende twee jaar.. 02-02-2012

tuin_de_nieuwpoort_alkmaar_x87-7690286

Groene ontmoetingsplekken schieten uit de grond
Een groene omgeving is niet alleen gezond maar kan ook sociale contacten bevorderen. Buurttuinen en -parken worden ook ontwikkeld met het doel een ontmoetingsplek voor de wijk te bieden. Die ontmoeting begint vaak al bij het gezamenlijk maken van een ontwerp. Voorbeelden zijn de Arnhemse Bruistuin en de postzegelparken. 05-01-2012

‘Op stap met oma’ bestrijdt eenzaamheid van oud én jong
‘Op stap met oma’ van Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland is de winnaar van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011. Deze prijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het thema is Ouderen, de generatie van de toekomst? ‘Op stap met oma’ brengt jong en oud samen en bestrijdt eenzaamheid. 29-11-2011

Jacob Roggeveenhuis – Jacob Roggeveenhof, Middelburg
Verouderd verzorgingshuis is in twee fasen verbouwd tot een studentenflat met 177 zelfstandige wooneenheden. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Huize Zuidhoorn – Hotel Savarin, Rijswijk
Van buitenplaats naar verpleeghuis naar luxe hotel met wellness. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Huize Lidwina – Lidwinahof, Schijndel
Van ziekenhuis naar verzorgingshuis naar appartementencomplex en woonservicepunt. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Johannes de Deo – Tulip Inn West, Amsterdam
Verouderd verzorgingshuis in Amsterdam-West wordt budgethotel met 166 kamers. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Vijverzicht – Mixx Inn, Den Haag
Verouderd verzorgingshuis wordt multifunctioneel gebouw met o.m. short stay voor jong volwassenen, hotel en restaurant. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Door wijkzusters winnen alle partijen
De introductie van tien wijkzusters in West-Brabant blijkt een succes en winstgevend. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft onderzoek laten doen door BMC advies en management. De kosten voor de wijkzusters en hun ondersteuning zijn binnen twee jaar terug te verdienen. Daarnaast is er sprake van een opbrengst in kwaliteit van leven bij zorgvragers. 31-10-2011

‘Dit had ik niet voor mezelf in gedachten’
Geen ouderinitiatief, maar Rick Ursem zelf richtte als jongere met autisme de vereniging Limburg-Aut op. De stichting nam het initiatief voor het woonproject Aut-Hôes waar jongeren met autisme zelfstandig kunnen wonen maar met ruimte voor onderling contact en hulp dichtbij. Ursem oriënteerde zich op woonvormen waar hij zelfstandiger kon wonen als autist. Maar het woonaanbod ‘was niet wat ik in.. 05-09-2011

Cliëntenraad St. Jozef
Alle partijen hebben hetzelfde doel, de ervaringen van de cliëntenraad van woon-zorgcentrum St. Jozef in Esch. 28-07-2011

Samen één visie met goede werkafspraken 
In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom bouwproject De Amerhorst. De Amerhorst is een woonzorgcentrum voor 83 bewoners, bestaat meer dan 40 jaar en is functioneel verouderd. De gesprekspartners vertellen in deze case over de dynamiek bij de.. 06-07-2011

Cliëntenraad Amerhorst
Samen één visie met goede werkafspraken: ervaringen met cliënteninbreng bij vervangende nieuwbouw van De Amerhorst, onderdeel van Amaris Zorggroep in Amersfoort.  06-07-2011

Brabant niet meer eenzaam?
Het project ‘Brabant niet meer eenzaam’ is een project van Stichting Zet en de Brabantse Vereniging van instellingen voor Welzijn Ouderen (BVWO). Het project is gericht op het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid in Brabant. Onlangs gingen in de provincie zes pilotprojecten van start. 22-06-2011

Cliëntenraad Wissehaege
Over de klik tussen mensen en wederzijds respect: ervaringen met cliënteninbreng bij nieuwbouw van verpleeghuis Wissehaege, onderdeel Vitalis Zorg-groep in Eindhoven. 01-06-2011

Cliëntenraad Sutfene
Visualiseer de bouwplannen: ervaringen met de betrokkenheid van de cliëntenraad bij het bouwplan De Lunette in Zutphen. 01-06-2011

Cliëntdossiers digitaal bij de hand met tablet
Verpleegkundigen van zorgorganisatie Vivent in Den Bosch gebruiken dagelijks een tablet bij hun werkzaamheden in het verzorgingshuis. Hierdoor hebben ze altijd de actuele dossierinformatie van een cliënt bij de hand. Ook de overdracht is door de tablets verbeterd. Vivent heeft afscheid genomen van het papieren dossier. 12-05-2011

Cliëntenraad Zorggroep Groningen
Tijdig, informeel en selectief: de ervaringen met cliënteninbreng bij bouwplannen van Zorggroep Groningen .  09-05-2011

Zelfstandige kleine wijkteams groot succes door ICT
Thuiszorgers die zelf hun rooster en cliëntplanning maken, thuis hun route ontvangen en makkelijker hun tijd kunnen registreren. Voor de werknemers van thuiszorgorganisatie Beweging 3.0 zijn er veel voordelen aan de implementatie van het ICT-systeem van Nedap. Beweging 3.0 bespaarde hierdoor al 1,1 miljoen euro op planning, administratie en management. 04-05-2011

Evaluatie pilot Medido, de slimme medicijndoos
De cliënt kan met behulp van de Medido – de slimme medicijndoos – zelfstandig medicatie innemen,  zonder een beroep te hoeven doen op professionele hulpverlening. ZZG Zorggroep heeft in 2010 in Nijmegen samen met de Zuiderapotheek en ongeveer 75 cliënten uitgeprobeerd hoe dit in de praktijk werkt. Deze eerste fase van het project is geëvalueerd en als positief beoordeeld, ook door het.. 03-05-2011

Beeldbellen ambitieus opgepakt in Parkstad
De gemeente Parkstad in Limburg sluit driehonderd inwoners aan op een videonetwerk voor beeldbellen. De geselecteerde ouderen worden via zorgorganisaties aangesloten op het netwerk. De inwoners kunnen dan met zorgverleners, mantelzorgers, familie en elkaar communiceren. 29-04-2011

Praktijkexperimenten wijk- en buurtgericht werken
In 2011 werken op tien locaties in Nederland uiteenlopende zorgaanbieders met verschillende partners aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. Met co-financiering van het ministerie van VWS kunnen de  experimenten hun veranderingstraject voortzetten met ondersteuning van inhoudelijke deskundigen, transitiedeskundigen en branche-deskundigen. Ook worden zij in staat gesteld.. 18-03-2011

Excursie Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg
In een oranje bus met daarop ‘er gaat niets boven Groningen’ bezocht een gemêleerd Gronings gezelschap twee Brabantse voorbeelden waarin kleine dorpen (1000- 2000 inwoners) het initiatief namen om de zorg zelf te regelen. Passend bij hun dorp en hun bewoners. 14-03-2011

Driestroom – De dwarsweg
In De Dwarsweg worden jongeren die door hun complexe problematiek al snel buiten boord vallen van de bestaande zorgstructuren door middel van presentietheorie en instapmethodiek bereikt en gevolgd. Concreet gaat het om het realiseren van een woon-, werk- en leer traject voor ongeveer twintig jongeren tussen de 18 en 25 jaar, die dak- en thuisloos zijn en een lichte verstandelijke beperking en/of.. 07-03-2011

Rondom – Dement in huis
Thuiszorg Rondom schoolt zorgverleners naast hun reguliere zorgopleiding bij op kennis en omgang met zowel cliënten met dementie als hun mantelzorgers. Dementie is een ziekte met verschillende vormen en stadia. Het verwerkingsproces gaat vaak met veel onzekerheid, emoties en twijfel gepaard. Bij iedere vorm hoort een specifieke aanpak en behandeling. Het is van belang dat zorgverleners hier.. 07-03-2011

Rivierenland – BonVie
Het werken in integrale teams is ontstaan vanuit de gedachte dat mensen die door hun leeftijd, ziekte en/of handicap beperkingen ervaren vaker aangewezen zijn op professionals voor zorg, ondersteuning en sociaal contact. Doordat bezuinigingen op zorg en welzijn vooral de kwetsbaren in de samenleving raken ontstond het idee om de krachten te bundelen door in integrale teams van zorgaanbieders.. 07-03-2011

Arduin – Cliënt heeft de regie
In dit project werkt Stichting Arduin verder aan een radicale vernieuwing van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. Door de doorontwikkeling van zelfsturende teams naar kleine zelfsturende eenheden wil Arduin de zelfredzaamheid en keuzemogelijkheden van de cliënt vergroten, samen met zijn/haar persoonlijk.. 07-03-2011

Vanboeijen – Samen leven in Kloosterveen
Kloosterveen is een nieuwe woonwijk in Assen met een explosieve bevolkingsgroei. Met de oplevering van winkels, scholen, een sporthal, bibliotheek en kinderopvang ontstaat een unieke kans om wijk- en buurtgerichte activiteiten te bundelen en te versterken. Het initiatief Samen Leven in Kloosterveen wil dat succesvol neerzetten. Daartoe staat in de samenwerking nadrukkelijk het benutten van.. 07-03-2011

Comfortabel Wonen Menterwolde
In de gemeente Menterwolde werken zorg- en welzijnsorganisaties samen rondom multifunctioneel centrum De Gilde. Door de integrale samenwerking kan het dagelijks leven als het vertrekpunt vormen voor wat burgers nodig hebben. 07-03-2011

Magenta – Actiezorg Juul
Juul werkt buurtgericht en is er voor mensen die zonder hulp niet meer thuis zouden kunnen wonen. De medewerkers kennen de mensen, de professionals en de instanties in de wijk en verbindt ze met elkaar. De formele met informele zorg verbinden maakt volgens Juul zowel cliënten als medewerkers gelukkiger. Door te ontschotten en te verbinden wil Juul het nieuwe rolmodel voor goede thuiszorg worden.. 07-03-2011

Palet – Tramkwartier
Dit experiment wijzigt de spelregels in de wijk Tramkwartier te Leeuwarden, zodat de zorg ontschot en deze meer preventief, integraal, volledig vraaggestuurd en tegen minder (stijgende) kosten aangeboden wordt. Beoogd resultaat van het experiment is onder meer een hoge cliënt- en medewerkertevredenheid, minder zorgconsumptie en inhoudelijk en arbeidsvoorwaardelijk interessante zorgfuncties. 07-03-2011

Esdege Reigersdaal – Steunpunt Obdam
Het kerndoel van Steunpunt Obdam is om mensen met een matige of ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking in te schakelen voor vrijwilligerswerk in de lokale samenleving. Hierdoor maken zij meer volwaardig deel uit van de samenleving en kan de lokale samenleving hun inzet en vaardigheden benutten. Concreet realiseert men vrijwilligersbanen, expliciteert men de werkwijze en ontwikkelt.. 07-03-2011

ZZG – Zorgzame buurt Dukenburg
ZZG zorggroep, Standvast Wonen, Gemeente Nijmegen en Stichting MAAT werken samen aan Een zorgzame buurt: een aantrekkelijke buurt die levensloopbestendig is, waar het aangenaam toeven is, waar men elkaar kent en helpt, die ondersteuning krijgt van gedreven professionals waar nodig en van alle noodzakelijke infrastructuur voorzien (sociaal, wonen, zorg) met een of meerdere schillen van.. 07-03-2011

UWOON – De IJsvogel
Het project De IJsvogel in Ermelo bestaat uit een hoofd- en een bijgebouw. In het bijgebouw is een woonservicecentrum gerealiseerd met 13 huurappartementen voor senioren in de sociale huur. Deze woningen zijn gebouwd met WoonKeur als onderlegger en zijn levensloopgeschikt. In het hoofdgebouw bevindt zich het woonzorgcentrum De IJsvogel van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe met 38 intramurale.. 02-02-2011

Daelhoven – Krabbelaan
Het complex aan de Krabbelaan bestaat uit 13 appartementen voor mensen met dementie, met daarboven reguliere woningen. De 13 appartementen voor mensen met dementie zijn eenvoudig om te bouwen naar reguliere woningen. Dit gebeurt door metalstudwanden weg te halen en 8 reguliere appartementen in te bouwen volgens de plattegrond van de bovenliggende woningen. 02-02-2011

WOB – Monnikkensteeg
Woningstichting Openbaar Belang ontwikkelt aan de Monnikensteeg in Arnhem Noord een nieuw complex met 38 appartementen gericht op ouderen. Er worden twee appartementenblokken gecreëerd van elk 5 lagen met een parkeerkelder. Op steenworp afstand van het complex ligt de Drie Gasthuizen, een groot verzorgingshuis met verpleegafdeling. Woningstichting Openbaar Belang is verbonden met zorgstichting.. 02-02-2011

De Woonschakel – Nico Kolenbergstraat
In de Nico Kolenbergstraat heeft De Woonschakel zestien woningen gesloopt om er tien multifunctionele huurwoningen voor terug te bouwen. Het zijn twee-onder-één-kapwoningen met twee slaapkamers en een hobbykamer op de eerste verdieping. De Woonschakel heeft een eigen Programma van Eisen met een aantal toevoegingen voor multifunctionaliteit (PvE-plus). Deze eigen onderlegger gebruikt elementen.. 02-02-2011

Portaal – Insulinde
Het complex Insulinde is gebouwd in 1974 en heeft 61 appartementen, waarvan 42 tweekamerwoningen en 19 driekamerwoningen. Alle appartementen hebben een bereikbare huur (onder de eerste aftoppingsgrens) en variëren in oppervlakte van 65 tot 75 m2 gbo. Het complex is gerenoveerd en heeft nu het WoonKeurlabel bestaande bouw. De ingrepen bestonden uit het zorggeschikt maken van de woningen en het.. 02-02-2011

Parteon – Westerkoog
Het complex Westerkoog bestaat uit 290 appartementen die levensloopgeschikt zijn gemaakt door het complex op te plussen. Er is gekozen om dit complex op te plussen omdat het in een woonservicezone ligt. Er is een goed netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in de nabijheid van het complex. Er zijn opplusmaatregelen uitgevoerd in zowel de appartementen als de gemeenschappelijke ruimten. 02-02-2011

Vallei Wonen – De Schans
Vallei Wonen heeft in een multifunctionele accommodatie 34 woningen met WoonKeur opgeleverd. De corporatie bouwt met WoonKeur omdat ze toekomstbestendige woningen wil bouwen zónder vast te zitten aan een bepaalde doelgroep. Ook blijkt dat klanten flexibiliteit willen. De keuze is op WoonKeur gevallen omdat de corporatie verwachtte dat dit ‘merk’ goed zou vallen in de markt. 02-02-2011

Wonen Breburg – De Nieuwe heikant
De Nieuwe Heikant bestaat uit 60 verpleeghuisplaatsen, 80 verzorgingshuisplaatsen en 190 (aanleun)woningen, waarvan er 24 verkocht worden. Naast deze woningen en verpleeg- en verzorgingsplaatsen komen er tal van andere voorzieningen. Het project is gebouwd conform een standaard Programma van Eisen aangevuld met eisen uit het 5-sterrenprogramma voor levensloopgeschikte woningen dat de gemeente.. 02-02-2011

Qua Wonen – Pasteurflat
QuaWonen heeft in de Schoonhovense Pasteurflat 77 van de 91 woningen gerenoveerd volgens het eigen Programma van Eisen Levensloopbestendig Bouwen. Van deze woningen was de plattegrond groot genoeg – 100m2 – om het PvE toe te passen. Omdat niet alle huurders meewerkten worden de niet gerenoveerde mutatiewoningen nu ook aangepakt volgens het PvE. 02-02-2011

Casade – De Bibliotheek
Casade heeft in De Bibliotheek 32 seniorenwoningen met WoonKeur opgeleverd. Deze hebben een oppervlakte van 90 m2 en zijn bestemd voor sociale huur. Casade wil in 2014 voldoende passende woningen voor alle doelgroepen hebben. De corporatie investeert daarom veel in levensloopgeschikte woningen voor senioren. Dit zodat zij in hun eigen woning kunnen blijven wonen op het moment dat er een.. 02-02-2011

Woonpartners – Leliepark
Woonpartners Midden Holland heeft in de Goudse wijk Lelieveld 61 huurappartementen, 72 koopappartementen en 19 eengezins-koopwoningen gebouwd volgens WoonKeur. De reden hiervoor is dat de corporatie woningen met meer toekomstwaarde wil bouwen. Ook verwacht de corporatie de leefbaarheid te verhogen doordat toekomstige senioren in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 02-02-2011

De Woonplaats – Compleet Wonen
In Sleeswijk heeft De Woonplaats een complex gerenoveerd volgens het dienstenconcept Compleet Wonen. Dit is een werkwijze waarmee het niet alleen om de woning gaat maar ook om veiligheid, zorg op maat en ondersteunende (welzijns)diensten. Het appartementencomplex met 27 appartementen is toegankelijk gemaakt door gangen en toegangsdeuren te verbreden, een stalling-oplaadpunt voor scootmobiels aan.. 02-02-2011

DeltaWonen – Dokter Damstraat
In de herstructureringswijk Hanzewijk in Kampen is deltaWonen samen met de gemeente actief om de wijk nieuw vorm te geven. Eén van de bouwprojecten van deltaWonen is een levensloopgeschikt complex aan de Dr. Damstraat & Koggesingel. In totaal zijn hier 79 appartementen gebouwd die in de sociale huur verhuurd worden. De appartementen zijn grotendeels gebouwd volgens WoonKeur. Hoewel de woningen.. 02-02-2011

Woonpartners – Prinzenhof
Aan de Ameidewal in Deurne heeft Woonpartners het 70 appartementen tellende complex Prinzenhof opgeplust. Hiervoor heeft Woonpartners een beredeneerde selectie gemaakt uit de eisen van het Oppluslabel van het Kenniscentrum Opplussen. Een aantal eisen bleken te duur en heeft Woonpartners laten vallen. Desondanks heeft de corporatie teveel geleund op het label en zonder zelf goed te kijken de.. 02-02-2011

Groenrand Wonen – De Woerd
Groenrand Wonen heeft in het voorjaar van 2010 een seniorencomplex met WoonKeur opgeleverd. Het complex is gebouwd voor de doelgroep 55+. De woningen zijn gelijkvloers. De 42 appartementen, die per lift bereikbaar zijn, zijn verdeeld over twee gebouwen. De corporatie heeft de sociale woningen die in het project voorzien waren overgenomen van de ontwikkelaar van de hele wijk. Omdat het ontwerp al.. 02-02-2011

Woonkracht 10 – De Cannenburg
In de wijk Nederhoven, ‘een levensloopbestendige wijk voor jong en oud’, heeft Woonkracht 10 (voorheen Forta) het complex De Cannenburgh gerealiseerd volgens een in samenwerking met de gemeente en een buurtplatform opgesteld programma van eisen. Van de geplande 24 appartementen zijn er 21 gerealiseerd. Dit was door de eis van een brede beukmaat (6.90 meter) het maximale aantal appartementen dat.. 02-02-2011

Levensloopgeschikt bouwen – praktijkvoorbeelden
Wilt u leren van ervaringen met levensloopgeschikt bouwen door andere woningcorporaties? Dat kan met onderstaande praktijkvoorbeelden. Het overzicht met zeventien casussen biedt een variatie aan situaties: grondgebonden woningen en gestapelde bouw, de toepassing van verschillende eisenpakketten, nieuwbouw en bestaande bouw, verspreid over het land. Laat u informeren en inspireren door de.. 02-02-2011

Eigen Haard – Boetonstraat
Aan de Boetonstraat te Amsterdam heeft Eigen Haard twee portiekflats. In het trappenhuis wordt een lift geplaatst waardoor de acht woningen op de etage bereikbaar worden. Het gebruikte programma van eisen hiervoor is een door Eigen Haard ontwikkeld sterrenclassificatiesysteem. Dit systeem is een afgeleide van bestaande classificatiesystemen in het land en bestaande keurmerken zoals WoonKeur en.. 02-02-2011

Discus Amsterdam
Het doel van Discus Amsterdam is het opheffen van dak- en thuisloosheid voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van het project Pathways to Housing uit New York. 19-01-2011

Wonen voor ouderen Kwintes
Wonen voor Ouderen is een project van Kwintes (een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang) en Woonzorgcentra Flevoland, een V&V organisatie uit Lelystad, voor mensen met ggz-problemen die in hun laatste levensfase zijn gekomen met daarbij een toename van somatische en mobilteitsproblematiek. 19-01-2011

Anders Wonen, Skaeve Huse
Skaeve Huse is een van oorsprong Deens concept met vertaald rare huizen voor rare leefwijzen, dat sinds 2006 navolging vindt in Nederland in een aantal (middel)grote steden. Het is een vorm van onconventioneel wonen. 19-01-2011

Stichting Exploitatie MAX (de Stem)
De woonvoorziening van STEM is gevestigd in City Campus MAX, in de Utrechtse wijk Transwijk. Binnen het woonproject STEM kunnen elf mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) geplaatst worden. De leeftijd varieert van 13 tot 36 jaar met een gemiddelde van 24 jaar. De voorziening is in 2009 gestart. 19-01-2011

MixxInn
MixxInn is een woonproject voor jong volwassen met autisme. Via IBW (individueel Beschermd wonen) is het de bedoeling door te stromen naar geheel zelfstandig wonen. Er zijn 115 zelfstandige woonunits voor short-stayverblijf (maximaal één jaar). 19-01-2011

Innovatieve ggz-woonzorgprojecten
De RIBW Alliantie, vereniging van zorgorganisaties voor mensen met langdurige ggz-problematiek, heeft in samenwerking met – en op verzoek van – het Kenniscentrum een aantal innovatieve woonzorgprojecten geselecteerd. Zo ontstaat een indruk van het brede terrein van projecten gericht op mensen met ggz-problemen. 19-01-2011

BaLaDe
BaLaDe is een gebouw waar alle voorzieningen voor welzijn, zorg en onderwijs onder één dak worden gefaciliteerd door achttien deelnemende partijen. BaLaDe is een afkorting voor de in Waalwijk gelegen wijken Baardwijk, Laageinde en De Hoef. Zes jaar geleden heeft het eerste overleg plaatsgevonden en in april 2010 vond de officiële opening plaats.  19-01-2011

De Dwarsweg
Woonvoorziening De Dwarsweg wil jongeren in staat stellen de regie over het eigen leven (weer) in handen te nemen.  De woonvoorziening is in 2007 gestart en is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die ten gevolge van multicomplexe problematiek, manifest of latent, dak- en thuisloos zijn. 19-01-2011

Kwartiermaken in Malburgen
Kwartiermaken in Malburgen was een pilot die liep van 2008 tot en met 2010. Kwartiermaken is een overbrugging, de eerste stap die gezet wordt om contact te leggen tussen mensen. Dit gebeurt door middel van activiteiten. Een kans om elkaar beter te leren kennen. Bij de activiteiten gaat het er niet om wat het verleden van mensen is, maar puur mee doen met de dingen die je leuk vindt, zonder.. 19-01-2011

Wijkgericht werken/ Maatschappelijk steunsysteem
Met de pilots Maatschappelijke steunsystemen wil de RIBW Mensana cliënten op maat laten participeren en een includerend beleid van zowel organisaties, als de buurt realiseren. Het doel is om de zelfredzaamheid van cliënten te laten toenemen en de afhankelijkheid van zorg te laten afnemen. De doelstelling van de twee pilots die Mensana uitvoert (Venlo en Venray) is tevens om te leren wat voor.. 19-01-2011

Leerpunten van zorgorganisaties bij invoering Zorg op Afstand
In het programma ‘Zorg op afstand, dichterbij’ (2007-2010) werkten 20 lidorganisaties van ActiZ intensief samen bij de invoering van zorg op afstand. Zorg op afstand maakt het mogelijk cliënten veel beter te ondersteunen bij het managen van hun eigen leven. Daardoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. Een aantal deelnemende zorgorganisaties hebben hun leerpunten op een rijtje gezet.. 18-01-2011

Kornputkazerne in Steenwijk
De uit 1938 daterende Kornputkazerne is in 2010 getransformeerd tot woonplek voor autistische jongeren aan de rand van een nieuwe wijk. De nieuwe zorgfunctie betekent het behoud van bebouwing die alle Steenwijkers kennen. Fysiek is het geheel er slecht aan toe, de kwaliteit schuilt in de identiteit 06-01-2011

Huis te Lande in Rijswijk
Woningcorporatie Vestia is bereid een kantoor van het ministerie van VROM en de Huurcommissie te transformeren tot woonvoorziening voor cliënten van Steinmetz | de Compaan. Dat hoort bij de maatschappelijke rol van de sociale onderneming. De architect slaagt er in om van een typisch bedrijfspand een appartementencomplex te maken waar mensen met forse rolstoelen bewegingsvrijheid hebben. Ook de.. 06-01-2011

Woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad
Twintig jaar na oplevering slinkt de animo voor een plaats in verzorgingshuis De Hoven. Ouderen geven hun woning pas op als intensievere zorg nodig is dan de Hoven kan bieden. Voor huurder Coloriet en eigenaar Centrada dreigt leegstand. Het probleem is opgelost als de Hoven ondersteuning kan gaan bieden aan omwonenden en daarnaast verpleeghuiszorg voor wie het thuis niet redt. Die oplossing.. 06-01-2011

Zorgcentrum De Plataan in Amersfoort
Verpleeghuis Birkhoven wil kleinschalige zorg graag bieden in kleinschalige dependances. Dat blijkt lastig door gebrek aan geschikte en betaalbare bouwlocaties. Maar het lukt wel om de Theo Thijssenschool aan te kopen. Net als bij een andere dependance blijkt dat kleinschaligheid een ondergrens heeft. Door een nieuwe vleugel aan te bouwen kan een verpleeghuis in miniformaat ontstaan met een.. 06-01-2011

Seniorencomplex Odapark in Sittard
Ouderen woonden graag in het uit 1973 daterende Odacomplex, maar de woningen waren aan toe aan een opknapbeurt. Als architect Jo Coenen voor de herstructurering van de buurt een nieuw stedenbouwkundig plan maakt, past het complex daar niet goed in. Dat is een argument om over te gaan tot sloop en nieuwbouw. Eigenaar ZO Wonen voelt er echter weinig voor om een goed lopend complex te slopen. Het.. 06-01-2011

Verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht
Verpleeghuis Swinhove moet in vier decennia twee keer worden gemoderniseerd. Dat ligt eerder aan veranderende opvattingen in de zorg dan aan het ontwerp van Wim Quist (rijksbouwmeester van 1975-1979). De ingrepen uit 1994 laten weinig ruimte voor nieuwe investeringen in 2009. Toch wordt het verpleeghuis verder getransformeerd tot een voorziening voor kleinschalige zorg met een wijkfunctie voor.. 06-01-2011

Verzorgingshuis Huize Eykenburg in Den Haag
Vooroorlogse verzorgingshuizen zijn zeldzaam. Verzorgingshuizen ontstonden vooral ná de Tweede Wereldoorlog. Huize Eykenburg in de Haagse Vruchtenwijk begon in 1929 als katholiek ouderenpension voor de gegoede middenklasse. Sindsdien is er veel veranderd en verbouwd maar de kwaliteit en de toekomstwaarde van het complex zijn gebleven. 06-01-2011

Bartholomeus Gasthuis in Utrecht
Het historische Bartholomeus Gasthuis gaat in de twintigste eeuw deel uitmaken van het nationale zorgstelsel. Toch blijft men hechten aan zelfstandigheid en aan de combinatie van het eeuwenoude gebouw en de eeuwenoude functie. De nieuwe tijd laat zijn sporen na in het monumentale complex: een serie bouwprojecten culmineert in 1987 in de oplevering van een splinternieuwe afdeling voor honderd.. 06-01-2011

Woonzorgcentrum Van Haarenstaete
Het klooster uit 1912 heeft onderdak geboden aan een kleuterschool en een meisjesschool, maar uiteindelijk blijven slechts enkele hoogbejaarde religieuzen over. De congregatie vertrekt met een gerust geweten als een maatschappelijke functie voor het gebouw wordt gevonden. Dat er nu dementerende ouderen worden verzorgd weerspiegelt zowel de vergrijzing als de ontkerkelijking. Het treft, dat de.. 06-01-2011

Zorghotel De Vier Ambachten in Spijkenisse
Verzorgingshuis De Vier Ambachten is in 1983 opgeleverd en al in 2002 worden de eerste studies verricht naar de mogelijkheden voor herontwikkeling. Het gebouwd voldoet niet meer, alleen al omdat de norm voor verblijfseenheden in verzorgingshuizen omhoog ging van 25 m2 naar 45 m2. Omvorming tot verpleeghuis, dat is de oplossing waar eigenaar (woningcorporatie WoonzorgNederland) en huurder.. 06-01-2011

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen
De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het draagvlak voor professionele voorzieningen afneemt. Hoe kun je de eigen kracht van bewoners aanboren? 23-12-2010

Cruquiushoeve gemengde wijk voor zorg en wonen
Op het reeds bewoonde terrein van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Cruquius in de gemeente Haarlemmermeer worden 1000 woningen gebouwd voor mensen zonder zorgvraag. Ook komen er nieuwe woningen voor circa 240 bewoners met een zorgvraag. Aan de buitenkant van de woningen is niet zien of de woningen zijn voor mensen met of zonder beperking. De binnenkant wordt aangepast aan de.. 21-12-2010

Zorghotel integreert hotel- en zorgtechniek
Zorgorganisatie Aafje (voorheen De Stromen Opmaat Groep) opent haar tweede zorghotel in Rotterdam in het voorjaar van 2011. Op het terrein van de nieuwbouw van het Maasstad Ziekenhuis krijgt het hotel 121 luxe tweepersoonskamers en biedt het alle faciliteiten voor revalidatie en herstel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modernste geïntegreerde ICT-technologie. 02-12-2010

Groene Sticht wint Zilveren Woonladder
Het Utrechtse Woonzorgproject ‘t Groene Sticht heeft de Zilveren Woonladder 2010 gewonnen. De Zilveren Woonladder 2010 wordt uitgereikt aan een woonproject dat de afgelopen jaren duurzame oplossingen heeft geboden aan bewoners aan de onderkant van de woonladder. De prijs van de ministeries van VWS en BZK is dit jaar voor het laatst uitgereikt en had als thema ‘Onbeperkt houdbaar!’. 18-11-2010

Multifunctionele centra kijken te weinig naar vraag in de wijk
Multifunctionele centra betrekken bij het programmeren van hun dienstenaanbod onvoldoende de behoeften van de doelgroepen. De centra leunen daarbij te zwaar op de geldstromen van de rijksoverheid (AWBZ), gemeente (Wmo) en woningcorporaties (onrendabele huur). Dat zijn enkele conclusies die onderzoeker Lucas Delfgaauw trekt in zijn onderzoek ‘Het multifunctionele dienstencentrum in de woonservice.. 18-11-2010

Ingrediënten voor succesvolle sociale restaurants
Wijkrestaurants zijn succesvol, maar soms komen ze niet van de grond, merkte Koeno Sluyterman van Loo op tijdens de expertmeeting over sociale restaurants op 22 september 2010. 11-11-2010

Europese praktijkvoorbeelden van woonservicegebieden online
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft samen met zusterorganisaties in Duitsland, Denemarken en Zwitserland een website ontwikkeld met Europese voorbeelden van woonservicegebieden. Bij elk land is een inleiding toegevoegd over de nationale situatie, rolverdeling en regelgeving rond wonen, welzijn en zorg. 03-11-2010

Blog: zwembad springplank voor woongemeenschap 
In de nieuwste blog van het Kenniscentrum Wonen-Zorg staat een plan centraal dat geen verliezers kent: de vernieuwing van voormalig natuurzwembad Beekhuizen in Velp.  30-09-2010

Proeftuinen autisme
Aedes, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zijn een samenwerking aangegaan om kennis te ontwikkelen en vast te leggen over het wonen van mensen met autisme. Gedurende een periode van twee jaar worden lokale initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en particulieren (proeftuinen) gevolgd, ervaringen uitgewisseld en gebundeld, alsmede een.. 05-08-2010

Impressie ‘De ontdekkingsreis’, over 25 jaar interculturele ouderenzorg
“Nog leuker dan een verjaardagsfeestje”, aldus adviseur Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg over de vrolijke en betrokken sfeer  op het symposium dat het Kenniscentrum samen met ActiZ organiseerde over 25 jaar interculturalisatie. Meer dan 125 bezoekers wisselden initiatieven uit, deelden ervaringen, zongen uit volle borst mee met de Kleurrijke Mama’s en genoten van een.. 23-06-2010

Royal Rustique: zorg ondergeschikt aan wonen 
‘Eerst hebben wij courant vastgoed ontwikkeld dat binnen de omgeving en het bestemmingsplan paste. Daarna hebben wij bekeken hoe wij daar intensieve zorg konden leveren.’ Deze opmerkelijke volgorde heeft geleid tot Royal Rustique: vier herenhuizen waar kwetsbare ouderen zelfstandig wonen mét alle benodigde zorg. 07-06-2010

De Nieuwe Nachtegaal verbindt Charlois-bewoners 
Wat doe je als een solide pand dat nog jaren mee kan, leeg komt te staan? Een nieuwe bestemming ervoor zoeken! Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch kreeg wooncorporatie Woonbron het voor elkaar, samen met omwonenden en met steun van de gemeente Rotterdam. Nu wordt een voormalig verzorgingshuis omgetoverd in een multifunctioneel complex voor zeer uiteenlopende gebruikers. 03-06-2010

BaLaDe: multifunctioneel wijkpunt 
In Waalwijk wilden zeer uiteenlopende partijen hun panden onder handen nemen. Ook kon de leefbaarheid van de betrokken wijken wel een positieve impuls gebruiken. Zo is het idee van samenwerking ontstaan. Een van de eindresultaten is BaLaDe, een bijzonder wijkpunt. Het flexibele pand verenigt vele partijen onder één dak, met als sleutelwoord: ‘verknoping’ van functies en onderlinge samenwerking. 26-05-2010

Odensehuis: tussen diagnose en zorg 
Dementie sluipt erin. Langzaam maar zeker gaat de ziekte een steeds grotere rol spelen in het leven van de dementerende én diens omgeving. Tussen de diagnose en professionele zorg verstrijkt gemiddeld zeven jaar. Dat zijn moeizame jaren voor de persoon in kwestie, maar zeker ook voor zijn dierbaren. Het Amsterdamse Odensehuis biedt hen een plek en een stem. 26-05-2010

Mantelzorgprojecten met kangoeroewoningen
Het kangoeroewonen verdient een aparte plaats in de variëteit aan woonvormen die een corporatie in het kader van wonen en mantelzorg kan aanbieden. Het idee bestaat al sinds halverwege jaren negentig: De kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen die met elkaar verbonden zijn via een gezamenlijke entree. Er is een hoofdwoning en een buidelwoning, waarbij alnaargelang de.. 29-04-2010

Herplaatsbare woonruimte voor mantelzorg
Om het bij elkaar wonen van zorgvrager en mantelzorger mogelijk te maken, worden – naast de vaste kangoeroewoningen -verplaatsbare mantelzorgunits aangeboden. Er zijn kleine units op de markt, bestaande uit een kamer met badkamer, die tegen een bestaande woning geplaatst kunnen worden. Deze kleine units worden ook wel aangeduid als Wmo-units als de gemeente de kosten geheel of gedeeltelijk op.. 29-04-2010

Kleinschalig wonen voor mantelzorgers
De afgelopen jaren hebben verschillende corporaties mantelzorgprojecten gerealiseerd waarin ook kleinschalig wonen een plaats kreeg. 29-04-2010

Dienstverlening en welzijnsvoorzieningen voor mantelzorgers
Naast activiteiten die direct op huisvestingsterrein in verband met mantelzorg liggen, bieden corporaties ook ondersteunende diensten en spelen zij een rol bij het realiseren van welzijnsvoorzieningen. 29-04-2010

Zelfstandige huisvesting in intramurale complexen
Binnen intramurale complexen realiseren woningcorporaties ook zelfstandige woonruimte voor mantelzorgers van wie de partner elders in het complex intramuraal verblijft. 29-04-2010

Respijthuizen en logeerhuizen voor mantelzorgers
Respijthuizen bieden mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg voor korte tijd over te dragen. De zorgvrager wordt in huiselijk sfeer opgevangen door vrijwilligers uit de wijk. Hij of zij is gast en kan één tot zes weken verblijven. Vrijwilligers geven de zorg die normaal de mantelzorger geeft. Logeerhuizen of logeerkamers bieden mantelzorgers de mogelijkheid om tijdelijk tot rust te komen in een.. 29-04-2010

Soepele woningtoewijzing aan mantelzorgers
De mogelijkheid voor mantelzorgers om zich in te schrijven bij gemeenten en een woning toegewezen te krijgen, is variabel in het land. Bij corporatie Mooiland Maasland uit Grave was de regel al ingevoerd dat het verlenen van mantelzorg een geldige binding met een gemeente oplevert, zodat mensen die van buiten de gemeente komen toch in aanmerking kunnen komen voor een woning in die gemeente. In.. 29-04-2010

Projecten Thuisgeven in Gelderland op de kaart
150 Gelderse initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn op de kaart gezet, uitgebreid beschreven en gedocumenteerd. De provincie Gelderland heeft de projectenbank Thuisgeven in Gelderland opgezet zodat nieuwe initiatiefnemers in Gelderland gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die elders in Gelderland al is opgedaan. De projectenbank is voor iedereen toegankelijk dus ook.. 26-04-2010

Maak kennis met innovatieve woonzorgprojecten 
Op de Project!mpulsbijeenkomsten in april presenteerden Aedes- en ActiZ leden samen met samenwerkingspartners hun innovatieve projecten wonen, zorg en welzijn.     31-03-2010

Immigrant senior cohousing in the Netherlands
Samen met de Amerikaanse architecte Dorit Fromm schreef Els de Jong van Bureau voor Woononderzoek een Engelstalig artikel over groepswonen van allochtone ouderen in Nederland, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Communities: Life in Cooperative Culture.  17-03-2010

Opening eerste Amsterdamse woongroep Marokkaanse ouderen
De eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen is geopend. De woongroep ‘Andalus’ bestaat uit 19 huishoudens met elk een eigen woning en één gezamenlijke groepsruimte. In maart 2010 organiseert stadsdeel Slotervaart samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen bijeenkomsten voor ouderen die in een woongroep willen wonen. 04-03-2010

Intersectoraal samenwerken kan gewoon, maar is nog bijzonder
De Meerstroom is een kleinschalige woonvoorziening in de wijk De Rietvelden in Leidsche Rijn. In de intersectorale woonvorm werken samen: Abrona en Amerpoort Asvz  (beide bieden zorg aan verstandelijk beperkten), Altrecht (GGZ) en De Rijnhoven (ouderenzorg). De woonvorm is gerealiseerd door woningcorporatie Portaal. Het bijzondere aan deze woonvorm is dat de betrokken zorgorganisaties niet naast.. 25-02-2010

Nieuwe initiatieven voor roze ouderen: woongroep en dagbesteding
De Rietvinck in Amsterdam is als eerste zorgcentrum in Nederland een dagbesteding gestart, die gericht is op zelfstandig wonende roze ouderen met een indicatie. Op de dagbesteding kunnen roze ouderen op een prettige manier samen de dag doorbrengen. In het recent geopende Café Rosé in de Rietvinck kunnen (roze) ouderen afkomstig uit de hele stad elkaar ontmoeten. In dit ontmoetingscentrum vinden.. 28-01-2010

Kleinschaligheid en onafhankelijkheid maken buurtkamer succes
Buurtkamer ‘De Kamers’ in de Amersfoortse wijk Vathorst was een van de locaties waar de inspiratiedagen voor samenwerking en regie werden georganiseerd in het najaar van 2009. De indrukken die zijn opgedaan tijdens deze inspiratiedagen, staan hieronder beschreven, en zijn afkomstig uit het verslag ‘Impressie inspiratiedagen’ van Yvonne Witter, adviseur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen.. 25-01-2010

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het realiseren van woonzorgprojecten. Een impressie van vier geslaagde bijeenkomsten. 21-01-2010

Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief
Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, in de verwachting dat er grote tekorten in het verschiet lagen. Nieuwe analyses laten zien dat de opgave genuanceerder ligt. In de meeste stadsdelen zijn voldoende woningen, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor de doelgroep, staan op de verkeerde plek of voldoen.. 15-01-2010

Marokkaanse woongroep in Amsterdam
De officiële opening van de Marokkaanse woongroep Andalus in Amsterdam vindt in januari 2010 plaats. In deze woongroep nemen negen alleenstaande vrouwen en tien echtparen van Marokkaanse afkomst hun intrek in een eigen woning. Samen dragen zij zorg voor een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. 14-01-2010

Praktijkvoorbeelden ‘Samenwerken bij wonen en zorg’ 
Achtergrondinformatie over de geïnterviewde projecten bij onderzoek ‘Samenwerken bij wonen en zorg’. 30-11-2009

Wonen in meervoud in Vlaanderen
De Vlaamse overheid heeft dit jaar een campagne gefinancierd over groepswoningbouw als alternatief voor het individuele bouwen. Resultaat van de campagne zijn een website en het boek ‘Wonen in Meervoud’ met projectvoorbeelden. 04-11-2009

De Wingerd in Leuven biedt moderne kleinschalige zorg
De Wingerd in Leuven is een nieuw woonzorgcentrum en één van de meest moderne Belgische varianten voor kleinschalig genormaliseerd wonen. Dit woon- en zorgcentrum werd integraal gebouwd volgens de principes van het ‘Kleinschalig Genormaliseerd Wonen’ met groepen van 8 tot maximaal 15 bewoners met dementie. Het is een vertaling van het streven van De Wingerd naar ‘meer kwaliteit van leven’ voor.. 15-10-2009

Databank kleinschalig wonen dementerenden
De Databank Wonen-Zorg biedt zicht op ontwikkeling van woonzorgprojecten. Met de databank geeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland. Het is tot op heden de enige plek waar deze ontwikkeling systematisch wordt bijgehouden. De gegevens in de databank worden gebruikt om trends te signaleren, zoals de sterke groei van.. 08-10-2009

Samenwerking loont in Culemborg 
Door goede samenwerking en passie is BonVie tot stand gekomen: een wooncomplex met grand café/restaurant. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laat in een artikel meer zien over het goede leven in Culemborg. 22-09-2009

Buurtdiensten
Nieuwe ondernemingen spelen in op de wens van klanten om zorg en welzijn in de buurt te hebben. Zo is er Buurtdiensten Nederland. Dat is een dochteronderneming van Buurtzorg Nederland. 03-09-2009

Bloemrijk
Een voorbeeld van een project waarbij onderlinge hulp centraal staat, is het project Bloemrijk in Krimpen aan den IJssel. 03-09-2009

Databank zorghotels
De Databank Wonen-Zorg biedt zicht op ontwikkeling van woonzorgprojecten. Met de databank geeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland. Het is tot op heden de enige plek waar deze ontwikkeling systematisch wordt bijgehouden. De gegevens in de databank worden gebruikt om trends te signaleren, zoals de sterke groei van.. 11-08-2009

Databank woonservicegebieden
De Databank Wonen-Zorg biedt zicht op ontwikkeling van woonzorgprojecten. Met de databank geeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland. Het is tot op heden de enige plek waar deze ontwikkeling systematisch wordt bijgehouden. De gegevens in de databank worden gebruikt om trends te signaleren, zoals de sterke groei van.. 11-08-2009

Databank woonzorgcomplexen
De Databank Wonen-Zorg biedt zicht op ontwikkeling van woonzorgprojecten. Met de databank geeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland. Het is tot op heden de enige plek waar deze ontwikkeling systematisch wordt bijgehouden. De gegevens in de databank worden gebruikt om trends te signaleren, zoals de sterke groei van.. 11-08-2009

Reportage over kleinschalig groepswonen in verpleeghuis Zuyder Waert
Reportage uit de serie Visie op Welzijn en Zorg over kleinschalig groepswonen in verpleeghuis Zuyder Waert.  In Zuyder Waert wonen 168 bewoners met dementie in 24 groepswoningen. Kenmerkend voor Zuyder Waert zijn de kleinschalige woningen van 7 bewoners, allemaal samen in een speciaal daarvoor ontworpen gebouw. 15-07-2009

Reportage kleinschalig groepswonen De Stuifberg
Reportage uit de serie Visie op Welzijn en Zorg over kleinschalig groepswonen in De Stuifberg in Amersfoort. 15-07-2009

Kleinschalig wonen: De Melkweg, Wageningen 
De drie woningen van De Melkweg zijn gerealiseerd in 2002 in een bestaande woonwijk. Ondanks de beperkte ruimte is de opzet ruimtelijk dankzij de vormgeving. De Melkweg is een woonzorgvoorziening voor licht dementerende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen en bevindt zich midden in een woonwijk in Wageningen. De Melkweg is gerealiseerd met scheiden van wonen en zorg. De zorgverlening is een.. 10-07-2009

Mobiele loketten
Een bus als loket. Het blijkt een uitkomst voor mensen die minder mobiel zijn. In verschillende gemeenten zijn deze mobiele loketten actief. 26-06-2009

Franchiseformule Thomashuizen
De Stìchting Thomashuizen is begonnen als ouderinitiatief, maar is inmiddels uitgegroeid tot een franchiseformule. Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening, waar zes tot acht mensen met een beperking kunnen wonen. 23-06-2009

Buurtkamer Enschede
Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor ouderen uit de buurt, onder andere gericht op voorkoming van eenzaamheid van ouderen. 23-06-2009

Zorgcoöperatie Hoogeloon
De Zorgcoöperatie Hoogeloon is de eerste zorgcoöperatie in Brabant en Nederland, opgericht door een aantal burgers, inwoners van de plaats Hoogeloon. 23-06-2009

Internet als instrument voor buurtprojecten
Het internet is een nieuw instrument dat kan worden ingezet om meer leefbaarheid en sociale cohesie te bewerkstelligen. De mogelijkheden die het biedt, worden gezien, getuige bijvoorbeeld de buurtsites die overal in het land worden opgetuigd. 01-06-2009

Buurtleven.nl
Buurtleven.nl in Amsterdam is een prille buurtsite: een combinatie van buurtnieuws, een buurtcommunity en een gesloten berichtensysteem. Dat laatste maakt de buurtwebsite anders dan andere. Ze werd op 6 februari 2009 officieel geopend door burgemeester Cohen. 01-06-2009

Burenhulpcentrales
Er zijn diverse (experimentele) projecten waarbij buren en buurtbewoners ingeschakeld worden om diensten te verlenen. Kenmerkend is het technische systeem dat gebruikt wordt. Verder werken er bij deze projecten veel organisaties samen: gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. 01-06-2009

Tante Kwebbel
Tante Kwebbel wil onderlinge zorg stimuleren in een samenleving waarin steeds minder mensen hun buren en buurtgenoten kennen. Iemand met een vraag of probleem wordt met een supersnel opzoeksysteem in contact gebracht met een hulpbieder dicht in de buurt. Vrager en helper maken daarna zelf verdere afspraken. 01-06-2009

Inventarisatie van buurtprojecten in Nederland
Buurtprojecten zijn van alle tijden, maar de laatste jaren neemt het aantal en de diversiteit ervan toe. Kenmerkend voor deze projecten is het ruilen van diensten. Ze vergroten de leefbaarheid in de buurt en kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt een overzicht van een aantal van deze buurtprojecten. 01-06-2009

Buurtprojecten en zorgruil
Bij de buurt- en ruilprojecten is wederkerigheid een belangrijk instrument. Praktische hulp, zoals tuinonderhoud en boodschappen staan centraal bij deze projecten. Erik Boele en John van Oord proberen vanuit een eigen invalshoek zorgruil te verbinden met buurt-en ruilprojecten. Beide zijn pioniers en geïnspireerd door reizen naar de Duitse Seniorengenossenschaften waar zorg een duidelijke rol.. 01-06-2009

Klussenproject
Bescheiden begonnen, is het Klussenproject in de Bossche wijk De Hambaken bezig met een opmars naar andere wijken in deze stad. En wie weet nog ver daarbuiten. Het project trekt de aandacht: de Buurtalliantie (platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen) bracht op 8 april met een grote delegatie een bezoek aan De Hambaken om er meer over te weten te komen. 01-06-2009

VoorUit
Het klinkt als het toppunt van integratie als vanaf de zijlijn van het voetbalveld zowel ‘Hup Hans!’ wordt geschreeuwd als ‘Yalla, yalla, Ahmed!’ Je hoort deze kreten geregeld in Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld, waar het Amsterdamse buurtproject VoorUit terrein verovert. Hier wonen inmiddels dertig VU-studenten gratis in sloop- en renovatiepanden van Far West en Ymere, in ruil voor het.. 01-06-2009

PuntExtra
PuntExtra bedient 105.000 mensen in zo’n duizend buurten, met een breed palet aan diensten die met vele aspecten van leven en wonen te maken hebben. Een greep uit de mogelijkheden: een klussendienst, maaltijden, de opticien aan huis, ontspanningscursussen en inloopochtenden voor jonge ouders. Het project is ontstaan door samenwerking van twee woningcorporaties en twee zorgorganisaties. 01-06-2009

Inspirerend naslagwerk over architectuur en ouderenhuisvesting
Wie werkt aan ouderenhuisvesting hoort het onlangs verschenen ‘De architectuur van de ouderenhuisvesting’ op tafel te hebben liggen. De essays en vele voorbeelden maken het boek tot een inspiratiebron en naslagwerk voor iedereen die architectuur voor ouderen een warm hart toedraagt. De auteurs Noor Mens en Cor Wagenaar hebben bij NAi Uitgevers in Rotterdam al eerder prachtig werk geleverd, maar.. 27-05-2009

Domotica, stilte voor de storm?
Aanleiding voor de workshop domotica tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten april 2009 was de veelgestelde vraag of er schot zit in de ontwikkeling van domotica bij wonen en zorg. Bij het verkennen van deze vraag kwam het Kenniscentrum Wonen-Zorg meerdere projecten tegen waar domotica een belangrijke rol speelt bij het realiseren van wonen en zorg. Verschillende deskundigen zijn van mening dat er.. 01-05-2009

BNA Gebouw van het jaar: FPC de Oostvaarderskliniek in Almere
De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft de prijs voor het gebouw van het jaar dit jaar toegekend aan het FPC de Oostvaarderskliniek in Almere. Dit gebouw is sinds juni 2008 in gebruik en is volgens de jury, die onder leiding van Jo Coenen uit 280 inzendingen de winnaar heeft gekozen, “een staaltje staatsarchitectuur, waarmee Nederland in het buitenland voor de dag kan komen”. De.. 29-04-2009

Wonen voor mensen met dementie en hun partner
Voor mensen met dementie komen er steeds meer nieuwe vormen van wonen met zorg die qua positie te plaatsen zijn tussen wonen in een verpleeghuis en thuis wonen met zorg en ondersteuning. De verpleeghuiszorg kan vorm gegeven zijn in bijvoorbeeld kleinschalig wonen. Bij de nieuwe vormen komen er ook meer vormen waarbij mensen met dementie en hun partner samen kunnen blijven wonen. 13-04-2009

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie
De gemeente Amsterdam wil dat ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot ‘Veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie’. Hiermee wil de gemeente onderzoeken in hoeverre het actief aanbieden en het gebruiken van hulpmiddelen bijdraagt aan het veilig zelfstandig wonen. Ze gaan hiervoor een.. 01-04-2009

Woonzorgproject gebouw van het jaar?
De inzendingen voor de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) prijsvraag Gebouw van het jaar heeft ook veel inzendingen van woonzorgprojecten opgeleverd. De inzendingen laten goed de diversiteit zien in de gebouwen die er voor wonen en zorg gerealiseerd worden in Nederland. 01-04-2009

Ervaringen mantelzorgwoning in beeld
De eerste verplaatsbare mantelzorgwoning werd in mei 2008 in Eindhoven geplaatst. Nu, tien maanden later, blikt de familie Bakers voor Trouw-TV terug op de ervaringen tot nu toe. Hoe de mantelzorgwoning eruit ziet en hoe het werkt in de praktijk is te bekijken via een online videofilm. 05-03-2009

De Oliemolen te Delft 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

Sint Rosaklooster te Amsterdam 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

Postkantoor te Oudenbosch 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

Schefferstaete te Dordrecht 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

Boerderij Dorpzigt te Korendijk 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

De Daniël te Nijmegen 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Nieuwe Energie te Leiden 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Magistraat te Rotterdam 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Meelpakhuizen Zierikzee 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 01-03-2009

Pavia te Zeist 
Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.  01-03-2009

Grensoverschrijdende woonservicewijk geopend
Het Nederlandse dorp Dinxperlo en het Duitse dorp Süderwick grenzen aan elkaar. Midden door het dorp loopt de grens tussen Nederland en Duitsland. Hierdoor konden bewoners moeilijk van elkaars voorzieningen gebruik maken. Maar het Europaproject heeft het mogelijk gemaakt dat twee woonzorgcentra met elkaar verbonden zijn door een brug die Europa symboliseert: zorg en welzijn bieden alsof er geen.. 21-01-2009

Video Zorg op afstand dichterbij
In ‘Zorg op afstand dichterbij’ laten clienten en zorgverleners zien wat zorg op afstand via een videonetwerk betekent. Deze video is gemaakt in opdracht van ActiZ, Syntens en V&VN en tevens beschikbaar op DVD. 01-12-2008

Mantelzorger in de buurt
De gemeente Amstelveen wil mantelzorgers en de door hen verzorgde mensen dichter bij elkaar in de buurt laten wonen. Ouderen kunnen zo langer thuis blijven wonen. Veel mantelzorgers willen graag in de buurt wonen van degene voor wie zij zorgen. Meergeneratiewoningen kunnen hiervoor een geschikte woonvorm zijn. 10-11-2008

Voorbeelden gestippeld wonen en harmonicawonen
Er is een grote variatie aan gemeenschappelijke woonvormen: woongroepen, centraal wonen en flexibele varianten, zoals gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure staan vier inspirerende voorbeelden beschreven van gestippeld wonen en harmonicawonen. 02-10-2008

Pilotprojecten Zorg op afstand in Utrecht
In de drie pilotprojecten met beeldschermzorg van de provincie Utrecht hebben technische problemen voor vertraging gezorgd. In alle projecten is de apparatuur inmiddels vervangen. Dit blijkt uit de derde rapportage over het project ‘Monitoring Toekomst Thuis’. 02-10-2008

Iedereen een eigen woongroep 
Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten gemeenschappelijk wonen in Nederland, waarvan ongeveer 250 woongroepen specifiek voor ouderen. In een artikel schets Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 18-09-2008

Woontoren met kangoeroewoningen in Almere
In Almere bouwt projectontwikkelaar Delta Forte aan een woontoren met kangoeroewoningen en appartmenten. De toren wordt op basis van mede-opdrachtgeverschap gebouwd. Toekomstige bewoners van de woontoren Toren van Ophelia kunnen dus zelf onder meer de indeling en afmeting van hun woning bepalen. 10-09-2008

Buurtcontactpersonen ondersteunen senioren
De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project ‘Buurtcontactpersonen’ van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor anderen toegankelijk te maken, is dit project door Stade Advies beschreven in de brochure ‘Zorg voor senioren, hoe eerder hoe beter’. 03-09-2008

Verzorgingshuis voor oudere daklozen in Leiden
Stichting De Binnenvest uit Leiden wil aangepaste huisvesting met zorg realiseren voor oudere dak- en thuislozen. Het moet een verzorgingshuis worden voor een kleine groep daklozen ouder dan 65 jaar. De Binnenvest is hierover in gesprek met verzorgingstehuizen. 02-09-2008

Ouderinitiatief Stichting Ons Huis
Ouderinitiatief Stichting Ons Huis is de eerste woongroep die uit Vereniging De Sleutel is voortgekomen. De woongroep is bedoeld voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking uit de buurt van Eindhoven. 01-09-2008

Diverse groepen wonen samen in het Karmijn
Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking van Surinaams-Hindoestaanse afkomst wonen sinds kort samen in wooncomplex het Karmijn in Den Haag. De mix van bewoners van verschillende afkomst, leeftijd en met of zonder beperking maakt het complex bijzonder. Bewoners kunnen gebruik maken van het eetcafé, dagvoorziening en het zorgloket. 20-08-2008

Jong en oud ontwikkelen eigen wijk
Jongeren en senioren gaan gezamenlijk in de wijk Meerhoven in Eindhoven een woonwijk ontwikkelen. In het toekomstige woongebied Landhof kunnen 250 woningen volgens collectief particulier ondernemerschap worden gebouwd. De woningen komen rond een gemeenschappelijke binnenplaats die bewoners voor diverse zaken kunnen gebruiken. 08-07-2008

Leren van andere loketten in trek 
Er is in het veld behoefte aan het nemen van een kijkje in de keuken van andere loketten. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg springt op deze behoefte in door ervaringen van lokale loketten te presenteren middels twee artikelen.  12-06-2008

Eerste verplaatsbare mantelzorgwoning
Woningcorporatie Wooninc. liet in Eindhoven de eerste verplaatsbare mantelzorgwoning plaatsen. De gemeente inventariseert de behoefte aan meer mantelzorgwoningen. Er worden steeds meer mantelzorgwoningen in Nederland gerealiseerd. Ook is er meer aanbod van bijplaatsbare kamers en badkamers. De notitie ‘Opa en oma op het achtererf?’ biedt informatie over (on)mogelijkheden voor mantelzorgwoningen.. 20-05-2008

Eén gezamenlijke regie in de wijk: woonservicewijken Escamp Den Haag
De winnaar van de KCWZ-verkiezing in 2007 voor het meest innovatieve project voor wonen, zorg en welzijn, Stichting Woonservicewijken Escamp, kreeg bij monde van bestuursadviseur Loes Hulsebosch tjidens de Project!mpulsbijeenkomsten in april 2008 uitgebreid de gelegenheid om in een eigen workshop de achtergronden van het initiatief voor woonservicewijken uit de doeken te doen. En nog was er tijd.. 14-05-2008

Wijkgerichte zorg op afstand en slimme combinaties
Zorg wordt steeds vaker op wijkniveau georganiseerd, waarbij ook domotica (technologische toepassingen als alarmering en het inschakelen van camera’s) wordt toegepast. De rol van zorgorganisaties en van corporaties stond centraal bij de presentaties van het project Alarmering Plus in Amsterdam Osdorp, Alarmering Plus van woningcorporaties AWV en Het Oosten en van het UAS-systeem in Baarn-Soest. 14-05-2008

Woonzorglandschap Parc Hoogveld te Sittard
Aan de reeks van benamingen voor een gebied waar wonen en zorg wordt verleend, is in de nieuwe wijk Hoogveld in Sittard die van woonzorglandschap toegevoegd. In deze stad is bovengemiddelde vergrijzing en ontgroening. Op de toekomstige zorgvraag heeft de Limburgse ketenorganisatie Orbis Medisch en Zorgconern op tijd ingespeeld. Daarbij is de term ‘zorg’ zeer breed genomen, benadrukt Inge Jochem.. 14-05-2008

Wooninitiatief De Paladijn, Almere
Verslag projectpresentatie Project!mpulsbijeenkomsten april 2008 van een geslaagd ouderinitiatief voor zelfstandige huisvesting van 19 jongvolwassenen met een verstandelijke handicap. 14-05-2008

Roos regelt het 
Roos regelt op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor haar leden de organisatie van diverse diensten, zoals een verhuis- en tuinservice, klussendienst en huishoudelijke en administratieve hulp. Er wordt niet doorverwezen. Roos vraagt voor haar klanten offertes aan, regelt de organisatie, is vraagbaak en handelt het proces ook af middels het versturen van de factuur.  Daarnaast regelt Roos.. 01-05-2008

Thuishuizen: een nieuwe woonvorm voor ouderen?
Nergens is er al een operationeel, maar binnen zeer afzienbare tijd zijn er in Nederland verscheidene Thuishuizen. Dat zijn kleinschalige woonvormen voor ouderen die eenzaam zijn of dreigen dat te worden, in principe ouderen met een smalle beurs. De deelnemers van de sessie ‘Thuishuizen: op een leuke manier oud worden in een studentenhuis voor ouderen’ op 24 april in Assen waren zeer ge.. 01-05-2008

Mix van bewoners in De 3 Hoven te Haarlem
De 3 Hoven in Haarlem van woningcorporatie Elan Wonen springt er in Schalkwijk in positieve zin uit, vertelt Juan Garcia, beleidsmedewerker bij de woningcorporatie. Duurzaamheid en gemeenschapszin staan er centraal. Sterk verouderde seniorenwoningen zijn, op de oude funderingen, veranderd in een buurtje waar ontmoeting centraal staat. Er zijn drie hoven: een gezinshof, een seniorenhof en een.. 01-05-2008

Woonservicegebied Meulenvelden te Didam
Meulenvelden in Didam is het eindpunt van een tocht die de samenwerkende partners (Laris Wonen en Diensten, Diafaan, Provincie Gelderland en Gemeente Montferland) aflegden zonder precies te weten waar ze uit zouden komen. Aanleiding voor de samenwerking waren aan de ene kant de vergrijzing en de verwachte grote zorgvraag en anderzijds de verwachting van moeilijk te krijgen personeel en de.. 01-05-2008

Wijkservicepunten: service voor de wijk?
Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Op steeds meer plaatsen worden wijkservicepunten opgezet, met als oogmerk kwetsbare mensen (langer) zelfstandig te kunnen laten wonen. Er zijn er nu al honderd en komen er binnen afzienbare tijd nog vele bij. Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten april 2008 lieten diverse sprekers hun ervaringen zien. De ervaringen zijn gebundeld in  onderzoek naar 100.. 01-05-2008

Fonteyne woonservicewijk in kleine kern
In de dorpsgemeenschap kunnen blijven wonen is het kenmerk van Fonteyne, een woonservicewijk in de kleine kern Heinkenszand, gemeente Borsele. Deze gemeente had weinig zorgvoorzieningen. Senioren en mensen met een handicap moesten noodgedwongen gebruik maken van de voorzieningen van de stad Goes. 01-05-2008

Samenwerken aan voorzieningencentrum De Mediaan
In de emissieneutrale wijk Stad van de Zon in Heerhugowaard ligt het voorzieningencentrum de Mediaan met tal van voorzieningen voor gezondheid, educatie en ontmoeting. Oud en jong, gehandicapt en niet-gehandicapt komt er elkaar tegen. Gerlof Kloosterman van de gemeente Heerhugowaard en Gerard Stet van woningcorporatie Woonwaard Noord-Kennemerland gaven een openhartig beeld van het.. 01-05-2008

Langer zelfstandig met flexibele zorgkamer
Woningcorporatie de Alliantie Eemvallei liet in Amersfoort een kant-en-klare zorgkamer plaatsen, die werd aangesloten op een bestaande woning. De unit voorkomt gedwongen verhuizingen van mensen met een zorgvraag. Zij kunnen langer in hun huidige woning blijven wonen. 02-04-2008

Groepswonen op een A-locatie 
Omring Zorggroep bouwt bij voorkeur op A-locaties zodat bewoners midden in het leven staan. Het Koggenlandhuis is hier een voorbeeld van. Het staat tegenover het winkelcentrum en heeft binnen zijn muren groepswoningen voor mensen met dementie, seniorenwoningen en een steunpunt met wijkfuncties. In een artikel van het Kenniscentrum kunt u meer lezen over het Koggenlandhuis. 10-01-2008

Prijs voor woonservicegemeente Geldrop-Mierlo
De eerste Brainport Health Innovation Award van 15.000 euro gaat naar het project Woonservicegemeente Geldrop-Mierlo. Innovatief in dit project is de uitbreiding van bestaande videocommunicatie voor de zorg (VieDome) met functies voor diensten en ondersteuning. 23-11-2007

Chinese ouderen genieten van samen wonen 
Het Tai Wai Huis in Utrecht opende begin 2007 zijn deuren voor 48 Chinese ouderen die graag samen willen wonen. De ouderen zijn inmiddels gewend aan hun eigen wooncomplex en zijn naar eigen zeggen erg tevreden. In een artikel van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg kunt u lezen hoe de woonwens van de Chinese ouderen is gerealiseerd. 21-11-2007

Huiselijk in de wijk
Publicatie van Vilans met 12 voorbeelden van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. Hoe kan de woonomgeving zo ingevuld kan worden, dat kleinschalig wonen voor bewoners de beoogde plek is die rekening houdt met aspecten van beschutting, herkenning en veiligheid. De vormgeving van de woonomgeving, de dagelijkse gang van zaken en de benadering door de begeleiders spelen hierbij een.. 01-11-2007

Dorpzigt geknipt voor spontane ontmoeting 
In Zuid-Beijerland is een kleinschalige groepswoning voor mensen met dementie gehuisvest in de monumentale boerderij Dorpzigt. De groepswoning staat ver van de zorginstelling, maar werkt nauw samen met lokale partners in en buiten de boerderij. In het artikel leest u hoe deze woonvorm in het dorp is geïntegreerd. 31-10-2007

Verbeteringen alarmering in Amsterdam
De ketenpartners van het Amsterdamse proefproject Alarmering Plus maken afspraken over de maximale responstijd en verbetering van de nachtelijke reactietijd bij een alarmmelding. Dat bleek tijdens een symposium over de resultaten van het project. 03-10-2007

Buurtkamer voor senioren opent deuren
De Buurtkamer in de Vinex-wijk Vathorst te Amersfoort heeft haar deuren geopend. De ontmoetingsplek voor senioren is onderdeel van cultureel centrum ‘De Kamers’. Woningcorporatie De Alliantie Eemvallei is een van de investeerders in dit particuliere initiatief. De Buurtkamer richt zich op het versterken van de sociale cohesie in de wijk en op het bevorderen van het welbevinden van senioren. 03-09-2007

Steeds meer bestemmingsplannen mantelzorg
Het Brabantse Moerdijk heeft zich geschaard bij het groeiende aantal gemeenten met een bestemmingsplan mantelzorg. Daardoor wordt het maken van extra woonruimte voor zorgverlening bij een bestaande woning mogelijk. De provincie Noord-Brabant is een belangrijke gangmaker voor de introductie van bestemmingsplannen mantelzorg. 29-08-2007

Inzet RIBW voor leefbaarheid in de wijk
RIBW’s (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) leveren steeds vaker een actieve bijdrage aan wonen, zorg en welzijn in de wijk. In Midden-Brabant is de positie van de RIBW in de wijk de laatste jaren sterk veranderd. In een artikel beschrijft RIBW Midden-Brabant haar bijdrage aan leefbaarheid in de wijk in een aantal projectvoorbeelden. 28-08-2007

Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten 
Is er wel behoefte aan multiculturele voorzieningen? Welke rol kunnen woningcorporaties vervullen? Welke goede voorbeelden zijn er? Deze vragen staan centraal in het artikel ‘Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten: een slimme corporatie in de wijk weet hoe zij oudere migranten bereikt!’ 16-08-2007

Eerste Herbergier opent deuren
In Arnhem opent de eerste Herbergier haar deuren voor vijftien bewoners met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Herbergier is een van de formules van een landelijke franchiseorganisatie die eerder de Thomashuizen ontwikkelde. De Herbergier moet een keten worden van vijftig voorzieningen verspreid over het land. 14-08-2007

Rotterdam ondersteunt mantelzorgers
In Rotterdam kunnen mantelzorgers een mantelzorgovereenkomst met de gemeente afsluiten. Mantelzorgers kunnen in de overeenkomst vastleggen wat zij nodig hebben aan praktische ondersteuning. De gemeente wil met deze actie de mantelzorgers ontlasten. De toename van het aantal mantelzorgers, zoals onlangs in kaart gebracht door het SCP, leidt tot meer projecten ter ondersteuning van mantelzorgers. 26-07-2007

Rotterdam ondersteunt mantelzorgers
In Rotterdam kunnen mantelzorgers een mantelzorgovereenkomst met de gemeente afsluiten. Mantelzorgers kunnen in de overeenkomst vastleggen wat zij nodig hebben aan praktische ondersteuning. De gemeente wil met deze actie de mantelzorgers ontlasten. De toename van het aantal mantelzorgers, zoals onlangs in kaart gebracht door het SCP, leidt tot meer projecten ter ondersteuning van mantelzorgers. 26-07-2007

Digitale loketten in opmars
Onlangs zijn de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven gestart met Regelhulp, een digitaal loket met informatie over alle voorzieningen op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Mensen kunnen via de site verschillende voorzieningen aanvragen. Ook in Noord-Limburg werken gemeenten op het terrein van de digitale informatievoorziening. 05-07-2007

Zorghotel Veghel 
Zorghotel Veghel is een particulier zorghotel met 33 kamers in het centrum van Veghel. Optimaal zorg genieten staat in Veghel voorop. Hoe Zorghotel Veghel 24-uurs-zorg en een scala aan voorzieningen vorm geeft leest u in het artikel. 26-06-2007

Samen ouder worden in een woongemeenschap
Steeds meer mensen zien voordelen in iets gemeenschappelijks in het wonen, maar het is nog een nichemarkt. Op verzoek van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft de Federatie Gemeenschappelijk Wonen vier projecten beschreven. Voorzien van conclusies en aandachtspunten is het interessant voor woningcorporaties, gemeenten en de uitvoerende bouw. 25-06-2007

Projecten om eenzaamheid te voorkomen
De gemeente Wageningen gaat een ‘vitaliteitscentrum’ opzetten. Dit is een centrum om eenzaamheid van zelfstandig wonende ouderen te voorkomen of te verminderen. Ook in de gemeente Overbetuwe start een project gericht op het voorkomen van eenzaamheid van ouderen die zelfstandig wonen, namelijk door het opzetten van kernpunten. 11-06-2007

Kleinschalig wonen in Maasduinen Staete 
Bij Zorggroep Noord-Limburg kunnen mensen met dementie in kleinschalige groepswoningen zo normaal mogelijk wonen in een veilige en huiselijke omgeving. In het artikel ‘Kleinschalig groepswonen voor dementerende ouderen in Maasduinen Staete’ leest u hoe Maasduinen Staete continu nadenkt over het kleinschalig groepswonen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en gewoonten van bewoners. 05-06-2007

RIBW-bemoeizorg in beeld
Onlangs heeft de RIBW Alliantie de publicatie ‘RIBW-bemoeizorg in beeld’ uitgebracht. Deze publicatie beschrijft de bemoeizorg, zoals die anno 2007 ontwikkeld en uitgevoerd wordt door de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) in Nederland. Woningcorporaties en andere zorgorganisaties zijn daarbij belangrijke samenwerkingspartners. 16-05-2007

Breda: methodiek voor levensloopbestendige wijken 
Langzaam maar zeker komt ‘Geschikt wonen voor iedereen’ in Breda binnen handbereik. Dit van oorsprong gemeentelijk programma moet ervoor zorgen dat alle wijken en buurten levensloopbestendig worden. Vanaf 1998 is de gemeente Breda trekker en regisseur van het programma. In zes wijken is de realisatiefase bereikt; in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners en consumentenorganisaties.. 07-05-2007

Zorgwijzer Bergen op Zoom
Binnen het loket werken gemeente, zorgorganisaties, woningcorporaties, maatschappelijk werk, MEE, Welzijn Ouderen, GGZ, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties samen. Vragen over wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, inkomen zijn welkom. De adviseurs zijn breed opgeleid en zijn generalisten. Per produkt en per partner zijn er afspraken over het traject. Zo mogen adviseurs zaken rond.. 02-05-2007

Het Punt Roosendaal
Het Punt is een regionaal punt waar inwoners van de gemeenten Roosendaal, Rucphen en Haldeberge terecht kunnen voor informatie, advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Woningcorporatie Aramis en zorgaanbieder Stichting Groenhuijsen namen in 2004 het initiatief hiertoe. Via een zwaan-kleef-aan constructie sloten meerdere partijen zich aan, zoals Thuiszorg, maatschappelijk werk en ggz.. 02-05-2007

Versnelling en verbreding woonservicewijken: effecten van gemeentelijk beleid 
Verslag ochtendsessie Project!mpulsbijeenkomsten april 2007 02-05-2007

Utrecht: losse regie voor levenslustig Ondiep 
Dát het in de Utrechtse wijk Ondiep anders moest, was al jaren duidelijk. Maar hóe moest het anders? Toen de provincie Utrecht aankondigde de ontwikkeling van levensloopbestendige wijken te ondersteunen, pakte de gemeente Utrecht die kans. Ingrijpende herstructurering werd gecombineerd met de ontwikkeling van een servicewijk. Nu de provinciale bemoeienis afgesloten is, neemt de gemeente de regie.. 26-04-2007

Onderzoek naar seniorencommunities
Ouderen zijn over het algemeen weinig geneigd te verhuizen. Pas als er een sterke noodzaak ontstaat, gaat men op zoek naar een andere woning. Behoefte aan zorg en veiligheid speelt dan vaak een belangrijke rol. Maar wat beweegt de groep die wel (eerder) wil verhuizen? Welke woonconcepten spreken hen aan? In een kleinschalig experimenteel onderzoek gingen SEV en VROM met die ouderen in gesprek. 18-04-2007

Aafje ZorgHotels Rotterdam  
Al in 2007 werkte zorgorganisatie Aafje (voorheen De Stromen) aan de ontwikkeling van twee ZorgHotels in Rotterdam nabij ziekenhuizen. De ZorgHotels zijn primair gericht op gasten die herstellen na een ziekenhuisopname. Hoe Aafje de visie ‘leven van een eigen leven’ bij tijdelijke zorg omzet in de ontwikkeling van zorghotels leest u in het artikel ‘ZorgHotels in Rotterdam’. 16-04-2007

Verslag excursie wonen, zorg en onderwijs, maart 2007  
In maart 2007 organiseerde het Kenniscentrum een excursie naar twee complexen waar wonen, zorg en welzijn is gecombineerd met onderwijs. Deze excursie was het vervolg op een inventariserend onderzoek naar combinaties van wonen, zorg en onderwijs dat eerder werd uitgevoerd door RIGO. Met een kleine groep werden twee projecten bezocht en werd intensief van gedachten gewisseld over de aanpak van.. 16-04-2007

Helden: liever normale wijk dan servicezone 
Woonservicezones ontwikkelen met relatief eenvoudige middelen. In Helden zijn ze er na een aantal jaren expert in. In deze dunbevolkte plattelandsregio met veel kleine kernen is de motor van de ontwikkeling de eigen kracht van bewoners. De gemeente ondersteunt en stimuleert met het programma ‘Leven in het Dorp’. Het resultaat: voorzieningen en activiteiten die naadloos aansluiten bij de lokale.. 13-04-2007

Groningen: gemeente zorgt voor morgen 
Met het rapport ‘Zorgen voor Morgen’ legde de gemeente Groningen in 2004 een solide basis voor het stedelijk beleid rond wonen, welzijn en zorg. Onderdeel is een ingrijpende transformatie van de intramurale sector. Het is de gemeente gelukt om de partners in wonen, welzijn en zorg aan te laten haken. Nico de Boer, in opdracht van het Kenniscentrum op verkenning in Groningen, omschrijft het.. 03-04-2007

Herman Gorterhof te Spijkenisse
In dit complex worden 79 levensloopbestendige woningen gecombineerd met een ontmoetingsruimte voor de (wijk)bewoners en een wijkservicepunt. 01-04-2007

WoonVitaal voor jong en oud
Woonzorg Nederland en Heijmans ontwikkelen samen WoonVitaal-appartementen in diverse Nederlandse gemeenten. Het concept WoonVitaal staat voor betaalbare, flexibele, levensloopbestendige woningen voor senioren, verstandelijk gehandicapten én starters. 21-03-2007

Het wonder van Middelburg 
Middelburg is in hoog tempo bezig om alle zes wijken en drie kernen te transformeren tot woonservicezones. In een tijdsbestek van een paar jaar is veel tot stand gebracht; zorgkruispunten, groepswoningen, een participatiefonds en talloze projecten om contacten en nieuwe verbindingen tussen mensen in wijken te stimuleren. Nico de Boer ging in opdracht van het Kenniscentrum op zoek naar de.. 12-03-2007

Waddinxveen heeft primeur Burenhulpcentrale
In Waddinxveen gaat een voor Nederland uniek proefproject van start: de Burenhulpcentrale. In het project wordt burenhulp op een slimme manier georganiseerd en toegankelijk gemaakt. De proef vindt plaats in het Gouwedorp en is een initiatief van woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland. 09-03-2007

Haagse Hindoestanen willen wooncomplex
Een initiatiefgroep afkomstig uit de Haagse Hindoestaanse gemeenschap wil meergeneratiewoningen laten bouwen. Uniek aan dit project is dat er 75 woningen gerealiseerd moeten worden voor jong én oud in Den Haag. Op 21 februari 2007 presenteerde de initiatiefgroep haar plannen tijdens een mini-conferentie. 22-02-2007

Woonservicepact in Amsterdam
De komende jaren zullen in Amsterdam diverse woonservicewijken worden ontwikkeld. Dat staat in het Woonservicepact dat onlangs door verschillende partijen op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening is ondertekend. 14-02-2007

Omgekeerde integratie in nieuwbouw Polanen
Mensen met en zonder verstandelijke beperking kunnen straks gemengd wonen in woongebied Polanen in Monster. 07-02-2007

Wijkmeesters: de oren en ogen van de buurt
Corporaties in Osdorp te Amsterdam hebben gezamenlijk een wijkmeester aangesteld voor buurten in dit stadsdeel. Wijkmeesters zijn de oren en ogen van de buurt en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van een buurt. Woningcorporaties AWV, de Alliantie, Eigen Haard, Het Oosten en Woonmaatschappij willen met de inzet van de wijkmeester hun huurders service bieden én de leefbaarheid.. 05-02-2007

Wensen van mensen in beeldtaal
Verstandelijk gehandicapten in de gemeente Groesbeek hebben samen met Zorgbelang Gelderland een verklaring opgesteld waarmee zij hun wensen en knelpunten onder de aandacht brengen van gemeenten. Deze verklaring is ook verschenen in een makkelijk leesbare versie waarbij gebruik wordt gemaakt van tekeningen.  01-01-2007

Domotica bij verpleeghuiszorg thuis
Samenvattende en journalistieke beschrijving van het domoticaproject Zorgpalet Baarn/Soest, verpleeghuis Daelhoven voor thuiswonende cliënten met een verpleeghuisindicatie.  01-01-2007

Burenhulp, praktisch en goed voor de buurt
Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt een oud gezegde. Twee nieuwe projecten in ons land nemen de uitdrukking als uitgangspunt en richten zich op het inschakelen van buren om mensen te helpen met praktische klussen. Het tweede doel is om de sociale cohesie in de wijk te vergroten. 28-12-2006

Uit en Toch Thuis in Swifterbants Logeerhuis
Logeerhuis Uit en Toch Thuis in Swifterbant biedt de ouders van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen een time-out. Het logeerhuis is een particulier initiatief. 07-12-2006

Charley Toorop Toren in Rotterdam
Voor mensen met dementie komen er steeds meer nieuwe vormen van wonen met zorg die qua positie te plaatsen zijn tussen thuis wonen met zorg en ondersteuning en verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg kan vorm gegeven zijn in bijvoorbeeld kleinschalig wonen. Bij de nieuwe vormen komen er ook meer vormen waarbij mensen met dementie en hun partner samen kunnen blijven wonen. De Charley Toorop Toren.. 01-12-2006

GGZ Drenthe en Accare starten logeerhuis
Het Logeerhuis voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen is een samenwerkingsverband tussen GGZ Drenthe en Accare. Het bestaat uit twee naast elkaar gelegen woningen op het vakantiepark Het Land van Bartje in het Drentse plaatsje Ees. 23-11-2006

Het hele gezin in de Wijde Mantel
Zes meervoudig gehandicapte kinderen kunnen sinds kort samen met hun ouders, broers en zussen in de Wijde Mantel (De Glind, Nijkerk) wonen en gebruik maken van de nodige zorg. De woningen zijn speciaal hiervoor ontworpen. 17-11-2006

Studiereis naar multicultureel Manchester 
Manchester, in Groot-Brittannië, heeft veel ervaring met oudere migranten. De Stichting Zorgcentra Escamp (SZE), een samenwerkingsverband van woonzorgcentra in Den Haag maakte een tweedaagse studiereis naar Manchester om inspiratie op te doen om meer ‘intercultureel’ te gaan werken. Het Aedes-Actiz Kennsicentrum Wonen-Zorg is meegeweest. 13-11-2006

Domoticachip in verzorgingshuis Tolkamer
Bewoners en personeelsleden van verzorgingshuis Lobede (Tolkamer) kunnen sinds kort gebruik maken van een uitgebreid domoticapakket. 27-10-2006

Domoticachip in verzorgingshuis Tolkamer
Bewoners en personeelsleden van verzorgingshuis Lobede (Tolkamer) kunnen sinds kort gebruik maken van een uitgebreid domoticapakket. 27-10-2006

‘Buuf Overal Thuis’ van start
Zestig senioren in Utrecht kunnen het komende anderhalf jaar kosteloos gebruik maken van diverse domoticaproducten binnen het project ‘Buuf Overal Thuis’. Het project maakt deel uit van het project ‘Toekomst Thuis’ van de provincie Utrecht en is 29 september 2006 van start gegaan. 13-10-2006

Mantelzorgwoning, een alternatieve woonvorm
Mantelzorgwoningen kunnen een alternatief bieden voor mensen die een zorgvraag hebben en een beroep kunnen en willen doen op de omgeving. In Eindhoven is onlangs een mantelzorgwoning geplaatst door woningcorporatie Wooninc. De woning is ontworpen door de Meeuw Bouwsystemen uit Oirschot. In Dokkum en Oirschot zijn ook twee mantelzorgwoningen te zien. 02-10-2006

Tips voor het inrichten van de servicewijk 
Hoe creeër je een prettige en toegankelijke woonomgeving in een servicewijk? In Breda en Eindhoven is men al langer bezig met het “opplussen” van de woonomgeving in het kader van de ontwikkeling van geschikte wijken voor iedereen. Kennis en ervaring uit deze projecten zijn gebundeld in een artikel. 01-10-2006

De dilemma’s van zorglokketten 
Peter Dercks, coördinator van het loket Zorgwijzer in Bergen op Zoom, vertelt over de vragen en dilemma’s waar het loket voor staat. Hoe waarborg je de onafhankelijkheid? Welk registratiesysteem kies je? Hoe vindt de klant antwoord op zijn vraag? Verder komt in het artikel de quickscan van zes lokale loketten aan de orde, verricht door bureau HHM. 01-10-2006

Woonzorgproject Rundgraafpark, Veldhoven 
In 2005 is het project Rundgraafpark te Veldhoven opgeleverd en geopend. Het complex bestaat uit 153 huur- en koopappartementen voor diverse doelgroepen en verder drie groepswoningen voor lichte PG-bewoners. 01-07-2006

Multifunctionele accommodatie St. Joseph, Hilversum 
Ambitieus is het project St. Joseph zeker te noemen. Het betreft een groot complex, bestaande uit meerdere, verbonden bouwblokken, waarin circa 200 woningen en meerdere functies zijn ondergebracht. 01-07-2006

Buurtsupers Speciaal: succesvol fenomeen
Buurtsupers Speciaal zijn een jong en succesvol fenomeen. Het zijn buurtsupers die worden gerund door een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. In de winkels werken mensen met en zonder beperking. 27-06-2006

Verslag themamiddag Lokaal loket 
Verslag van de themamiddag ‘Lokaal loket: schakelpunt tussen vraag en aanbod?’ op 13 juni 2006 14-06-2006

Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten 
Het lokale loket fungeert in toenemende mate als schakelpunt tussen vraag en aanbod. Maar de schakelfunctie dient wel nog verder uitgebouwd te worden. Dit blijkt uit de Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten die Bureau HHM in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft uitgevoerd. 14-06-2006

Serviceflat 21ste eeuw gepresenteerd
In Den Haag is de Serviceflat van de 21ste eeuw gepresenteerd. Het project combineert breedbandtechniek met woondiensten voor ouderen. 01-05-2006

Zorghotel Breda 
Het zorghotel van Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda bevindt zich op de bovenste etage van Zorg- en Behandelcentrum Elisabeth, een gecombineerd verzorgings- en verpleeghuis in Breda. 19-04-2006

Zeeuwse opplussubsidie eengezinswoningen
De provincie Zeeland heeft een stimuleringsregeling vastgesteld voor het opplussen (verbeteren) van eengezinswoningen. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek ‘Wie de woning houdt, passe haar aan’, dat werd uitgevoerd onder auspiciën van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. 04-04-2006

Trends in klantinitiatieven
De positie van de klant in het veld van wonen, welzijn en zorg is aan het veranderen. De klant neemt steeds vaker het heft in eigen handen om woonzorgarrangementen te realiseren. Woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties komen steeds vaker initiatieven van klanten tegen en spelen hier ook op in. Lees meer in dit verslag van de Project!mpulsbijeenkomsten maart 2006. 01-04-2006

Omgekeerde integratie in Noordwijkerhout
In Noordwijkerhout realiseerde Stichting Het Raamwerk samen met Woningstichting Sint Antonius van Padua op het terrein van de voormalige Stichting De Bollenstreek twee appartementencomplexen voor mensen met en zonder beperking. De complexen De Strandwal en De Veranda zijn daarmee een recent voorbeeld van omgekeerde integratie. 20-03-2006

Nesselint en de brede school Nesselande, Rotterdam 
In de VINEX-wijk Nesselande in Rotterdam hebben drie opdrachtgevers (corporatie, dienst stedelijk onderwijs en dienst sport en recreatie) een brede school, een dienstencentrum, een medisch cluster en 116 woningen in één complex samengebracht. 01-03-2006

Zorghotels in het buitenland 
Informatie over zorghotels in het buitenland. 01-03-2006

Multifunctioneel centrum De Barte, De Knipe 
In het dorp De Knipe nabij Heerenveen is onder andere op iniatief van de bewoners het multifunctionele complex MFC De Barte gerealiseerd. 01-03-2006

Multifunctioneel centrum Pannenhoef, Kaatsheuvel 
In de kern Kaatsheuvel van de gemeente Loon op Zand is het multifunctioneel centrum Pannenhoef gerealiseerd. In het centrum zijn zowel onderwijs, wonen, welzijn als zorg onder één dak gebracht. 01-03-2006

Zorghotel Leo Polak
In het voorjaar van 2006 opende het Leo Polak zorghotel met 25 kamers. Het zorghotel is gerealiseerd op twee verdiepingen in het nieuw gebouwde zorgcentrum Leo Polak in Amsterdam Osdorp. 27-02-2006

Eerste Vietnamese woongemeenschap van Europa in Hoorn
De eerste paal voor een nieuwe woongemeenschap voor Vietnamese ouderen is in Hoorn in de grond geslagen. Woningcorporatie IntermarisHoeksteen bouwt de eerste Vietnamese woongemeenschap van Europa en komt hiermee tegemoet aan de wensen van de Werkgroep Ouderenhuisvesting Vietnamezen. 22-02-2006

Zelf shoppen voor de zorg 
Artikel over burgers die het heft zelf in handen nemen en arrangementen rond wonen zorg en welzijn De auteurs beschrijven . Een aantal praktijkvoorbeelden komt aan bod: een senioreninitiatief in het Limburgse Ysselsteyn, Zorgcoöperatie Hoogeloon en de woongroep Blyn Anker in Leeuwarden. 17-02-2006

Zorghotel De Bregthoeve
De Bregthoeve heeft de beschikking over zeven één of meerpersoonappartementen waar mensen die zorg nodig hebben terecht kunnen voor respijtzorg (gericht op ontlasten mantelzorger), terminale zorg, overbruggingszorg of een vakantie. De zorg wordt geboden door een thuiszorgorganisatie. 01-01-2006

Logeerhuizen
Een logeerhuis is een aparte voorziening waar meerdaagse overname van zorg wordt geboden met als expliciet doel de mantelzorger te ontlasten. In een onderzoek naar logeerhuizen in Noord-Holland wordt de naam logeerhuizen gebruikt voor alle doelgroepen. 01-01-2006

Herstellingsoord Overbosch
Herstellingsoord Overbosch komt voort uit Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel. Gasten komen over het algemeen naar Overbosch na een opname in het ziekenhuis. Overbosch biedt verpleging, verzorging en fysiotherapie. Overbosch biedt geen nachtzorg. 01-01-2006

Project Samen leven met zorg van start
Het Project ‘Samen leven met zorg’ van Stichting Zorgpalet te Enschede maakt het samenwonen van echtparen waarvan één een verpleeghuisindicatie heeft mogelijk. Het project is onlangs gestart in de wijk Roombeek te Enschede. Een nieuw appartementencomplex, het Roomveldje genaamd, voorkomt het noodgedwongen apart wonen van echtparen. 17-11-2005

Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld Moerwijk, Den Haag
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld Krakeel, Hoogeveen
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld IJburg, Amsterdam
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld Levensloopbestendig Spijkenisse
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld De Wijk, Tilburg
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld Leidschenveen, Den Haag
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld Leidsche Rijn, Utrecht
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

Idealen in aanbouw, praktijkvoorbeeld Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken. 01-10-2005

Provincie Utrecht stimuleert domotica
Mensen met een zorgvraag langer thuis laten wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van het project ‘Toekomst Thuis’ dat door de Provincie Utrecht is geïnitieerd. Medio 2006 starten diverse Utrechtse zorgaanbieders en woningcorporaties een aantal projecten, met als doel zorg op maat te leveren bij de mensen thuis met behulp van moderne technologieën (domotica). 08-09-2005

Kangoeroewoningen springen er uit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg?
In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Deze woonvorm lijkt weer terug van weggeweest. In de jaren zeventig verschenen de eerste kangoeroewoningen: twee gekoppelde huizen met in de kleine buidelwoning de ouders en in de grote hoofdwoning de kinderen. Daarna werd er weinig meer van vernomen. 01-08-2005

De Meerpaal, Vlaardingen 
Met het bungalowwonen realiseert De Meerpaal in Vlaardingen kleinschalige zorg binnen de muren van een verzorgingshuis. Een beschrijving en evaluatie van vier jaar praktijkervaring met dit concept. 01-04-2005

Groepswonen van ouderen in Gelderland
De brochure Zelfbeheer en nabuurschap gaat over woongroepen van ouderen in Gelderland. Er staan zes projectbeschrijvingen in en tien tips voor een succesvolle realisatie. Betrokken ouderen, gemeenten, woningcorporaties en provincie geven hun visie op groepswonen. 10-03-2005

Publicatie woonservicebuurt Amsterdam
Woonstichting De Key heeft een boekje uitgebracht over het realiseren van de woonservicebuurt Czaar Peterstraat. In het boekje worden de ervaringen met het ontwikkelde basismodel ‘Woonservicebuurt’ beschreven. 02-11-2004

Toiletlift in eengezinswoning
De Haagse woningcorporatie Vestia installeerde in een eengezinswoning de combinatie van een toilet in een lift. Bewoners die slecht ter been zijn kunnen zo beschikken over een lift en een toilet op de slaapverdieping. De corporatie geeft daarmee een antwoord op de vraag wat er bij een vergrijzende bevolking moet gebeuren met het grote aantal eengezinswoningen zonder toilet op de slaapverdieping.. 07-10-2004

Multifunctioneel centrum De Meridiaan, Veendam 
Het multifunctionele centrum De Meridiaan, dat in oktober 2004 is opgeleverd, biedt een gemeenschappelijk onderdak aan een wooncomplex voor senioren, een Brede School en zorgorganisaties. 01-10-2004

Eliasdreef, Poeldijk  
De Eliasdreef in Poeldijk bestaat uit 14 woningen voor individueel wonen voor volwassenen met een handicap in het Westland. 10-08-2004

Zorghotel zorggroep Florence
In Rijswijk staat sinds 1996 een woonzorgcomplex met zorghotel en zwembad. Op hetzelfde terrein in de wijk Steenvoorde staan ook een nieuw verpleeghuis en een wat ouder verzorgingshuis. 30-06-2004

St. Franciscus, Veendam
Voorbeeld van een verzorgingshuis dat is getransformeerd tot een woonzorgcomplex. Het huis heeft een erkenning als verzorgingshuis met nul plaatsen. De 72 bewoners huren een ruim appartement en hebben een omvangrijk, facultatief dienstenpakket tot hun beschikking, waar ze zelf voor betalen. De zorgaanbieder biedt sinds deze transformatie extramurale zorg. 01-03-2004

Florastate, Leeuwarden 
Woonvorm voor 20 bewoners opgezet vanuit de ouderenzorg. Florastate is in een evaluatie vergeleken met andere woonvormen voor mensen met een lichamelijke beperking of een somatische verpleeghuisindicatie. 10-01-2004

Film ‘Thuis’ op DVD
DVD van Vilans over Simnia kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie in Domburg. Deze film biedt een indringend portret van dementerenden die wonen in de kleinschalige woonvorm SIMNIA in het Zeeuwse Domburg. 01-01-2004

Skewiel, Trynwâlden 
In de Trynwâlden in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel heeft het plaatselijke verzorgingshuis plaatsgemaakt voor een multifunctioneel servicecentrum met functies voor de hele dorpsgemeenschap. 01-04-2003

Multifunctioneel centrum Guisveld, Zaandijk  
Beschrijving van een multifunctioneel gebouw waarin een verpleeghuis, buurtcentrum, kinderopvangorganisatie en een organisatie voor verstandelijk gehandicapten samenwerken. 01-04-2003

Multifunctioneel centrum Loericker Stee, Houten 
Beschrijving van een multifunctioneel gebouw met een combinatie van ouderenzorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, een apotheek, huisartsenpost, transmuraal centrum, kinderopvang en een dienstencentrum. 01-04-2003

Steunpunt IJsduikerstraat, Leidschenveen 
Beschrijving van het steunpunt IJsduikerstraat voor ouderen en verstandelijk gehandicapten in de VINEX-wijk Leidschenveen. 01-04-2003

Dijckstate, Maartensdijk 
Beschrijving van een kleinschalig woonzorgcomplex met een functie als wijkservicecentrum voor het hele dorp. Het complex ligt midden in het centrum en was onderdeel van de herontwikkeling van het centrumgebied. Het woondeel is door een glazen wand gescheiden van het winkelgedeelte. 01-07-2002

Receptuur voor kleinschaligheid
Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie. 01-01-2002

Hoge Veld heeft bij dementie partner in beeld
In een reportage ziet u hoe in woonzorgcomplex Hoge Veld te Den Haag mensen met dementie en hun partners dicht bij elkaar wonen. De gezonde partners kunnen in Hoge Veld een zelfstandig appartement huren, terwijl hun echtgenoot met dementie in één van de tien groepswoningen woont. Netwerk zond hierover een reportage uit op 25 augustus 2008. U kunt de uitzending nog bekijken via internet. 01-09-2008

Documentaire toont domotica in groepswonen
Documentair tweeluik ‘Een nieuw thuis’ toont het leven in kleinschalige groepswoningen in het Leo Polakhuis in Amsterdam ondersteund door domotica. De documentaire werpt een blik op de betekenis van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie en hun familie. De documentare was te zien bij NCRV-document en is te bestellen bij Woonzorg Nederland. 15-10-2007

De Elsenhoeve: wonen en werk op maat
07-08-2007

Zorghotel De Palatijn 
De Palatijn is een sfeervol viersterrenhotel met 56 kamers, gestart in 2004. Het heeft de uitstraling van een uitnodigend, kleurig, goed verzorgd hotel. 19-04-2006

Zotel Hengelo 
Op de derde verdieping van het Streekziekenhuis Midden-Twente bevindt zich het Zotel: een hotelvoorziening binnen de muren van het ziekenhuis. 19-04-2006