Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Blog: Op zoek naar ontmoeting in het seniorencomplex 
De trend is wel een beetje over, maar ze staan er natuurlijk nog volop: woonzorgcomplexen met een atrium. Bedoeld voor ontmoeting maar vooral symbool van het wensdenken van architecten en opdrachtgevers. Want wie gaat er gezellig zitten onder het hoge glazen dak terwijl drie verdiepingen aan voordeuren meekijken? Kenniscentrumadviseur en -manager Daniëlle Harkes schreef een blog over hoe.. 26-01-2012

Blog: Gouwe ouwe omgeving voor een goede gezondheid 
Voor het tv-programma ‘Krasse Knarren’ woonden vijf oudere bekende Nederlanders een week lang ‘in’ de jaren zeventig. Voor dit doel was een villa geheel in stijl ingericht. De vraag is of de tijdelijke bewoners zich in die omgeving jonger en vitaler gaan voelen? Deze vraag raakt de kern van het zoeken naar een healing environment die bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.. 24-01-2012

Archiprix 2011 nomineert ontmoetingsgericht wonen met zorg
Een ontwerp met een sterk ontmoetingsgericht accent is genomineerd voor de Archiprix 2011. Nelleke Karst ontwierp voor haar afstuderen een kleinschalige woonzorginstelling op het Groningse platteland. Het plan bestaat uit twaalf woningen, enkele collectieve ruimten en een dorpshuis. Naast collectieve functies zijn ook bestaande fiets- en wandelroutes in het plan geïntegreerd. 19-01-2012

Licentie Zorg in Woningen geen drempel meer
Zorg in Woningen’ is sinds 1 januari 2012 licentievrij. De kosten voor de licentie van de software zijn dan ook vervallen. Voor een abonnement betaalt u nu alleen de kosten voor het gebruik: 195 euro voor leden van Aedes en ActiZ en 325 euro voor niet-leden. Bovendien bieden we abonnees jaarlijks een themamiddag. Ook kunt u langer kennis maken met het online programma. Het gratis proefabonnement.. 19-01-2012

tuinzaal_trans_verzh_x87-4303408

Netwerkbijeenkomst Ontmoetingsgericht bouwen 
Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg verkennen graag met u het ontmoetingsgericht bouwen. Dit gebeurt op een netwerkbijeenkomst op donderdagmiddag 16 februari 2012 in Driebergen. 11-01-2012

tuin_de_nieuwpoort_alkmaar_x87-4381273

Groene ontmoetingsplekken schieten uit de grond
Een groene omgeving is niet alleen gezond maar kan ook sociale contacten bevorderen. Buurttuinen en -parken worden ook ontwikkeld met het doel een ontmoetingsplek voor de wijk te bieden. Die ontmoeting begint vaak al bij het gezamenlijk maken van een ontwerp. Voorbeelden zijn de Arnhemse Bruistuin en de postzegelparken. 05-01-2012

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen 
Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediënten die genoemd zijn voor het instandhouden van een spannend en goed huwelijk tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en particuliere initiatiefnemers. 22-12-2011

Ouderen positiever over domotica dan professionals
Ouderen zijn over het algemeen positiever over domotica dan zorgprofessionals. De technologische toepassingen worden ook niet gezien als een inbreuk op de privacy. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat zorgorganisatie Thebe heeft uitgevoerd naar de inzet van domotica in het nieuwe woonzorgcentrum De Geerhof in Chaam. Het onderzoek is uitgevoerd onder cliënten, hun.. 11-10-2011

Nieuwe methodiek groepswonen oudere migranten
In opdracht van WoonSaem ontwikkelden Kees Penninx en Heleen van Deur van ActivAge een methodiek rond het sociale proces binnen een groep oudere migranten. Na de verkenningsfase van vijf maanden kunnen de aanwezigen voor zichzelf besluiten of ze deelnemen aan de tweede fase waarin de groep zelf aan de slag gaat met een routemap van de methodiek. 16-09-2011

Hoe kunst het leven van mensen met dementie verrijkt
Een werkconferentie op 24 oktober 2011 toont de mogelijkheden van kunst en cultuur in het leven van mensen met dementie. De conferentie wordt georganiseerd in Eindhoven door de stichting Kunst & Dementie in samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep tijdens de Dutch Design Week. 09-08-2011

Dementiesimulator in laatste ontwikkelfase
Met de toekenning van een subsidie door de provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant is de laatste fase van de ontwikkeling van de Dementie Experience gestart. De dementiesimulator maakt het mogelijk bij gezonde mensen begrip te kweken door ze in een interactieve ruimte de leefwereld, de emoties en de beleving van iemand met dementie te laten ervaren. Als eerste richt de Dementie Experience.. 05-08-2011

Succesfactoren voor wonen met dementie
‘De eerste absolute voorwaarde voor succes blijkt een duidelijke en goed geïmplementeerde visie. Deze visie moet consequent uitgedragen worden en de praktijk moet er voortdurend aan worden getoetst.’ Dit blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut. 19-07-2011

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven
De website Kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland. De site is vernieuwd en biedt praktische tips, goede voorbeelden en informatie over financiering. 05-07-2011

Duitse maatregelen wonen met dementie vertaald
De SEV wil in 2011 het fundament leggen voor een nieuw experimentencluster: Wonen met dementie. Hierbij gaat het om ondersteuning van thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers door aanpassingen in woning en woonomgeving. 30-06-2011

Inspiratieboek (Ge)WOON + Zorg
Leef je in, verdiep je in elkaar en luister naar elkaar. Die conclusie staat in een onderzoek dat woningcorporatie Talis uit Nijmegen uitvoerde met huisvestingsadviesbureau Van Aarle De Laat, architectenbureau Studio Leon Thier en studenten van de TU Delft en Hogeschool TIO. De resultaten van het onderzoek staan in het inspiratieboek (Ge)WOON + Zorg. 30-06-2011

Hedy d’Ancona prijs voor excellente zorgarchitectuur
Zorgaanbieders en woningcorporaties – maar ook architecten, gebruikers – kunnen geslaagde projecten voordragen voor de Hedy d’Ancona prijs voor excellente zorgarchitectuur. De prijs richt zich op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie of om een.. 28-06-2011

Onvoldoende licht voor ouderen in zorgcentra
In zorgcentra is geregeld onvoldoende daglicht en een niet optimale verlichting voor ouderen. Deze voorlopige conclusie van lopend onderzoek van de TU Delft in elf zorgcentra werd begin mei 2011 gepresenteerd tijdens het Velux Daglicht Symposium te Lausanne. 19-05-2011

Aanmelden projecten IAHSA design programme
Innovatieve zorgvastgoedprojecten voor ouderen kunnen worden ingeschreven voor de International Design for the Aging Programme van het IAHSA. Het internationale Design for the Ageing Programme is ook dit jaar weer onderdeel van het IAHSA-congres van 16 tot 19 oktober 2011 in Washington. Het is tot 30 juli 2011 mogelijk projecten aan te melden voor deze internationale survey en tentoonstelling.. 18-05-2011

Drie extra deelnemers Kleinschalig Wonen met domotica
Het ministerie van VWS en Syntens hebben de drie extra deelnemers gekozen voor het project Kleinschalig Wonen met domotica. Het project kende al tien regionale initiatieven. De drie zeer uiteenlopende deelnemers implementeren bestaande technieken in bestaande situaties. 13-05-2011

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten
Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt? Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert de gratis handreiking ‘Werken aan toegankelijkheid’ met voorbeelden en praktische adviezen. De handreiking is met name bedoeld voor gemeenteprofessionals, maar ook zorg- en.. 03-05-2011

Gezocht voor onderzoek: particuliere initiatieven voor wonen en zorg
Voor een onderzoek naar het aantal initiatieven en het soort cliënten, worden wooninitiatieven gezocht die (voor een deel) gefinancierd zijn via het pgb. Aanleiding hiervoor zijn de voorgenomen wijzigingen in het pgb. De maatregelen hebben gevolgen voor cliënten met een indicatie voor verblijf. En daarmee ook voor genoemde wooninitiatieven. 08-03-2011

NZa publiceert overgangsmodel kapitaallasten
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar voorstel aan VWS over het overgangsmodel voor de invoering van integrale tarieven in de AWBZ gepubliceerd. De NZa stelt een geleidelijke overgang van het huidige nacalculatiemodel naar het model van prestatiebekostiging voor. 08-03-2011

Kennis maken met het Kenniscentrum
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met de professionals bij woningcorporaties en zorgorganisaties om dicht bij de praktijk te blijven. We maken dus graag kennis met u! 04-03-2011

Onderzoek genuanceerd over kleinschalig wonen
Het onderzoek Effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie in Limburg laat een genuanceerd beeld zien. Op aspecten als gedrag en kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid en motivatie van verzorgenden zijn weinig overtuigende effecten gevonden. Wel ervaren familieleden van bewoners van kleinschalige woonvormen een minder zware zorgbelasting en zijn ze meer tevreden.. 22-02-2011

Toegankelijk bouwen in 3D
Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de bouw of aanpassing van woningen en gebouwen. 17-02-2011

Herdruk handreiking Kleinschalig wonen in de wijk 
De handreiking ‘Kleinschalig wonen in de wijk’ is herdrukt en te bestellen op deze site. Door de grote vraag naar de publicatie was deze korte tijd alleen online beschikbaar. De handreiking is voor medewerkers van organisaties in de zorg en voor maatschappelijke opvang, gemeenten en woningcorporaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en realisering van kleinschalig wonen in woonwijken. 10-02-2011

Symposium uitkomsten onderzoek Kleinschalig wonen
De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg (PRVL) organiseert op 16 februari 2011 een symposium over de uitkomsten van effectonderzoek naar kleinschalige zorg voor ouderen met dementie dat de Universiteit Maastricht uitvoert. 24-01-2011

Herbestemmen van vastgoed in de zorg loont 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen van herontwikkeling en herbestemming komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid.. 06-01-2011

Antwoord op 101 vragen kleinschalig genormaliseerd wonen
Een nieuwe publicatie biedt antwoorden op 101 vragen over kleinschalig genormaliseerd groepswonen voor mensen met dementie. De publicatie richt zich op initiatiefnemers in Vlaanderen, maar biedt ook veel relevante informatie voor initiatieven buiten België. 15-12-2010

Toegang pgb wordt moeilijk
Per 1 januari 2011 worden weer nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb’s) toegekend. Wel wordt een aantal maatregelen genomen om de regeling beheersbaar te houden. Dit schrijft staatssecretaris van VWS Veldhuijzen van Zanten-Hyllner  in een brief aan de Tweede Kamer. Al eerder werd bekend dat een algemene tariefsverlaging van drie procent wordt ingevoerd. Het kabinet stelt 350 miljoen euro extra.. 09-12-2010

Verlichting voor senioren
De Nederlandse stichting FiTLicht heeft een leidraad gepubliceerd getiteld ‘Licht voor senioren’. De publicatie is te downloaden op de website van de stichting. Naast ontwerprichtlijnen biedt de publicatie inzicht in de regelgeving en schenkt aandacht aan verschillende lichtadviezen voor entreegebieden, woonruimten en slaapkamers. 01-12-2010

Utrecht ondersteunt particuliere initatiefnemers kleinschalig wonen
De provincie Utrecht organiseert begin 2011 een leerwerkplaats voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen. In vijf bijeenkomsten worden gaan de deelnemers aan de slag met de onderwerpen die particulieren tegenkomen bij het opzetten van woon-zorgvoorziening. 01-12-2010

Domoticaproject Schijndel wint Smart Homes Award
Het project Deken Baekershof in Schijndel heeft de derde ‘Smart Homes Award gewonnen. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan intelligente, efficiënte en vooruitstrevende projecten die al gerealiseerd zijn. Het winnende project bestaat uit een gebouw van 55 seniorenappartementen en ontwikkeld door woningcorporatie Huis & Erf, Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel en Welvaarts. 24-11-2010

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking ‘Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming’. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Blog: ‘Even snel een sixpack gescoord’ 
Bouwen voor dementie kan zeker beter dan het neerzetten van een ‘Sixpack’ blijkt uit de nieuwste blog van het Kenniscentrum. ‘Het klinkt zo makkelijk “even een paar SixPacks neerzetten”. Ik zie echter zoveel ontwerpen voor kleinschalig wonen die veel aantrekkelijker zijn.’ 15-11-2010

Advies woningaanpassingen bij dementie
Op 11 november 2010 is de site thuiswonenmetdementie.nl gelanceerd. De website adviseert mensen die privé en zakelijk te maken hebben met wonen en dementie over kleine en grote woningaanpassingen, zowel bouwkundig als technologisch. 11-11-2010

Beter ontwerp dankzij nieuw lesboek ergonomie
Het nieuwe boek Mens en maat over de ergonomie van ruimte gaat in op alle aspecten en variabelen van een gebouwde omgeving die maken dat mensen kunnen functioneren op de plek waar ze zijn. 04-11-2010

Kenniscentrum voor oudere migranten opgericht
Oudere migranten en organisaties die zich op deze groep richten kunnen vanaf 2011 terecht bij het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten. Uit vooronderzoek van het kenniscentrum blijkt dat van de ongeveer 500 woongroepen voor ouderen in Nederland, er 52 zijn voor oudere migranten. 04-11-2010

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen
Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen. De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het onderzoek los van elkaar geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar de relatie tussen het ontwerp en het welbevinden van de bewoners. 27-10-2010

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden
Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 27-10-2010

Medewerkers kunnen bijdragen aan helende omgeving
‘Helende omgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen’ is een nieuwe brochure vol  onderzoek, aanbevelingen en anekdotes geschreven vanuit een antroposofische invalshoek. De brochure is in de eerste plaats geschreven voor medewerkers. Zij kunnen zelf bijdragen aan het creëren van een helende omgeving binnen hun eigen groep. 20-10-2010

Snelwijzer Zorg voor installateurs
UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, heeft een handreiking ontwikkeld voor leden die installatietechnische voorzieningen verzorgen voor mensen met een beperking. 19-08-2010

State-of-the-art rapport zet alle kennis over licht en ouderen op een rij
Een uitgebreid TNO rapport biedt inzicht in eisen voor een goede en gezonde verlichting voor senioren. Het biedt inzichtelijke aanbevelingen en verlichtingseisen per ruimte. Dat is van belang omdat bij ouderen de functie van het oog afneemt. Het rapport ‘Inventarisatie en vastlegging van de state-of-the-art kennis over licht en ouderen’ vertaalt zo de actuele kennis in praktische informatie. 20-07-2010

galecop1_4_x87-9422026

Nieuw onderzoek naar belang fysieke woonomgeving
Het Erasmus MC gaat met partners onderzoek doen naar de rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. 13-07-2010

Geschikt wonen nú aanpakken
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en kansen om woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking. Binnenkort gaan praktijkwerkplaatsen rond dit onderwerp van start voor corporaties en gemeenten. 10-06-2010

Niet altijd meer personeel nodig in kleinschalige woonvormen dementie
Groepswonen voor mensen met dementie in kleine locaties vraagt niet méér, maar wel een ándere inzet van personeel. Dat is de tendens van de conclusies uit de eerste rapportage van de Trimbos-‘Monitor Woonvormen Dementie’. Het rapport biedt een genuanceerd beeld van de effecten van schaalgrootte van woonvormen voor mensen met dementie op bewoners, personeel en op personeelsinzet. 07-06-2010

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal wint Hedy d’Ancona prijs
Het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem is verkozen tot winnaar van de Hedy d’Ancona prijs 2010. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt voor een gebouw uit de zorgsector dat zich kenmerkt door excellente zorgarchitectuur. Op 1 juni 2010 ontvingen architect Koen van Velzen en opdrachtgever de heer Martina, algemeen-directeur van het Arnhemse Revalidatiecentrum, de prijs van € 20.000.. 03-06-2010

Handboek WoonKeur Bestaande Bouw vernieuwd
De stichting SKW certificatie heeft het nieuwe handboek ‘WoonKeur Bestaande Bouw’ gelanceerd. Het handboek geeft criteria voor de verbouw en de renovatie van bestaande woningen om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid en in mindere mate levensloopgeschiktheid. 03-06-2010

TV-rubriek over vernieuwende en gebruikersgerichte zorgarchitectuur
Het televisieprogramma ‘KunstUur’ besteedt sinds een aantal weken aandacht aan kunst en architectuur in de zorgsector. De rubriek ‘Zie Zorg’ is een serie van zes afleveringen. In deze rubriek worden projecten in beeld gebracht die meedingen naar de Hedy d’Anconaprijs 2010. In iedere aflevering staat een ander thema centraal. Dit zijn: ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en.. 22-04-2010

Ook 2011 vol bij regeling kleinschalige zorg dementerenden
Ook voor 2011 overstijgen de aanvragen voor de stimuleringsregeling kleinschalige zorg de beschikbare financiële middelen. Dat heeft de NZa aan ActiZ laten weten. Aangezien de aanvragen op basis van binnenkomst worden goedgekeurd, raden ActiZ en NZa u af nog aanvragen in te dienen. 20-04-2010

Handreiking: realisatie van zorgboerderij voor ouderen met dementie
De handreiking ‘Thuis op de zorgboerderij’ helpt ondernemers die overwegen om een zorgboerderij voor mensen met dementie op te zetten. De brochure van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. 12-04-2010

Prijs voor Nederlandse aanpak fysieke belasting in de zorg
Onderzoeker Hanneke Knibbe van LOCOmotion heeft de prestigieuze Bernice Owen Award uitgereikt gekregen aan de Universiteit van South Florida. Zij is daarmee de eerste Nederlander die deze prijs voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ergonomie in de zorg in ontvangst mocht nemen. Knibbe deed ook onderzoek voor de ontwikkeling van het ontwerpinstrument Zorg in Woningen. 01-04-2010

Ook 2010 overtekend voor regeling kleinschalige zorg dementerenden
De stimuleringsregeling voor kleinschalige zorg voor mensen met dementie is zowel voor 2009 als voor 2010 overtekend. Eerder deze week was al bekend dat er een overinschrijving voor 2009 was. Nu schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op  haar website dat dit ook geldt voor 2010. De NZa behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kan de aanvragen die het beschikbare budget.. 26-03-2010

Kenniswebsite ‘Loket Veilige gebouwen in de zorg’ gelanceerd
Informatie op het gebied van veiligheid en zorgbouw is vanaf nu te raadplegen via het ‘Loket Veilige gebouwen in de zorg’ van TNO Zorg en Bouw. Op de website wordt internationale en nationale kennis van gebouwde omgeving en veiligheid samengebracht. De huidige informatie op de website is een basis, maar in interactie met gebruikers zal de inhoud verder kunnen groeien. 23-03-2010

Overinschrijving 2009 stimuleringsregeling kleinschalige zorg
De tot nu toe ingediende aanvragen 2009 voor de beleidsregel kleinschalige zorg overschrijden de beschikbare middelen. Dat bericht ontving ActiZ van de NZa. Aanvragen voor 2009 zouden tot 1 april 2010 ingediend kunnen worden. 23-03-2010

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project ‘proeftuinen wonen met autisme’. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Opening eerste Amsterdamse woongroep Marokkaanse ouderen
De eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen is geopend. De woongroep ‘Andalus’ bestaat uit 19 huishoudens met elk een eigen woning en één gezamenlijke groepsruimte. In maart 2010 organiseert stadsdeel Slotervaart samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen bijeenkomsten voor ouderen die in een woongroep willen wonen. 04-03-2010

NZa publiceert beleidsregel kleinschalige zorg
De komende drie jaar keert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) € 65,1 miljoen extra uit voor kleinschalige zorg aan dementerenden. Met deze langverwachte regeling wil VWS zorgaanbieders stimuleren om de zorg voor deze mensen kleinschalig te organiseren. Het gaat hier om zorgaanbieders in de AWBZ. 18-02-2010

Nieuwe initiatieven voor roze ouderen: woongroep en dagbesteding
De Rietvinck in Amsterdam is als eerste zorgcentrum in Nederland een dagbesteding gestart, die gericht is op zelfstandig wonende roze ouderen met een indicatie. Op de dagbesteding kunnen roze ouderen op een prettige manier samen de dag doorbrengen. In het recent geopende Café Rosé in de Rietvinck kunnen (roze) ouderen afkomstig uit de hele stad elkaar ontmoeten. In dit ontmoetingscentrum vinden.. 28-01-2010

Marokkaanse woongroep in Amsterdam
De officiële opening van de Marokkaanse woongroep Andalus in Amsterdam vindt in januari 2010 plaats. In deze woongroep nemen negen alleenstaande vrouwen en tien echtparen van Marokkaanse afkomst hun intrek in een eigen woning. Samen dragen zij zorg voor een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. 14-01-2010

Beleidsregel kleinschalige zorg stap dichterbij
Het ministerie van VWS heeft via aanwijzing de NZa opdracht gegeven een beleidsregel te ontwikkelen inzake het stimuleren van kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met dementie. De aanwijzing biedt zicht op de mogelijkheden gebruik te maken van de regeling. Maar er zijn ook nog vragen die in januari besproken worden met VWS. 17-12-2009

Nominaties voor De Rietvinck en Hogeweyk
Woonzorgcentrum De Rietvinck in hartje Amsterdam en Hogeweyk te Weesp zijn genomineerd voor de Hedy d’Ancona-prijs. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt voor een gebouw uit de zorgsector dat zich kenmerkt door excellente zorgarchitectuur. Uit 112 ingezonden projecten zijn zes locaties genomineerd. 17-11-2009

Zorgboerderij in beeld in tv-serie Boer & Zorg
Drie verschillende zorgboerderijen staan centraal in de nieuwe tv-serie Boer & Zorg. De RVU educatieve omroep toont vanaf maandag 2 november 2009 de zorgboerderijen: De Witte Hoeve in Oploo, ‘t Paradijs in Barneveld en De Hagelaar in Best. De drie verschillende zorgboerderijen zijn in alle zes afleveringen te zien. 20-10-2009

Kleinschalig wonen valt in de prijzen
De V&VN Zorgaward 2009 leverde dit jaar twee winnaars op: ‘Wonen als thuis’ won de publieksprijs en de vakjuryprijs ging naar ‘Gesloten, maar toch open’. Staatssecretaris Bussemaker reikte de prijzen uit tijdens de Dag van de Verzorging. 07-10-2009

Lessen uit de praktijk van stichting Wonen met Dementie
Op 1 oktober 2009 verschijnt het boek ‘Kleinschalig wonen voor mensen met Dementie’ van de stichting Wonen met Dementie. Het boek is een praktijkboek, gebaseerd op de ervaringen van tientallen mensen. Ook de website Wonen met Dementie is geheel vernieuwd. 23-09-2009

‘Dementica, domotica voor dementerenden’
De provincie Gelderland heeft een brochure uitgegeven over een tiental projecten voor mensen met dementie en gehandicapten waarin domotica in allerlei verschillende variaties is toegepast. De brochure bevat een bundeling van ideeën, suggesties en ervaringen, opgedaan door mensen uit de praktijk. 15-07-2009

Subsidie Kleinschalig wonen Noord-Holland
De provincie Noord-Holland stelt tot en met 2012 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige woonvormen. Tot nu toe steunde de provincie projecten voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Met de nieuwe regeling is er ook geld beschikbaar voor andere kwetsbare doelgroepen. 14-07-2009

Regel kleinschalig wonen nu zonder postcode
NZa heeft de beleidsregels kleinschalig wonen, zorginfrastructuur en een aantal andere regels voor de AWBZ voor 2009 aangepast. Zo is het postcodecriterium uit de AWBZ-brede beleidsregel kleinschalig wonen geschrapt. Daarvoor in de plaats is een nabijheidscriterium gekomen. 08-07-2009

Internationale prijs voor Zorg in Woningen  
ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt op 21 juli 2009 in Londen tijdens het driedaags-congres van IAHSA in ontvangst genomen door Monique Wijnties projectleider Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz.. 24-06-2009

Nieuwe vormen voor tijdelijke huisvesting
Op het terrein Auxiliatrixpark te Venlo realiseerde de Zorggroep de afgelopen maanden de tijdelijke woonvoorziening De Lindelaan voor groepswonen voor mensen met dementie. De voorziening wordt de komende jaren gebruikt als tijdelijke voorziening in een transitieproces naar kleinschalig wonen. 24-06-2009

Stad slecht voor de gezondheid
Het leven op het platteland is gezonder dan het leven in de stad. Stedelingen hebben veel vaker last van psychische stoornissen. Zij worden ook vaker opgenomen in klinieken. Jaap Peen promoveerde 4 juni 2009 aan de Vrije Universiteit met zijn proefschrift over urbanisatie en gezondheid. Eerder dit jaar promoveerde Jolanda Maas aan de Universiteit Utrecht op hetzelfde verschijnsel vanuit een.. 09-06-2009

Nieuwe subsidieregeling kleinschalig wonen in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland investeert in kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Voor 2009 zijn aanvragen voor zes projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.080.000,-. 14-05-2009

Publicatie ‘denkbeelden’ biedt zicht op kleinschalig wonen
Het realiseren van kleinschalig wonen heeft soms nogal wat voeten in de aarde. De publicatie ‘Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie’ laat zien wat er op dit gebied mogelijk is, op welke manier je dat kunt bereiken en kijkt tevens naar de toekomst van kleinschalig wonen. Deze toekomst van kleinschalig wonen is ook onderwerp van een goed gesprek tijdens de Project.. 17-03-2009

Particulier maakt werk van kleinschalig wonen
Onder de titel ‘Werk aan de woning’ start Vilans een meerjarig en laagdrempelig ondersteuningsprogramma voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie of somatische zorgvragen. Het programma is nadrukkelijk ook gericht op initiatieven voor bewoners die alleen AOW ontvangen en geen middelen hebben om extra zorg in te kopen. Het programma start met een.. 05-03-2009

Domotica Daelhoven wint ook Smart Homes Award
De eerste Smart Homes Award ging naar domoticaproject Daelhoven van Zorgpalet Baarn-Soest. Het was ingediend door de installateur Eaton. De jury was onder indruk van het innovatieve karakter van het project, de intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen en de duidelijk in kaart gebrachte doelstelling. Ook wordt volgens de jury een groot maatschappelijk probleem aangepakt. Eerder dit.. 11-12-2008

Nieuw perspectief kleinschalig wonen ouderen
Voor private én publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen. Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincérité, die private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens ‘Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen’. 03-12-2008

Maatschappelijk ondernemen in de wijk?
Wat kan maatschappelijk ondernemen betekenen voor (de kwaliteit van) het leven in onze Nederlandse wijken? Dat was de centrale vraag op 2 oktober 2008 bij een symposium van de Radboud Universiteit in Nijmegen over maatschappelijk ondernemen in de wijk. 30-10-2008

Voorbeelden gestippeld wonen en harmonicawonen
Er is een grote variatie aan gemeenschappelijke woonvormen: woongroepen, centraal wonen en flexibele varianten, zoals gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure staan vier inspirerende voorbeelden beschreven van gestippeld wonen en harmonicawonen. 02-10-2008

Iedereen een eigen woongroep 
Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten gemeenschappelijk wonen in Nederland, waarvan ongeveer 250 woongroepen specifiek voor ouderen. In een artikel schets Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 18-09-2008

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport ‘Meedoen en gelukkig zijn’ van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Woontoren met kangoeroewoningen in Almere
In Almere bouwt projectontwikkelaar Delta Forte aan een woontoren met kangoeroewoningen en appartmenten. De toren wordt op basis van mede-opdrachtgeverschap gebouwd. Toekomstige bewoners van de woontoren Toren van Ophelia kunnen dus zelf onder meer de indeling en afmeting van hun woning bepalen. 10-09-2008

Diverse groepen wonen samen in het Karmijn
Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking van Surinaams-Hindoestaanse afkomst wonen sinds kort samen in wooncomplex het Karmijn in Den Haag. De mix van bewoners van verschillende afkomst, leeftijd en met of zonder beperking maakt het complex bijzonder. Bewoners kunnen gebruik maken van het eetcafé, dagvoorziening en het zorgloket. 20-08-2008

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Samenwerken rond woongroepen
Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar. Zij willen gezamenlijk meer woongroepen van ouderen realiseren. Afgesproken is om minimaal twee nieuwe bouwprojecten per jaar te starten. 14-07-2008

Domotica Baarn-Soest wint Best Practice Award
Domoticaproject Baarn-Soest heeft dinsdag 24 juni 2008 de Best Practice Award 2008 Zorg, Welzijn en Wonen gewonnen. Het domoticaproject is volgens het juryrapport vernieuwend, leent zich voor herhaling en richt zich op een grote groep mensen met een zorgvraag. Het domoticaproject was ingediend door Zorgpalet Baarn-Soest en Vilans. Het project is mede ontwikkeld door TNO, afdeling Defensie en.. 25-06-2008

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Langer thuis wonen door online programma Zorg in Woningen
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg introduceert een uniek online programma dat woningcorporaties, zorgorganisaties, architecten, projectontwikkelaars en gemeenten inzicht geeft in de ruimte die nodig is bij de ontwikkeling van zorg in woningen. Het programma verhoogt de kwaliteit en verlengt de levensduur van nieuwe en bestaande woningen. Het programma is officieel gelanceerd tijdens het.. 05-06-2008

Handboek voor Toegankelijkheid vernieuwd
Het Handboek voor Toegankelijkheid is herzien en geactualiseerd. De zesde druk is compacter dan voorheen, zowel naar inhoud als naar vorm. Het handboek bevat aandachtspunten voor routes, verblijfsplekken en gebruiksobjecten in buitenruimten, gebouwen en woningen. 08-05-2008

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008

Eerste Herbergier opent deuren
In Arnhem opent de eerste Herbergier haar deuren voor vijftien bewoners met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Herbergier is een van de formules van een landelijke franchiseorganisatie die eerder de Thomashuizen ontwikkelde. De Herbergier moet een keten worden van vijftig voorzieningen verspreid over het land. 14-08-2007

Nieuwe hygiënecode woonvormen
De nieuwe ‘Hygiëncode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ is nu beschikbaar. De hygiënecode is vanaf 1 mei 2007 van kracht. De nieuwe code vraagt om minder registratie en biedt organisaties richtlijnen voor de bouw en inrichting en ondersteuning bij scholing van medewerkers. 05-02-2007

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar
Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is één van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polak te Amsterdam en Molenkwartier te Maassluis en zijn nu beschikbaar in een rapport. 09-05-2006

Vestia huisvest Thomashuizen
Woningcorporatie Vestia en de Stichting Thomashuizen Nederland gaan samenwerken. Vestia neemt het vastgoed van vier bestaande projecten over. Samen willen beide organisaties de komende jaren een landelijk netwerk van honderd Thomashuizen realiseren. 07-03-2005