Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Praktijkvoorbeelden ‘Samenwerken bij wonen en zorg’ 
Achtergrondinformatie over de geïnterviewde projecten bij onderzoek ‘Samenwerken bij wonen en zorg’. 30-11-2009

Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen
Herbestemming van vastgoed biedt kansen voor de zorgsector. Dat is belangrijk omdat de vergrijzing en de wens voor meer kleinschaligheid een nieuwe vraag naar geschikt zorgvastgoed oproepen. Budgettaire druk maakt het bovendien noodzakelijk om creatief om te gaan met beschikbare middelen. Ook het streven naar duurzaamheid zorgt ervoor dat oude gebouwen eerder worden hergebruikt dan gesloopt. Het.. 10-05-2012

Den Haag lanceert proef met Centrum voor Ouderen
Overal in het land worden plannen gesmeed om de ouderenzorg anders te organiseren en vorm te geven. Zo ook in Den Haag, waar de gemeente op zoek ging naar een nieuwe en slimmere aanpak. Het resultaat is een proef die onlangs in drie Haagse stadsdelen van start ging met een ‘Centrum voor Ouderen’, een bijzondere samenwerkingsvorm tussen alle schakels in de zorg voor ouderen. Voor de ouderen.. 09-08-2012

Onbekommerd wonen in Breda
Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt. Dat is in een notendop de doelstelling van het Bredase project ‘Geschikt Wonen voor Iedereen’. Het project GWI is, sinds de start in 1998, uitgegroeid tot een project van formaat. Wie meer wil weten over dit succesvolle project, kan de onlangs.. 25-07-2012

Coalities bouwen in Woonservicegebieden
U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave ‘Coalities bouwen in Woonservicegebieden’. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse deelgemeenten gebundeld. 12-07-2012

Corporatie en pensioenfondsen bouwen multifunctioneel complex
De Rotterdamse woningcorporatie WoonCompas bouwt samen met de Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) een multifunctionele accommodatie in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Het complex bevat twee scholen voor voortgezet onderwijs en 135 huurwoningen voor senioren met een bescheiden inkomen. Daarnaast huisvest het enkele maatschappelijke voorzieningen.. 30-05-2012

Praktijkboek ‘De kracht van functiecombinaties’
Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook in tijden waarin ruimte en geld schaarser zijn dan ooit. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat de publicatie ‘Toekomstwaarde Nu! – De kracht van functiecombinaties’ zien wat er mogelijk is als.. 03-05-2012

‘Design for Aging’: wereldwijde inspiratie wonen en zorg voor ouderen 
Het boek ‘Design for Aging’ met inspirerende voorbeelden in wonen en zorg voor ouderen uit vier verschillende werelddelen is op 20 maart 2012 gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Weidevogelhof te Pijnacker. Weidevogelhof en 25 andere case studies zijn beschreven door een vijftal auteurs uit verschillende landen, waaronder Kenniscentrum-adviseur Monique Wijnties. De voorbeelden uit.. 21-03-2012

Jacob Roggeveenhuis – Jacob Roggeveenhof, Middelburg
Verouderd verzorgingshuis is in twee fasen verbouwd tot een studentenflat met 177 zelfstandige wooneenheden. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Huize Zuidhoorn – Hotel Savarin, Rijswijk
Van buitenplaats naar verpleeghuis naar luxe hotel met wellness. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Huize Lidwina – Lidwinahof, Schijndel
Van ziekenhuis naar verzorgingshuis naar appartementencomplex en woonservicepunt. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Johannes de Deo – Tulip Inn West, Amsterdam
Verouderd verzorgingshuis in Amsterdam-West wordt budgethotel met 166 kamers. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Vijverzicht – Mixx Inn, Den Haag
Verouderd verzorgingshuis wordt multifunctioneel gebouw met o.m. short stay voor jong volwassenen, hotel en restaurant. Praktijkvoorbeeld van zorgvastgoed dat een nieuwe functie krijgt. 24-11-2011

Weidevogelhof
Weidevogelhof is een bijzonder nieuwbouwproject met 354 appartementen en een scala aan voorzieningen in de vinexwijk Pijnacker-Zuid. Wat het bijzonder maakt is dat wonen voorop staat en juist daarom alle welzijns- en zorgvoorzieningen maximaal geïntegreerd aanwezig zijn, zodat in vrijwel ieder denkbaar scenario mensen er kunnen blijven wonen. 29-08-2011

Rivierenland – BonVie
Het werken in integrale teams is ontstaan vanuit de gedachte dat mensen die door hun leeftijd, ziekte en/of handicap beperkingen ervaren vaker aangewezen zijn op professionals voor zorg, ondersteuning en sociaal contact. Doordat bezuinigingen op zorg en welzijn vooral de kwetsbaren in de samenleving raken ontstond het idee om de krachten te bundelen door in integrale teams van zorgaanbieders.. 07-03-2011

BaLaDe
BaLaDe is een gebouw waar alle voorzieningen voor welzijn, zorg en onderwijs onder één dak worden gefaciliteerd door achttien deelnemende partijen. BaLaDe is een afkorting voor de in Waalwijk gelegen wijken Baardwijk, Laageinde en De Hoef. Zes jaar geleden heeft het eerste overleg plaatsgevonden en in april 2010 vond de officiële opening plaats.  19-01-2011

Wijkgericht werken/ Maatschappelijk steunsysteem
Met de pilots Maatschappelijke steunsystemen wil de RIBW Mensana cliënten op maat laten participeren en een includerend beleid van zowel organisaties, als de buurt realiseren. Het doel is om de zelfredzaamheid van cliënten te laten toenemen en de afhankelijkheid van zorg te laten afnemen. De doelstelling van de twee pilots die Mensana uitvoert (Venlo en Venray) is tevens om te leren wat voor.. 19-01-2011

Zorghotel De Vier Ambachten in Spijkenisse
Verzorgingshuis De Vier Ambachten is in 1983 opgeleverd en al in 2002 worden de eerste studies verricht naar de mogelijkheden voor herontwikkeling. Het gebouwd voldoet niet meer, alleen al omdat de norm voor verblijfseenheden in verzorgingshuizen omhoog ging van 25 m2 naar 45 m2. Omvorming tot verpleeghuis, dat is de oplossing waar eigenaar (woningcorporatie WoonzorgNederland) en huurder.. 06-01-2011

Woonzorgcentrum Van Haarenstaete
Het klooster uit 1912 heeft onderdak geboden aan een kleuterschool en een meisjesschool, maar uiteindelijk blijven slechts enkele hoogbejaarde religieuzen over. De congregatie vertrekt met een gerust geweten als een maatschappelijke functie voor het gebouw wordt gevonden. Dat er nu dementerende ouderen worden verzorgd weerspiegelt zowel de vergrijzing als de ontkerkelijking. Het treft, dat de.. 06-01-2011

Verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht
Verpleeghuis Swinhove moet in vier decennia twee keer worden gemoderniseerd. Dat ligt eerder aan veranderende opvattingen in de zorg dan aan het ontwerp van Wim Quist (rijksbouwmeester van 1975-1979). De ingrepen uit 1994 laten weinig ruimte voor nieuwe investeringen in 2009. Toch wordt het verpleeghuis verder getransformeerd tot een voorziening voor kleinschalige zorg met een wijkfunctie voor.. 06-01-2011

Seniorencomplex Odapark in Sittard
Ouderen woonden graag in het uit 1973 daterende Odacomplex, maar de woningen waren aan toe aan een opknapbeurt. Als architect Jo Coenen voor de herstructurering van de buurt een nieuw stedenbouwkundig plan maakt, past het complex daar niet goed in. Dat is een argument om over te gaan tot sloop en nieuwbouw. Eigenaar ZO Wonen voelt er echter weinig voor om een goed lopend complex te slopen. Het.. 06-01-2011

Huis te Lande in Rijswijk
Woningcorporatie Vestia is bereid een kantoor van het ministerie van VROM en de Huurcommissie te transformeren tot woonvoorziening voor cliënten van Steinmetz | de Compaan. Dat hoort bij de maatschappelijke rol van de sociale onderneming. De architect slaagt er in om van een typisch bedrijfspand een appartementencomplex te maken waar mensen met forse rolstoelen bewegingsvrijheid hebben. Ook de.. 06-01-2011

Verzorgingshuis Huize Eykenburg in Den Haag
Vooroorlogse verzorgingshuizen zijn zeldzaam. Verzorgingshuizen ontstonden vooral ná de Tweede Wereldoorlog. Huize Eykenburg in de Haagse Vruchtenwijk begon in 1929 als katholiek ouderenpension voor de gegoede middenklasse. Sindsdien is er veel veranderd en verbouwd maar de kwaliteit en de toekomstwaarde van het complex zijn gebleven. 06-01-2011

Woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad
Twintig jaar na oplevering slinkt de animo voor een plaats in verzorgingshuis De Hoven. Ouderen geven hun woning pas op als intensievere zorg nodig is dan de Hoven kan bieden. Voor huurder Coloriet en eigenaar Centrada dreigt leegstand. Het probleem is opgelost als de Hoven ondersteuning kan gaan bieden aan omwonenden en daarnaast verpleeghuiszorg voor wie het thuis niet redt. Die oplossing.. 06-01-2011

Bartholomeus Gasthuis in Utrecht
Het historische Bartholomeus Gasthuis gaat in de twintigste eeuw deel uitmaken van het nationale zorgstelsel. Toch blijft men hechten aan zelfstandigheid en aan de combinatie van het eeuwenoude gebouw en de eeuwenoude functie. De nieuwe tijd laat zijn sporen na in het monumentale complex: een serie bouwprojecten culmineert in 1987 in de oplevering van een splinternieuwe afdeling voor honderd.. 06-01-2011

Zorgcentrum De Plataan in Amersfoort
Verpleeghuis Birkhoven wil kleinschalige zorg graag bieden in kleinschalige dependances. Dat blijkt lastig door gebrek aan geschikte en betaalbare bouwlocaties. Maar het lukt wel om de Theo Thijssenschool aan te kopen. Net als bij een andere dependance blijkt dat kleinschaligheid een ondergrens heeft. Door een nieuwe vleugel aan te bouwen kan een verpleeghuis in miniformaat ontstaan met een.. 06-01-2011

Kornputkazerne in Steenwijk
De uit 1938 daterende Kornputkazerne is in 2010 getransformeerd tot woonplek voor autistische jongeren aan de rand van een nieuwe wijk. De nieuwe zorgfunctie betekent het behoud van bebouwing die alle Steenwijkers kennen. Fysiek is het geheel er slecht aan toe, de kwaliteit schuilt in de identiteit 06-01-2011

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen
De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het draagvlak voor professionele voorzieningen afneemt. Hoe kun je de eigen kracht van bewoners aanboren? 23-12-2010

Multifunctionele centra kijken te weinig naar vraag in de wijk
Multifunctionele centra betrekken bij het programmeren van hun dienstenaanbod onvoldoende de behoeften van de doelgroepen. De centra leunen daarbij te zwaar op de geldstromen van de rijksoverheid (AWBZ), gemeente (Wmo) en woningcorporaties (onrendabele huur). Dat zijn enkele conclusies die onderzoeker Lucas Delfgaauw trekt in zijn onderzoek ‘Het multifunctionele dienstencentrum in de woonservice.. 18-11-2010

Royal Rustique: zorg ondergeschikt aan wonen 
Eerst hebben wij courant vastgoed ontwikkeld dat binnen de omgeving en het bestemmingsplan paste. Daarna hebben wij bekeken hoe wij daar intensieve zorg konden leveren. Deze opmerkelijke volgorde heeft geleid tot Royal Rustique: vier herenhuizen waar kwetsbare ouderen zelfstandig wonen mét alle benodigde zorg. 07-06-2010

BaLaDe: multifunctioneel wijkpunt 
In Waalwijk wilden zeer uiteenlopende partijen hun panden onder handen nemen. Ook kon de leefbaarheid van de betrokken wijken wel een positieve impuls gebruiken. Zo is het idee van samenwerking ontstaan. Een van de eindresultaten is BaLaDe, een bijzonder wijkpunt. Het flexibele pand verenigt vele partijen onder één dak, met als sleutelwoord: ‘verknoping’ van functies en onderlinge samenwerking. 26-05-2010

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het realiseren van woonzorgprojecten. Een impressie van vier geslaagde bijeenkomsten. 21-01-2010

Samenwerking loont in Culemborg 
Door goede samenwerking en passie is BonVie tot stand gekomen: een wooncomplex met grand café/restaurant. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laat in een artikel meer zien over het goede leven in Culemborg. 22-09-2009

BNA Gebouw van het jaar: FPC de Oostvaarderskliniek in Almere
De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft de prijs voor het gebouw van het jaar dit jaar toegekend aan het FPC de Oostvaarderskliniek in Almere. Dit gebouw is sinds juni 2008 in gebruik en is volgens de jury, die onder leiding van Jo Coenen uit 280 inzendingen de winnaar heeft gekozen, “een staaltje staatsarchitectuur, waarmee Nederland in het buitenland voor de dag kan komen”. De.. 29-04-2009

Leren van andere loketten in trek 
Er is in het veld behoefte aan het nemen van een kijkje in de keuken van andere loketten. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg springt op deze behoefte in door ervaringen van lokale loketten te presenteren middels twee artikelen.  12-06-2008

Eén gezamenlijke regie in de wijk: woonservicewijken Escamp Den Haag
De winnaar van de KCWZ-verkiezing in 2007 voor het meest innovatieve project voor wonen, zorg en welzijn, Stichting Woonservicewijken Escamp, kreeg bij monde van bestuursadviseur Loes Hulsebosch tjidens de Project!mpulsbijeenkomsten in april 2008 uitgebreid de gelegenheid om in een eigen workshop de achtergronden van het initiatief voor woonservicewijken uit de doeken te doen. En nog was er tijd.. 14-05-2008

Samenwerken aan voorzieningencentrum De Mediaan
In de emissieneutrale wijk Stad van de Zon in Heerhugowaard ligt het voorzieningencentrum de Mediaan met tal van voorzieningen voor gezondheid, educatie en ontmoeting. Oud en jong, gehandicapt en niet-gehandicapt komt er elkaar tegen. Gerlof Kloosterman van de gemeente Heerhugowaard en Gerard Stet van woningcorporatie Woonwaard Noord-Kennemerland gaven een openhartig beeld van het.. 01-05-2008

Breda: methodiek voor levensloopbestendige wijken 
Langzaam maar zeker komt ‘Geschikt wonen voor iedereen’ in Breda binnen handbereik. Dit van oorsprong gemeentelijk programma moet ervoor zorgen dat alle wijken en buurten levensloopbestendig worden. Vanaf 1998 is de gemeente Breda trekker en regisseur van het programma. In zes wijken is de realisatiefase bereikt; in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners en consumentenorganisaties.. 07-05-2007

Utrecht: losse regie voor levenslustig Ondiep 
Dát het in de Utrechtse wijk Ondiep anders moest, was al jaren duidelijk. Maar hóe moest het anders? Toen de provincie Utrecht aankondigde de ontwikkeling van levensloopbestendige wijken te ondersteunen, pakte de gemeente Utrecht die kans. Ingrijpende herstructurering werd gecombineerd met de ontwikkeling van een servicewijk. Nu de provinciale bemoeienis afgesloten is, neemt de gemeente de regie.. 26-04-2007

Helden: liever normale wijk dan servicezone 
Woonservicezones ontwikkelen met relatief eenvoudige middelen. In Helden zijn ze er na een aantal jaren expert in. In deze dunbevolkte plattelandsregio met veel kleine kernen is de motor van de ontwikkeling de eigen kracht van bewoners. De gemeente ondersteunt en stimuleert met het programma ‘Leven in het Dorp’. Het resultaat: voorzieningen en activiteiten die naadloos aansluiten bij de lokale.. 13-04-2007

Groningen: gemeente zorgt voor morgen 
Met het rapport ‘Zorgen voor Morgen’ legde de gemeente Groningen in 2004 een solide basis voor het stedelijk beleid rond wonen, welzijn en zorg. Onderdeel is een ingrijpende transformatie van de intramurale sector. Het is de gemeente gelukt om de partners in wonen, welzijn en zorg aan te laten haken. Nico de Boer, in opdracht van het Kenniscentrum op verkenning in Groningen, omschrijft het.. 03-04-2007

Het wonder van Middelburg 
Middelburg is in hoog tempo bezig om alle zes wijken en drie kernen te transformeren tot woonservicezones. In een tijdsbestek van een paar jaar is veel tot stand gebracht; zorgkruispunten, groepswoningen, een participatiefonds en talloze projecten om contacten en nieuwe verbindingen tussen mensen in wijken te stimuleren. Nico de Boer ging in opdracht van het Kenniscentrum op zoek naar de.. 12-03-2007

Woonservicepact in Amsterdam
De komende jaren zullen in Amsterdam diverse woonservicewijken worden ontwikkeld. Dat staat in het Woonservicepact dat onlangs door verschillende partijen op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening is ondertekend. 14-02-2007