Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Kerncijfers wonen, zorg en welzijn ouderen online
TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt  gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers  en de (verwachte) vraag naar woningen. 09-09-2009

Bouwopgave instrumenten
Gemeenten worden geconfronteerd met de regievraag. Zij laten behoefteprognoses opstellen voor wijken en dorpen en gaan structuurvisies voor wonen en zorg opstellen, op grond waarvan bestemmingsplannen worden aangepast. Ook provincies gaan op regionaal niveau toekomstverkenningen uitvoeren en scenario’s en kengetallen afgeven. 18-09-2009