Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Cijfers over kwetsbaarheid van ouderen in gemeenten
In het kenniscahier ‘Kwetsbare ouderen in tel’ heeft het Verwey-Jonker Intsituut cijfers over de kwetsbaarheid van.. 07-03-2012

Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn
Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun.. 01-03-2010

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in 
Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol.. 23-09-2009

Bestelformulier publicatie ‘Kleinschalig wonen in de wijk’ 
Via onderstaand formulier kunt u de publicatie ‘Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming’ bestellen. U.. 16-11-2010

Planologische knelpunten bij bijzondere doelgroepen
Juridische procedures en formuleringen maken het lokaal soms onmogelijk om mensen met een beperking zo lang en.. 13-10-2010

Nieuwsbrief 4 november 2010
04-11-2010