Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Vergroot dit voorjaar uw kennis over samenwerken of zorgvastgoed
Dit voorjaar kunt u weer verschillende trainingen volgen bij het Kenniscentrum. Op 15 maart start de vijfdaagse.. 02-02-2012

galecop1_4_x87-1539193

Actuele handreiking levensloopbestendige wijken
Alles weer eens op een rijtje, dat is wat de handreiking ‘Een wijk voor iedereen’ van de provincie Utrecht biedt. Aan.. 12-01-2012

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen 
Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de.. 22-12-2011

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking ‘Kleinschalig wonen in de.. 15-11-2010

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten
Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de.. 03-05-2011

Geschikt wonen nú aanpakken
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en.. 10-06-2010

Maak het samen!
Op het terrein van wonen, zorg en welzijn zijn de afgelopen jaren mooie en succesvolle samenwerkingsprojecten ontstaan.. 07-09-2010

Praktijkwerkplaats Regie in dagbesteding 
Een betere regie voeren rond dagbesteding en dat integreren met andere gemeentelijke doelstellingen zoals activering.. 18-03-2011

Praktijkwerkplaats Gemeente en dementie 
De praktijkwerkplaats Gemeente en dementie helpt gemeenten op weg om een voor hun passende rol in te nemen in de.. 18-03-2011