Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Wet die bouwtechnische voorschriften geeft waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit (bron: Ministerie van VROM).

Bouwbesluit
In het Bouwbesluit formuleert de Rijksoverheid de minimum technische voorschriften voor bouwwerken, zoals woningen.. 14-09-2009

Woningwaarderingsstelsel
Elk jaar stelt VROM de maximum huurprijs vast die bij een bepaalde woningkwaliteit hoort. Met het.. 14-09-2009

Ontwikkeling levensloopgeschikt bouwen
De grootschalige ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen begon in 1984 binnen de corporatiebranche. Op.. 19-08-2009