Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Zorg en herbestemming 
Ook al is het niet eenvoudig, herbestemming van vastgoed in de zorg levert vaak extra kwaliteiten op, geeft een impuls.. 17-11-2011

Het Tweede Begin 
Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere.. 06-01-2011

Aandacht voor de fysieke zorgomgeving loont
De gebouwde omgeving heeft (positieve) invloed op de gezondheid en het welbevinden van bewoners. Grootschalige.. 23-09-2008

‘Multicultureel bouwen brengt mensen bij elkaar’
Voor woningcorporaties liggen er kansen in het collectief particulier opdrachtgeverschap en multicultureel bouwen.. 10-08-2010

Beter ontwerp dankzij nieuw lesboek ergonomie
Het nieuwe boek Mens en maat over de ergonomie van ruimte gaat in op alle aspecten en variabelen van een gebouwde.. 04-11-2010

Stappen naar een Evidence-based design
De publicatie All designers use evidence laat in negen stappen zien hoe onderzoek en ontwerp hand in hand kunnen gaan.. 20-07-2010

Handboek voor Toegankelijkheid vernieuwd
Het Handboek voor Toegankelijkheid is herzien en geactualiseerd. De zesde druk is compacter dan voorheen, zowel naar.. 08-05-2008