Zoekresultaten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij.. 16-05-2011

Webspecial Met zorg bouwen 
Hoe kan de omgeving positief bijdragen aan het sociaal, mentaal en lichamelijk welbevinden van de bewoners en andere.. 11-11-2010

Zorg in Woningen: geeft inzicht in ruimte nodig voor zorg 
Zorg in Woningen is een online tekenprogramma voor het ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen. Het biedt zicht op de.. 25-09-2009

Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt
De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de.. 31-05-2011

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een ‘schijnhouvast’. Initiatiefnemers.. 25-11-2010

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan.. 13-05-2009

Beter ontwerp dankzij nieuw lesboek ergonomie
Het nieuwe boek Mens en maat over de ergonomie van ruimte gaat in op alle aspecten en variabelen van een gebouwde.. 04-11-2010

Handboek WoonKeur Nieuwbouw
Begin jaren negentig introduceerden de ouderenbonden het begrip ‘levensloopbestendig bouwen’. De eisen werden.. 19-08-2009

Ontwikkeling levensloopgeschikt bouwen
De grootschalige ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen begon in 1984 binnen de corporatiebranche. Op.. 19-08-2009