Zoekresultaten: Nieuws

0

Ook 2010 overtekend voor regeling kleinschalige zorg dementerenden
De stimuleringsregeling voor kleinschalige zorg voor mensen met dementie is zowel voor 2009 als voor 2010 overtekend. Eerder deze week was al bekend dat er een overinschrijving voor 2009 was. Nu schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op haar website dat dit ook geldt voor 2010. De NZa behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kan de aanvragen die het beschikbare budget.. 26-03-2010

Deel van de omslag van ‘Het wonen overwogen’
Wonen in kaart gebracht: WoON 2009
Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON) een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt vooruit zal blijven gaan. WoON is een samenwerking tussen het ministerie voor WWI en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste resultaten.. 25-03-2010

Screenshot van het werkplan 2010
Crisistijd: innovatietijd?!
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert haar werkplan 2010 onder de titel Crisistijd: innovatietijd?! Het werkplan beschrijft de geplande activiteiten voor dit jaar. Het zijn roerige tijden voor woningcorporaties en zorgorganisaties, maar er zijn zeker kansen voor innovatie. 25-03-2010

Website Loket Veilige gebouwen in de zorg
Kenniswebsite ‘Loket Veilige gebouwen in de zorg’ gelanceerd
Informatie op het gebied van veiligheid en zorgbouw is vanaf nu te raadplegen via het ‘Loket Veilige gebouwen in de zorg’ van TNO Zorg en Bouw. Op de website wordt internationale en nationale kennis van gebouwde omgeving en veiligheid samengebracht. De huidige informatie op de website is een basis, maar in interactie met gebruikers zal de inhoud verder kunnen groeien. 23-03-2010

Verplaatsbare zorgkamer
Mantelzorgwoningen mogelijk maken: tips voor gemeenten
De vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor mantelzorg bij een bestaande woning neemt toe. Regels en vergunningsprocedures lijken hierbij in de weg te zitten maar dat hoeft niet zo te zijn. Zowel de provincie Utrecht als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zetten onlangs de mogelijkheden op een rij. 23-03-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography
Overinschrijving 2009 stimuleringsregeling kleinschalige zorg
De tot nu toe ingediende aanvragen 2009 voor de beleidsregel kleinschalige zorg overschrijden de beschikbare middelen. Dat bericht ontving ActiZ van de NZa. Aanvragen voor 2009 zouden tot 1 april 2010 ingediend kunnen worden. 23-03-2010

Maquette Nesselande, Rotterdam
Korting training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg
De deelnameprijs voor de succesvolle vijfdaagse training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg is eenmalig verlaagd: van € 2.550,- naar € 1.775,-. De training start in mei 2010. De prijsreductie werd mogelijk door een bijdrage uit het programma W+W+Z: Maak het Samen! van de ministeries van VWS en VROM/WWI. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 11-03-2010

Foto: Joost Brouwers
Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project ‘proeftuinen wonen met autisme’. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Nieuwe afspraak over boekwaardeprobleem AWBZ bij huursituaties
Aedes, ActiZ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben afspraken gemaakt over de enquête ‘boekwaarde AWBZ’. De enquête was niet toegesneden op het feit dat zorgorganisaties hun vastgoed vaak huren van corporaties. De partijen zijn erin geslaagd om een efficiëntere aanpak te ontwikkelen om de omvang van de ‘boekwaardeproblematiek’ bij huursituaties in kaart te brengen. 09-03-2010

Opening van de eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen
Opening eerste Amsterdamse woongroep Marokkaanse ouderen
De eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen is geopend. De woongroep ‘Andalus’ bestaat uit 19 huishoudens met elk een eigen woning en één gezamenlijke groepsruimte. In maart 2010 organiseert stadsdeel Slotervaart samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen bijeenkomsten voor ouderen die in een woongroep willen wonen. 04-03-2010

Fragment omslag brochure ‘Gewoon wonen met beperkingen…een initiatief van drie kanten!’
Handreiking voor samenwerking bij particuliere wooninitiatieven
De brochure ‘Gewoon wonen met beperkingen…een initiatief van drie kanten!’ van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking. 03-03-2010

Eetgroep zorgcoöperatie Hoogeloon
Veel belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap
Ouderen en ouders van gehandicapte kinderen hebben steeds meer belangstelling voor het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van wonen en dagbesteding. Dat zeggen vertegenwoordigers van de Stichting WoonZorgWoningen in een interview met De Stentor. Ook aanbieders van wonen, zorg en welzijn staan open voor particuliere initiatieven. Over de rol van aanbieders bij particulier.. 02-03-2010

Foto: Chris Pennarts
Win € 75.000 met een vernieuwend idee
Heeft u een goed idee om mensen met een (chronische) ziekte of beperking aan meer kracht en grip op hun leven te helpen – met hulp van hun omgeving? En zijn beide daarmee geholpen? Stuur dan uiterlijk 1 april 2010 het idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U maakt dan kans op € 75.000 euro om het idee uit te voeren. 01-03-2010

Foto: Chris Pennarts
Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn
Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun toekomstige plannen ingekaderd worden in een gemeentelijke structuurvisie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van George de Kam, bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties en Tim Schellekens, Masterstudent Planologie (beiden aan de Radboud.. 01-03-2010

Seniorenwoning. Foto: Ed Nolte
Corporaties West-Brabant: ‘Bouw voor senioren, niet voor starters’
Vijf samenwerkende corporaties in de regio West-Brabant doen in een open brief een dringend beroep op de politieke partijen in de regio: “Vermijd kortzichtige lokale politiek en richt je op de woonbehoeften van morgen en overmorgen.” De corporaties vinden dat alle nieuw te bouwen huizen in de komende vijftien jaar, potentiële nultredenwoningen moeten zijn. 23-02-2010

Altenaer te Werkendam. Foto: Willem Mes
Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand
Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op Afstand. Vooral toepassingen voor het versturen van informatie via sensoren zijn volop in ontwikkeling. De toepassingen die gericht zijn op extramuralisering.. 23-02-2010

fotograaf: Willem Mes
Innovaties voor gezond ouder worden gezocht
Het Zorginnovatieplatform heeft een ‘Call voor Experimenten’ uitgeschreven, waarin gezocht wordt naar innovaties voor gezond ouder worden. Organisaties uit alle sectoren van de maatschappij worden opgeroepen om innovatieve projecten in te dienen om de gezondheid van 55-plussers in Nederland te bevorderen. Voor deze eerste oproep is 6,7 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen kunnen tot en met 14.. 22-02-2010

Boerderij Dorpzigt, Korendijk. Foto: Sabina van Egmont
Cursus voor initiatiefnemers van kleinschalig wonen met dementie
Het Bureau Idee en Verder organiseert samen met Vilans en Mondria Advies een introductiecursus kleinschalig wonen. De cursus is bestemd voor particuliere ondernemers in de provincie Utrecht die kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie hebben opgericht, of willen oprichten. De provincie Utrecht maakt de cursus mogelijk vanuit het programma ‘Wel Thuis’. 22-02-2010

Markt in Soest. Foto: Willem Mes
NZa publiceert beleidsregel kleinschalige zorg
De komende drie jaar keert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) € 65,1 miljoen extra uit voor kleinschalige zorg aan dementerenden. Met deze langverwachte regeling wil VWS zorgaanbieders stimuleren om de zorg voor deze mensen kleinschalig te organiseren. Het gaat hier om zorgaanbieders in de AWBZ. 18-02-2010

Park de Meer in Amsterdam. Foto: Willem Mes
Kleinschalige woonprojecten met domotica gezocht
Syntens zoekt nog vijf projecten voor deelname aan het project Kleinschalig wonen en domotica. In totaal kunnen tien projecten deelnemen. Vijf zijn er al gestart. 17-02-2010

Middagmanifestatie op de Project!mpuls
Programma Project!mpuls 2010 bekend: meld u nu aan!
Verfris uw blik op wonen, zorg en welzijn en kom naar de Project!mpulsbijeenkomsten! Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in 2010 alleen in het voorjaar deze succesvolle bijeenkomsten. Dus wilt u bij zijn op het gebied van innovaties in wonen, welzijn en zorg, dan moet u erbij zijn op 14, 15 of 28 april! U kunt zich nu online aanmelden. 11-02-2010

Wethouder Vos van Amsterdam opent het Expertisecentruim Mantelzorg (foto: Constance Sanders)
Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen
Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan mantelzorg, waaronder ook de wensen op huisvestingsgebied. Dat bleek bij de officiële opening van het centrum. 08-02-2010

Bovenaanzicht van het schoolplein. De Bogen Harderwijk. Foto: Rufus de Vries
Voorstel ActiZ financiering vastgoed in de care
Zorgorganisaties krijgen moeilijk leningen voor bouwprojecten. Veel financieringsaanvragen lopen vast op de voortdurende onduidelijkheid over de wijze waarop de kapitaallasten in de toekomst vergoed worden. Om duidelijkheid te creëren voor zorgorganisaties en banken komt ActiZ met een voorstel voor de vergoeding van de kapitaallasten. 04-02-2010

De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography
VWS schetst visie op toekomst AWBZ
Staatssecretaris Bussemaker van VWS schetst in een brief aan de Tweede Kamer haar visie op de toekomst van de langdurige zorg en de bekostiging daarvan vanuit de AWBZ. Volgens de visie van VWS staan behoeften van cliënten centraal en moet de zorg daar binnen de kaders op aansluiten. In de brief wordt ook geschetst hoe VWS deze visie wil vertalen in de bekostiging. 03-02-2010

Nieuwe Energie Leiden. Foto: Edwin Wiers
Cursus Herbestemmen Leegstaande Gebouwen
In twee bijeenkomsten uw vakkennis rondom herbestemming helemaal up-to-date brengen. Dat is het uitgangspunt van een tweedaagse cursus Herbestemmen Leegstaande Gebouwen die op 18 maart en 30 maart 2010 wordt gehouden. Kennisplatform voor de bouw SBR organiseert met het MonumentenNetwerk van Aedes de tweedaagse cursus. Aedes-leden betalen een gereduceerde prijs. 01-02-2010

ActiZ zoekt beleidsmedewerker technologische innovatie in de zorg
ActiZ, organisatie van zorgondernemers heeft een vacature voor een (senior) beleidsmedewerker 32-36 uur per week voor Belangenbehartiging, advies, projectmanagement & lobby voor technologische innovatie in de zorg. 01-02-2010

Huize Anna
Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven
Meer en meer particulieren willen een kleinschalige woonvorm starten voor hun kind, partner of ander. PRIMO nh – Centrum voor Maat­schap­pe­lijke Ontwikkeling in Noord-Holland – en de Provincie Noord-Holland ondersteunen deze initiatiefnemers op weg naar een woonvoorziening. 01-02-2010

Zorgcentrum De Rietvinck in Amsterdam
Nieuwe initiatieven voor roze ouderen: woongroep en dagbesteding
De Rietvinck in Amsterdam is als eerste zorgcentrum in Nederland een dagbesteding gestart, die gericht is op zelfstandig wonende roze ouderen met een indicatie. Op de dagbesteding kunnen roze ouderen op een prettige manier samen de dag doorbrengen. In het recent geopende Café Rosé in de Rietvinck kunnen (roze) ouderen afkomstig uit de hele stad elkaar ontmoeten. In dit ontmoetingscentrum vinden.. 28-01-2010

Bijeenkomst Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen in Brabant
Ook Brabant aan de slag met Wmo en Wonen
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de provinciale bijeenkomsten ‘Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen’ (LADS) geslaagd afgerond. In het Brabantse Provinciehuis kwam een record aantal bezoekers leren van de aanpak van andere gemeenten en woningcorporaties. Halsreikend wordt nu uitgekeken naar de handreiking die in mei 2010 verschijnt met tips en suggesties voor.. 28-01-2010

Fragment omslag ‘Essenties voor samenwerken in wonen en zorg’
Samenwerking in wonen en zorg: noodzakelijk, niet vanzelfsprekend
Samenwerking tussen zorgaanbieders en woningcorporaties is noodzakelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. In hun nieuwe boek ‘Essenties voor samenwerking in wonen en zorg’ ontrafelen auteurs Hugo van den Beld en Dave van Zalk hoe zorgorganisaties en vastgoedondernemingen beter kunnen samenwerken. De inzichten van de auteurs kunnen zorg- en vastgoedpartijen helpen om te voldoen aan de wensen van.. 28-01-2010

Foto: Jack Bazen
Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland
Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat groeit naar 26% in 2040. In sommige delen van het land is het aandeel 65-plussers zelfs meer dan 30% in 2040. 25-01-2010

Logo buurtalliantie
Burgerinitiatieven op bijeenkomst Buurtalliantie in Almere
Tijdens een bijeenkomst van de Buurtalliantie op vrijdag 5 februari 2010 in Almere kunnen deelnemers een bezoek brengen aan succesvolle burgerinitiatieven, zoals Paladijn een wooninitiatief voor kinderen met een verstandelijke handicap of woongroep Polter 50+. Maar er is ook aandacht voor de lange, kronkelige weg vol hindernissen met uiteindelijk het gewenste resultaat. Ook is er informatie over.. 18-01-2010

Omslag notitie ‘Met zorg wonen’
Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief
Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, in de verwachting dat er grote tekorten in het verschiet lagen. Nieuwe analyses laten zien dat de opgave genuanceerder ligt. In de meeste stadsdelen zijn voldoende woningen, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor de doelgroep, staan op de verkeerde plek of voldoen.. 15-01-2010

Omslag van informatiebrochure Atelier Marokkaanse Woongroep
Marokkaanse woongroep in Amsterdam
De officiële opening van de Marokkaanse woongroep Andalus in Amsterdam vindt in januari 2010 plaats. In deze woongroep nemen negen alleenstaande vrouwen en tien echtparen van Marokkaanse afkomst hun intrek in een eigen woning. Samen dragen zij zorg voor een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. 14-01-2010

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk
Wilt u vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie ‘Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg’ kunt u negen instrumenten met elkaar vergelijken, die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 14-01-2010

Jan Booij
De toekomst van welzijn en zorg binnen een verkleurde samenleving
In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Jan Booij, adviseur multiculturele vraagstukken, het boek ‘Bijzonder dichtbij’ uitgebracht met daarin 33 gesprekken van oudere migranten, directeuren en bestuurders van welzijn- en zorgorganisaties. Zij spreken zich uit over de toekomst van welzijn en zorg binnen een verkleurende samenleving. 14-01-2010

Rapport: Samen uit, samen thuis
AWBZ-maatregel pakt slecht uit voor oudere migranten
Oudere migranten worden onevenredig hard getroffen door de veranderingen in de AWBZ. Dat blijkt uit het rapport ‘Samen uit, samen thuis’ van het NOOM (Netwerk van organisaties van Oudere Migranten) en het CSO (koepel van ouderenorganisaties). 14-01-2010

Welkom op de nieuwe website
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg begint 2010 met een nieuwe website en een nieuwe huisstijl. Met de vernieuwde website wil het Kenniscentrum nog beter kennis over innovaties en trends ontsluiten. U kunt met de nieuwe site meer vinden en sneller verbindingen maken tussen onderwerpen. 13-01-2010

Brochure Het Woonservicegebied Gelderland
Manifestatie Woonservicegebieden in Gelderland
De Gelderse woonservicegebieden in Heumen, Zutphen en Arnhem staan op 4 februari 2010 centraal tijdens de manifestatie van de provincie Gelderland. In de ochtend zijn er workshops en inleidingen op een centrale locatie; Papendal in Arnhem. ‘s Middags staan de bussen klaar om de drie woonservicegebieden te bezoeken. 11-01-2010

Programma strategieconferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd
Conferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd
De provincie Utrecht organiseert op woensdag 3 februari 2010 de strategieconferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd: kansen blijven benutten op lokaal niveau. Gedurende de conferentie komen de gevolgen van de crisis voor wonen, zorg en welzijn aan bod. Zoals uitgestelde investeringen en uitgeklede budgetten, maar ook het onder druk komen te staan van samenwerkingsrelaties. Companen.. 11-01-2010

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling
Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag en aanbod van geschikte woningen op elkaar afstemt, is essentieel. De handreiking ‘Woonruimteverdeling’ toont goede voorbeelden van zulke woonruimteverdeelsystemen. 21-12-2009

Beleidsregel kleinschalige zorg stap dichterbij
Het ministerie van VWS heeft via aanwijzing de NZa opdracht gegeven een beleidsregel te ontwikkelen inzake het stimuleren van kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met dementie. De aanwijzing biedt zicht op de mogelijkheden gebruik te maken van de regeling. Maar er zijn ook nog vragen die in januari besproken worden met VWS. 17-12-2009

Nieuw ‘WoonKeur +Pakket Zorg’ volgt Zorg in Woningen
WoonKeur heeft nu ook een Pluspakket Zorg. Voor woningen die ook voor zorg geschikt moeten zijn bestaat nu de mogelijkheid bovenop het basispakket van WoonKeur ook de eisen uit het Pluspakket Zorg te volgen. Zorg in Woningen is onderdeel van de eisen van dit Pluspakket Zorg. Zorg in Woningen is het programma voor het ontwerp van zorgwoningen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 17-12-2009

Nederlandse taalles in het Tai Wai Huis. Foto: Chris Pennarts
Slimme combinaties nodig voor oudere migranten
Oudere migranten blijken voor zorg en dienstverlening nauwelijks in eigen kring terecht te kunnen. Dit blijkt uit een korte inventarisatie van MOVISIE. Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders zijn aan zet om in samenspraak met oudere migranten te zorgen voor passende huisvesting. 07-12-2009

Veranderingen in de zorg in 2010
De veranderingen in de zorg in 2010 vinden plaats op verschillende gebieden. Op de website van het ministerie van VWS vindt u de informatie over de veranderingen in de AWBZ, de Wmo en alfahulp en enkele andere onderwerpen. 01-12-2009

SEV Proeftuinen Woonservicegebieden
SEV proeftuinen woonservicegebieden van start
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en tien provincies voeren een stimuleringsprogramma uit gericht op het concept Woonservicegebied. Er zijn inmiddels 10 proeftuinen geselecteerd die in hun provincie vooroplopen op het punt van concept, realisering en samenwerking. De proeftuinen vormen in 2010 en 2011 een kenniscommunity waaraan ook andere woonservicegebieden kunnen deelnemen. 01-12-2009

Lagerhuisdebat Samenwerken in wonen en zorg
Onderzoek Samenwerken bij wonen en zorg
‘Je moet wel zakelijk blijven’, dat was de hartenkreet van een corporatiebestuurder over de samenwerking met zorgorganisaties. Soortgelijke opmerkingen zijn veel gemaakt tijdens de interviews met bestuurders die ervaring hebben met samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties. Uit onderzoek in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blijkt dat de samenwerking tussen.. 30-11-2009

Boekje van Ellen genomineerd voor mediaprijs
De film over samenwerken aan wonen, welzijn en zorg ‘Het boekje van Ellen’ is een van de tien genomineerden voor een Gouden Reiger in de categorie film & video en documentaires. Op het Keying into the Brain mediafestival op 7 december worden de winnaars bekend gemaakt. 18-11-2009

Nominaties voor De Rietvinck en Hogeweyk
Woonzorgcentrum De Rietvinck in hartje Amsterdam en Hogeweyk te Weesp zijn genomineerd voor de Hedy d’Ancona-prijs. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt voor een gebouw uit de zorgsector dat zich kenmerkt door excellente zorgarchitectuur. Uit 112 ingezonden projecten zijn zes locaties genomineerd. 17-11-2009

Park de Meer in Amsterdam. Foto: Willem Mes
Fokus-jubileum in teken van ongewisse toekomst
Uiteraard ontving Fokus bij haar 35-jarig jubileumsymposium felicitaties van staatssecretaris Bussemaker. Maar ook bevestigde zij dat, nadat dit jaar al de bouwsubsidieregeling voor Fokus-woningen wegviel, de zorgondersteuning vanaf 2012 via de AWBZ zal verlopen. De toekomst van de ADL-clusterwoningen is derhalve ongewis. 09-11-2009

Logo buurtalliantie
Samenwerking op Manifestatie Buurtalliantie
Op 24, 25, 26 en 27 november 2009 vindt de landelijke manifestatie van Buurtalliantie plaats in Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende dagen. Het programma voor de vier dagen is nu bekend. Iedere dag heeft een eigen rode draad. Op alle dagen komt het thema samenwerking aan bod. 04-11-2009

Meergeneratiewoningen Groene Sticht in Utrecht. Foto: Willem Mes
Wonen in meervoud in Vlaanderen
De Vlaamse overheid heeft dit jaar een campagne gefinancierd over groepswoningbouw als alternatief voor het individuele bouwen. Resultaat van de campagne zijn een website en het boek ‘Wonen in Meervoud’ met projectvoorbeelden. 04-11-2009

Peil de samenwerking in uw gemeente
De Thermometer wonen welzijn zorg is een online instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te vullen door u en door eventuele samenwerkingspartners. 03-11-2009

Nomineer corporatiedirecteur 2009
Welke corporatiedirecteur vervulde in 2009 een voorbeeldfunctie op het terrein van cultureel erfgoed als impuls van de herontwikkeling van de wijk of buurt? Aan deze directeur reikt het Directeurencontact op 22 januari 2010 de Directeurenaward uit. Er kan tot 1 december 2009 genomineerd worden door collega-corporatiedirecteuren, gemeentebesturen en organisaties die deskundigheid hebben op het.. 28-10-2009

Rotterdam wijst vijftien woonservicegebieden aan
Rotterdam heeft vijftien gebieden aangewezen waar de voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking de komende jaren op een optimaal niveau worden gebracht. Op deze manier kunnen Rotterdammers zo lang mogelijk blijven wonen in het huis of in de buurt waar ze zich thuis voelen. 28-10-2009

Nieuwe beleidsregels WTZi
Het ministerie van VWS heeft nieuwe beleidsregels WTZi gepubliceerd. Aanleiding zijn afschaffing van het bouwregime in de care, versterking van de rol van de cliëntenraad en de discussie over het behoud van vermogen. Voor de gehandicaptenzorg is ook de beperking voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG) verblijfsplaatsen opgeheven. De nieuwe beleidsregels zijn op 28.. 21-10-2009

Zilveren Kracht voor een actieve toekomst
Op donderdag 19 november 2009 organiseert MOVISIE de Manifestatie Zilveren Kracht. De manifestatie staat in het teken van de ervaringen die zijn opgedaan met het vierjarige stimuleringsprogramma Zilveren Kracht. Ook is er volop aandacht voor nieuwe initiatieven van organisaties die de maatschappelijke inzet van senioren stimuleren. Er zijn achttien inspiratiesessies rond verschillende thema’s.. 21-10-2009

De Hagelaar in Best. Foto: RVU/SOL FILMprodukties
Zorgboerderij in beeld in tv-serie Boer & Zorg
Drie verschillende zorgboerderijen staan centraal in de nieuwe tv-serie Boer & Zorg. De RVU educatieve omroep toont vanaf maandag 2 november 2009 de zorgboerderijen: De Witte Hoeve in Oploo, ‘t Paradijs in Barneveld en De Hagelaar in Best. De drie verschillende zorgboerderijen zijn in alle zes afleveringen te zien. 20-10-2009

Oliemolen te Delft. Foto Jos Sikkink en Staedion.
Subsidie voor herbestemmen monumenten
Er wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in restauratie van rijksmonumenten. Dit wordt gedaan door het ministerie van WWI in overleg met OCW. Het gaat daarbij om restauratie in combinatie met herbestemming van industrieel en religieus erfgoed dat (gedeeltelijk) een woonbestemming krijgt. De projecten moeten uitvoeringsgereed zijn. 20-10-2009

Checklist voor een woonservicegebied
De provincie Gelderland lanceert de woonservicewaaier. Een handig hulpmiddel bij het werken aan de kwaliteit van woonservicegebieden. Op de website van het programma Thuis geven in Gelderland kunnen ervaringen met de waaier uitgewisseld worden. 16-10-2009

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp
De komende dertig jaar treedt vooral in ‘de randen’ van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009.. 07-10-2009

Ondersteuningsprogramma W+W+Z online
Het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! is vanaf nu online. Via de website www.wwzmaakhetsamen.nl vindt u informatie over de inspiratiedagen, de praktijkwerkplaatsen en over het nieuw ontwikkelde instrument de Thermometer wonen welzijn zorg. Verder is er een overzicht te vinden van praktijkvoorbeelden en bestaande methoden rond samenwerking en regievoering. 07-10-2009

Foto: Willem Mes Photography
Kleinschalig wonen valt in de prijzen
De V&VN; Zorgaward 2009 leverde dit jaar twee winnaars op: ‘Wonen als thuis’ won de publieksprijs en de vakjuryprijs ging naar ‘Gesloten, maar toch open’. Staatssecretaris Bussemaker reikte de prijzen uit tijdens de Dag van de Verzorging. 07-10-2009

Sterke prijsreductie Training Samenwerken
De deelnameprijs voor de succesvolle vijfdaagse training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg is drastisch verlaagd van € 2.550 naar € 1.775 dankzij subsidie vanuit het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! Er zijn nog enkele plaatsen voor de novembertraining. 05-10-2009

Buurtalliantie Manifestatie: maak het mee!
De vierdaagse Manifestatie Buurtalliantie is van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 november 2009 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Vier dagen lang alles over outreachend werken, integratie, participatie, wijkeconomie en bestuurlijke en politieke dilemma’s. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg levert een bijdrage aan de voorbereiding van de manifestatie. De online kaartverkoop is inmiddels.. 30-09-2009

Wmo congres: impressie workshop samenwerking
Hoe gaat het verder met deze samenwerking? Wordt het een droom of een nachtmerrie? Deze vragen zetten de tongen in beweging tijdens de workshop ‘Samenwerking en regievoering bij wonen, welzijn en zorg’ voor gemeenten en lokale partners op het Wmo congres op 24 september 2009. 28-09-2009

Nieuwe data ‘Lokaal aan de slag met Wmo en Wonen’
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes organiseren als vervolg op de publicatie ‘Geschikt wonen voor senioren’ de symposiumreeks Lokaal aan de Slag met Wmo en Wonen (LADS). Van vier provinciale symposia zijn de data bekend. Daniëlle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is de dagvoorzitter. 23-09-2009

Plaatsing zorgkamer
Petitie vraagt ruimer beleid mantelzorgwoningen
Cliëntenorganisaties boden de Tweede Kamer op 22 september 2009 een petitie aan om de mogelijkheden voor plaatsing van mantelzorgwoningen te verruimen. 23-09-2009

Lessen uit de praktijk van stichting Wonen met Dementie
Op 1 oktober 2009 verschijnt het boek ‘Kleinschalig wonen voor mensen met Dementie’ van de stichting Wonen met Dementie. Het boek is een praktijkboek, gebaseerd op de ervaringen van tientallen mensen. Ook de website Wonen met Dementie is geheel vernieuwd. 23-09-2009

Brandveiligheid in de zorg
De veranderingen op het gebied van wonen en zorg leiden tot toenemende vragen over de toepassing van brandveiligheidsregels. Het seminar van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) heeft daarom dit jaar als thema ‘Brandveiligheid in de gezondheidszorg’. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een interactief programma aangeboden aan facilitaire en technische managers, verantwoordelijken van.. 22-09-2009

Danielle Harkes ontvangt eerste exemplaar
Meer rendement uit zorgvastgoed
Voor zorgorganisaties is de keuze voor een vastgoedstrategie van groot belang. Door veranderingen in de regelgeving heeft vastgoed in de zorg meer risico’s maar ook meer kansen. Ellen Olde Bijvank verkent in haar boek de sale & leaseback constructie. Door de heldere stappen en handige checklisten kunnen zorgorganisaties een goede afweging maken van de voor- en nadelen van deze vastgoedstrategie.. 21-09-2009

Meer inspiratie voor samenwerken en regie
Het Ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! organiseert twee nieuwe inspiratiedagen over regievoering op het gebied van wonen, welzijn en zorg en onderlinge samenwerking bij een integrale aanpak op deze beleidsterreinen door gemeenten en relevante lokale partners. De al geplande inspiratiedagen op 15 oktober en 4 november 2009 trekken zoveel belangstelling dat het Ondersteuningsprogramma.. 21-09-2009

Crisis voor maatschappelijke ondernemingen?
Stokt de ontwikkeling van maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties en zorgorganisaties? Wat is de invloed van de crisis? Regeert de markt of biedt oriëntatie op de burger nieuwe kansen? De Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 4 november 2009 een symposium over maatschappelijk ondernemen waarbij deze vragen centraal staan. 21-09-2009

Innovatieprijs zorgproducten
Mooie en gebruiksvriendelijke producten die mensen helpen om zelfstandig te leven, komen in aanmerking voor de Innovatieprijs 2010. Voor de negende keer reiken Vilans, het kenniscentrum langdurende zorg, en Firevaned, de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van revalidatiehulpmiddelen, de prijzen uit in drie categorieën. De inschrijving sluit op 25 januari 2010. 21-09-2009

Lagerhuisdebat Samenwerken in wonen en zorg
Gedeeld verlangen – gedeelde belangen
Samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties is aan de orde van de dag en blijft aandacht vragen. In een debat bespraken bestuurders succesformules en rampscenario’s. 17-09-2009

Winnaars ‘Zet uw project op de kaart’ bekend
De Databank Wonen-Zorg zal later dit jaar projecten op een kaart tonen. De oproep aan de projecten kleinschalig wonen tot het aanvullen van de daarvoor benodigde gegevens was succesvol. Meer dan de helft van de projecten heeft deze gegevens aangevuld. Vijf van hen wonnen daarmee het boek ‘Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie’. 09-09-2009

Kerncijfers wonen, zorg en welzijn ouderen online
TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers en de (verwachte) vraag naar woningen. 09-09-2009

Aandacht voor woonzorgzones in België
In België groeit de aandacht voor woonzorgzones gestaag. In Antwerpen, Heist-op-den-Berg en Brussel zijn partijen actief bezig met woonzorgzones. In Brussel staan 33 woonzorgzones in de planning en zijn er acht in ontwikkeling. Ook in Antwerpen worden meerdere zones gerealiseerd. 09-09-2009

Florastate © KCWZ
Bijzonder welkom bij dagbesteding
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is een nieuwe site gestart: www.bijzonderwelkom.nl. Op ‘Bijzonder welkom’ kunt u bijzondere adresjes vinden van bedrijven die diensten verlenen op het gebied van horeca, kunst, winkels, land- en tuinbouw, vrije tijd en persoonlijke dienstverlening. Deze bedrijven zijn des te meer bijzonder, omdat daar mensen met een beperking werken. 20-08-2009

Welzijnsprojecten positief voor oudere migranten
Welzijnsprojecten in grote steden helpen oudere migranten om de kwaliteit van leven te handhaven. Volgens Harry Mertens, projectleider leefbaarheid en sociale samenhang van MOVISIE zijn er steeds meer projecten in grote steden waarbij wonen, zorg en welzijn worden gecombineerd en bijdragen aan prettig ouder worden. 18-08-2009

De winnaars op een rij
Prijs voor Zorg in Woningen uitgereikt
ActiZ heeft voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009 gekregen. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) werd op 21 juli 2009 in Londen in ontvangst genomen door Monique Wijnties projectleider Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 29-07-2009

Minimumbedrag kapitaallasten bekend
In een brief aan de Tweede Kamer op 9 juli 2009 heeft staatssecretaris Bussemaker bekend gemaakt wat de minimale hoogte is van de vergoeding die zorgorganisaties vanaf 2011 gaan krijgen voor het bieden van huisvesting aan zorgcliënten (kapitaallastencomponent). Op veel punten is echter nog verdere uitwerking nodig. De brief komt daarmee maar gedeeltelijk tegemoet aan de roep om duidelijkheid.. 15-07-2009

‘Dementica, domotica voor dementerenden’
De provincie Gelderland heeft een brochure uitgegeven over een tiental projecten voor mensen met dementie en gehandicapten waarin domotica in allerlei verschillende variaties is toegepast. De brochure bevat een bundeling van ideeën, suggesties en ervaringen, opgedaan door mensen uit de praktijk. 15-07-2009

Subsidie Kleinschalig wonen Noord-Holland
De provincie Noord-Holland stelt tot en met 2012 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige woonvormen. Tot nu toe steunde de provincie projecten voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Met de nieuwe regeling is er ook geld beschikbaar voor andere kwetsbare doelgroepen. 14-07-2009

Regel kleinschalig wonen nu zonder postcode
NZa heeft de beleidsregels kleinschalig wonen, zorginfrastructuur en een aantal andere regels voor de AWBZ voor 2009 aangepast. Zo is het postcodecriterium uit de AWBZ-brede beleidsregel kleinschalig wonen geschrapt. Daarvoor in de plaats is een nabijheidscriterium gekomen. 08-07-2009

Scheiden van wonen en zorg niet verplichten
Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie hebben de Kamer in een brief laten weten dat zij voorlopig afzien van een verplichte financiële scheiding van wonen en zorg. Wel willen zij het huidige beleid dat al gericht is op het stimuleren van scheiden van wonen en zorg en daarmee de diversiteit van wonen in de zorg.. 07-07-2009

Oudere migranten op internationaal congres
Van 5 tot en met 9 juli 2009 vindt het wereldcongres voor Gerontologie en Geriatrie in Parijs plaats. De titel van de conferentie luidt: ‘Longevity and healthy aging; a world challenge and innovative approaches’. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is aanwezig op dit congres. Yvonne Witter, adviseur bij het Kenniscentrum verzorgt een presentatie over oudere migranten en wonen, zorg en.. 06-07-2009

Wijkgericht werken geen panacee
Op 1 juli 2009 presenteerde de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling zijn advies ‘De wijk nemen’ aan staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verwachtingenmanagement is cruciaal voor het slagen van wijkgericht werken. Een realistisch perspectief op wijkgericht werken maakt het mogelijk om te schakelen tussen schaalniveaus en continu te zoeken naar de juiste.. 06-07-2009

Meer prestatieafspraken gemeente en corporaties
Het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties zit weer in de lift. In 2008 hadden ruim 56% van de corporaties en 42% van de gemeenten dergelijke afspraken. Hoewel het aantal organisaties dat prestatieafspraken met elkaar maakt nog steeds toeneemt, komen onderwerpen als levensloopgeschikt bouwen, seniorenhuisvesting, wonen voor gehandicapten en toewijzingsbeleid binnen.. 01-07-2009

Zet nu uw kleinschalige project op de kaart
De Databank Wonen-Zorg zal woonzorgprojecten in de loop van de zomer ook op een kaart tonen. Het Kenniscentrum heeft daarvoor extra adresgegevens nodig. Als eerste vragen we de projecten kleinschalig wonen voor mensen met dementie gegevens toe te voegen. De contactpersonen van de projecten kunnen deze gegevens online invullen met de inlogcode van hun project. Uw organisatie krijgt binnenkort een.. 24-06-2009

Artist impression Lindelaan in Venlo – Foto: De Meeuw
Nieuwe vormen voor tijdelijke huisvesting
Op het terrein Auxiliatrixpark te Venlo realiseerde de Zorggroep de afgelopen maanden de tijdelijke woonvoorziening De Lindelaan voor groepswonen voor mensen met dementie. De voorziening wordt de komende jaren gebruikt als tijdelijke voorziening in een transitieproces naar kleinschalig wonen. 24-06-2009

Internationale prijs voor Zorg in Woningen
ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt op 21 juli 2009 in Londen tijdens het driedaags-congres van IAHSA in ontvangst genomen door Monique Wijnties projectleider Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz.. 24-06-2009

Nieuwe architectuurprijs zorggebouwen
De Hedy d’Ancona-prijs voor het excellente zorggebouw is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en bouwwereld. De prijs richt zich op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. De inzendingen kunnen vanaf 1 augustus 2009 worden ingediend. 24-06-2009

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.
Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels
Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport ‘Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg’, dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De Rekenkamer deed onderzoek naar zorg op afstand als voorbeeld voor innovaties in de langdurige zorg, omdat deze moeilijk verspreiden. 24-06-2009

Alles over brandveiligheid op nieuwe website
Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op één website. De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld. 19-06-2009

Stad slecht voor de gezondheid
Het leven op het platteland is gezonder dan het leven in de stad. Stedelingen hebben veel vaker last van psychische stoornissen. Zij worden ook vaker opgenomen in klinieken. Jaap Peen promoveerde 4 juni 2009 aan de Vrije Universiteit met zijn proefschrift over urbanisatie en gezondheid. Eerder dit jaar promoveerde Jolanda Maas aan de Universiteit Utrecht op hetzelfde verschijnsel vanuit een.. 09-06-2009

Mobiliteitsparcours scootmobielen
Woonzorgcentrum De Buitenhof heeft een mobiliteitsparcours om mensen in een veilige omgeving kennis te laten maken met het gebruik van een elektrisch vervoersmiddel. Het mobiliteitsparcours is bedoeld voor Amsterdammers die in aanmerking willen komen voor een (elektrisch) vervoersmiddel zoals een scootmobiel. 08-06-2009

Hulst heeft beste ouderenbeleid
Het Zeeuwse Hulst is op 3 juni 2009 naar huis gegaan met de titel ‘Gemeente met het beste ouderenbeleid’. De prijs werd toegekend door het overlegplatform Senior.Nu! en werd uitgereikt door de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma. De publieksprijs voor de gemeente met het beste ouderenbeleid ging eveneens naar Hulst. 05-06-2009

Nieuwe subsidieregeling kleinschalig wonen in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland investeert in kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Voor 2009 zijn aanvragen voor zes projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.080.000,-. 14-05-2009

Praktijkwerkplaatsen van start
Schrijf u nu in voor de praktijkwerkplaatsen Wonen, zorg, welzijn: lokaal verbinden. In een praktijkwerkplaats nemen gemeenten deel, met soortgelijke vraagstukken op het terrein van wonen, welzijn en zorg. 14-05-2009

8 miljoen voor herbestemming karakteristiek erfgoed in krachtwijken
In de nota ‘Een Cultuur van Ontwerpen’ van het ministerie OC&W; werd in september 2008 al aangekondigd dat er een stimuleringssubsidie zou komen voor herbestemming van waardevol karakteristiek erfgoed in krachtwijken. De uitgewerkte regeling is op 22 april 2009 gepubliceerd. Er komen twee tranches waarvan de inschrijving voor de eerste tranche al op 1 juni 2009 sluit. Voor snelle reageerders is.. 12-05-2009

FPC de Oostvaarderskliniek in Almere. Architect: Studio M10. Foto: René de Wit
BNA Gebouw van het jaar: FPC de Oostvaarderskliniek in Almere
De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft de prijs voor het gebouw van het jaar dit jaar toegekend aan het FPC de Oostvaarderskliniek in Almere. Dit gebouw is sinds juni 2008 in gebruik en is volgens de jury, die onder leiding van Jo Coenen uit 280 inzendingen de winnaar heeft gekozen, “een staaltje staatsarchitectuur, waarmee Nederland in het buitenland voor de dag kan komen”. De.. 29-04-2009

Zorg voor oudere migranten
‘Kleur aan zorg; zorg met kleur, aan de slag met multicultureel Verantwoorde Zorg’. Dat is de titel van het symposium dat ActiZ op dinsdagmiddag 12 mei 2009 hield in Amsterdam. 21-04-2009

Onderzoek bevestigt knelpunten zorg thuis
Nieuwe vormen van zorg om cliënten langer thuis te verzorgen kunnen voor zorgorganisaties financiële problemen opleveren. Dit blijkt uit recent onderzoek. Zorgaanbieders en brancheorganisatie ActiZ kaartten dit al eerder aan bij het ministerie van VWS. VWS heeft toegezegd actie te ondernemen. 16-04-2009

Proef met woonservicegebieden
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en tien provincies starten met een driejarig stimuleringsprogramma gericht op het concept Woonservicegebied. De samenwerkende partijen doen dit aan de hand van lokale proeftuinen. 16-04-2009

Movisie doet onderzoek naar gevolgen Wmo
Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor organisaties in (mantel)zorg, welzijn, wonen en civil society? Dat onderzoekt MOVISIE in een tweede Wmo monitor die vandaag start. Het is een vervolg op de eerste Wmo in 2008, dat resulteerde in het trendrapport ‘De uitvoering van de Wmo in beeld’. 16-04-2009

Geld, maar nog geen duidelijkheid
Het kabinet stelt in het kader van de crisismaatregelen nog dit jaar 80 miljoen beschikbaar voor investeringen in zorgvastgoed, maar biedt pas na de zomer duidelijkheid over de vergoeding voor kapitaallasten in de care vanaf 2011. 14-04-2009

Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente
Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een inventarisatie van knelpunten en kansen bij beleid rond wonen met welzijn en zorg, door bureau HHM. Met het ondersteuningsprogramma ‘Verbinding wonen, welzijn en zorg’ van MOVISIE, Vilans en Aedes-Actiz.. 02-04-2009

Woonzorgproject gebouw van het jaar?
De inzendingen voor de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) prijsvraag Gebouw van het jaar heeft ook veel inzendingen van woonzorgprojecten opgeleverd. De inzendingen laten goed de diversiteit zien in de gebouwen die er voor wonen en zorg gerealiseerd worden in Nederland. 01-04-2009

Kangoeroewoning Eindhoven – foto: Tamar Steenbergen
Kangoeroewoningen, oude wijn in nieuwe zakken?
Sinds kamerlid Mirjam Sterk van het CDA een pleidooi voor het bouwen van meer kangoeroewoningen hield, is er een stroom van berichten over de voors en tegens van dit type woningen losgekomen. Het idee is niet nieuw, dertig jaar geleden werden door een corporatie de eerste kangoeroewoningen (familiehuis, meergeneratiewoning) gebouwd. Hoewel de behoefte is aangetoond, blijft de exploitatie lastig.. 25-03-2009

Publicatie ‘denkbeelden’ biedt zicht op kleinschalig wonen
Het realiseren van kleinschalig wonen heeft soms nogal wat voeten in de aarde. De publicatie ‘Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie’ laat zien wat er op dit gebied mogelijk is, op welke manier je dat kunt bereiken en kijkt tevens naar de toekomst van kleinschalig wonen. Deze toekomst van kleinschalig wonen is ook onderwerp van een goed gesprek tijdens de Project.. 17-03-2009

Particulier maakt werk van kleinschalig wonen
Onder de titel ‘Werk aan de woning’ start Vilans een meerjarig en laagdrempelig ondersteuningsprogramma voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie of somatische zorgvragen. Het programma is nadrukkelijk ook gericht op initiatieven voor bewoners die alleen AOW ontvangen en geen middelen hebben om extra zorg in te kopen. Het programma start met een.. 05-03-2009

Burgers betrekken bij woonservicegebieden
Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar effectiviteit en efficiëntie van gebiedsgerichte arrangementen wonen, zorg en welzijn. 05-03-2009

Foto: Chris Pennarts
Mantelzorg is intensief en vaak langdurig
Mantelzorg is intensief en duurt vaak lang. De verhuizing van de hulpbehoevende naar een tehuis of wooncomplex leidt niet automatisch tot tijdwinst. Dat blijkt uit de recent verschenen publicatie Mantelzorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 26-02-2009

Regeling zorginfrastructuur blijft van kracht
De invoering van integrale tarieven in 2011 heeft voor zover nu kan worden overzien geen gevolgen voor de beleidsregel zorginfrastructuur. Dat schreef staatssecretaris Bussemaker op 11 februari 2009 in haar antwoord op kamervragen over de financiering van zorgsteunpunten. 16-02-2009

Verzorgd wonen Swinhove groep
Nederlandse nominaties voor internationale prijs
Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum én het Verzorgd wonen project van de Swinhove Groep zijn beide genomineerd voor de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt uitgereikt tijdens een internationale conferentie in Londen deze zomer. Ook andere Nederlandse projecten zullen.. 04-02-2009

Grensoverschrijdende woonservicewijk geopend
Het Nederlandse dorp Dinxperlo en het Duitse dorp Süderwick grenzen aan elkaar. Midden door het dorp loopt de grens tussen Nederland en Duitsland. Hierdoor konden bewoners moeilijk van elkaars voorzieningen gebruik maken. Maar het Europaproject heeft het mogelijk gemaakt dat twee woonzorgcentra met elkaar verbonden zijn door een brug die Europa symboliseert: zorg en welzijn bieden alsof er geen.. 21-01-2009

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte
Analoge alarmering voor digitale bellers
Zorgverzekeraars moeten voor ouderen en gehandicapten met een indicatie voor personenalarmering, die alleen een digitaal telefoonabonnement hebben, de extra kosten van een analoge verbinding vergoeden. Dat is de mening van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). 08-01-2009

Klant centraal in Gelderland
‘Thuisgeven in Gelderland’ is de nieuwe naam van het provinciale programma over vergrijzing en is het vervolg op het programma Ontgroening en Vergrijzing. De nieuwe naam verwijst naar het doel van het programma, namelijk bevorderen dat ouderen én mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Hierbij staan wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en.. 05-01-2009

Genomineerden Directeurencontactaward bekend
De nominaties voor de Directeurencontactaward zijn bekend. Vier directeuren zijn genomineerd op basis van voordracht van collega-corporatiedirecteuren, gemeentebesturen en organisaties die deskundigheid hebben op het terrein van wonen, leren, werken, welzijn of zorg. 16-12-2008

Handreiking voor wijkservicepunten beschikbaar
De nieuwe publicatie “We zijn gewoon een goede buur” van MOVISIE brengt op een inspirerende manier de mogelijkheden van wijkservicepunten in beeld. Centraal staat de vraag naar de betekenis van wijkservicepunten voor de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig wonen van kwetsbare wijkbewoners. Waarom draagt het ene wijkservicepunt daar meer aan bij dan het andere? 15-12-2008

Foto: Willem Mes
Domotica Daelhoven wint ook Smart Homes Award
De eerste Smart Homes Award ging naar domoticaproject Daelhoven van Zorgpalet Baarn-Soest. Het was ingediend door de installateur Eaton. De jury was onder indruk van het innovatieve karakter van het project, de intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen en de duidelijk in kaart gebrachte doelstelling. Ook wordt volgens de jury een groot maatschappelijk probleem aangepakt. Eerder dit.. 11-12-2008

Nieuw perspectief kleinschalig wonen ouderen
Voor private én publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen. Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincérité, die private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens ‘Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen’. 03-12-2008

Corporaties vóór samenwerking met zorg en welzijn
Bijna 90 procent van de corporatiedirecteuren is voorstander van samenwerking met zorg- en welzijnaanbieders. Dit blijkt uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy in opdracht van het blad Building Business. 01-12-2008

Zina op de manifestatie Buurtalliantie
Kracht in de buurt op manifestatie Buurtalliantie
Professionals die hun buurtprojecten presenteerden op de eerste manifestatie Buurtalliantie, zijn enorm actief en enthousiast. Er zit duidelijk kracht in de buurt, zo bleek tijdens de manifestatie. Die werd gehouden op donderdag 20 november 2008 in de Van Nellefabriek te Rotterdam. 27-11-2008

Maatschappelijk ondernemen in de wijk?
Wat kan maatschappelijk ondernemen betekenen voor (de kwaliteit van) het leven in onze Nederlandse wijken? Dat was de centrale vraag op 2 oktober 2008 bij een symposium van de Radboud Universiteit in Nijmegen over maatschappelijk ondernemen in de wijk. 30-10-2008

Bijeenkomst Zorg in Woningen ‘inzichtgevend’
“Fijn om onder begeleiding aan de knoppen te zitten en inzicht te krijgen in de achtergronden van het programma.” Dat was de reactie van één van de aanwezigen na de eerste gebruikersbijeenkomst ‘Aan de slag met Zorg in Woningen’ die op 9 oktober 2008 is gehouden. 22-10-2008

Voorbeelden gestippeld wonen en harmonicawonen
Er is een grote variatie aan gemeenschappelijke woonvormen: woongroepen, centraal wonen en flexibele varianten, zoals gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure staan vier inspirerende voorbeelden beschreven van gestippeld wonen en harmonicawonen. 02-10-2008

Iedereen een eigen woongroep
Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten gemeenschappelijk wonen in Nederland, waarvan ongeveer 250 woongroepen specifiek voor ouderen. In een artikel schets Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 18-09-2008

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport ‘Meedoen en gelukkig zijn’ van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Tijdelijke huisvesting ouderen in kantoorpand
Woningcorporatie Mitros laat het voormalige kantoorpand van KNMG in Utrecht verbouwen tot tijdelijke huisvesting voor zorgbehoevende ouderen. Hiermee slaat Mitros twee vliegen in één klap: het leegstaande kantoorpand krijgt een nieuwe bestemming én er is een oplossing voor de huisvesting van bewoners die een intramurale voorziening moeten verlaten vanwege renovatie of sloop. 11-09-2008

Woontoren met kangoeroewoningen in Almere
In Almere bouwt projectontwikkelaar Delta Forte aan een woontoren met kangoeroewoningen en appartmenten. De toren wordt op basis van mede-opdrachtgeverschap gebouwd. Toekomstige bewoners van de woontoren Toren van Ophelia kunnen dus zelf onder meer de indeling en afmeting van hun woning bepalen. 10-09-2008

Een woonhuis ingericht als buurtkamer door De Woonplaats in Enschede
Buurtcontactpersonen ondersteunen senioren
De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project ‘Buurtcontactpersonen’ van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor anderen toegankelijk te maken, is dit project door Stade Advies beschreven in de brochure ‘Zorg voor senioren, hoe eerder hoe beter’. 03-09-2008

Gevolgen einde bouwregime AWBZ
Het ministerie van VWS wil het bouwregime voor zorgorganisaties per 1 januari 2009 laten vervallen. Voor de periode tussen de afschaffing van het bouwregime en de in 2011 geplande invoering van een nieuw bekostigingssysteem voor zorgvastgoed zijn aangepaste procedures ontwikkeld. Actiz heeft haar leden hier onlangs over geïnformeerd. 28-08-2008

Diverse groepen wonen samen in het Karmijn
Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking van Surinaams-Hindoestaanse afkomst wonen sinds kort samen in wooncomplex het Karmijn in Den Haag. De mix van bewoners van verschillende afkomst, leeftijd en met of zonder beperking maakt het complex bijzonder. Bewoners kunnen gebruik maken van het eetcafé, dagvoorziening en het zorgloket. 20-08-2008

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Samenwerken rond woongroepen
Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar. Zij willen gezamenlijk meer woongroepen van ouderen realiseren. Afgesproken is om minimaal twee nieuwe bouwprojecten per jaar te starten. 14-07-2008

Jong en oud ontwikkelen eigen wijk
Jongeren en senioren gaan gezamenlijk in de wijk Meerhoven in Eindhoven een woonwijk ontwikkelen. In het toekomstige woongebied Landhof kunnen 250 woningen volgens collectief particulier ondernemerschap worden gebouwd. De woningen komen rond een gemeenschappelijke binnenplaats die bewoners voor diverse zaken kunnen gebruiken. 08-07-2008

Geen goedkeuring bestuurlijke woonzorgfusie
Minister Vogelaar heeft op juridische gronden haar goedkeuring aan de fusie van woningcorporatie Woonzorg Nederland met zorgorganisaties Evean Groep en Philadelphia onthouden. Toestemming van de minister is vereist voor de statutenwijziging van de woningcorporatie. De minister moet de fusie toetsen aan het belang van de volkshuisvesting. 01-07-2008

Kleinschalig wonen in Westkapelle. Foto: Willem Mes
Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.
Domotica Baarn-Soest wint Best Practice Award
Domoticaproject Baarn-Soest heeft dinsdag 24 juni 2008 de Best Practice Award 2008 Zorg, Welzijn en Wonen gewonnen. Het domoticaproject is volgens het juryrapport vernieuwend, leent zich voor herhaling en richt zich op een grote groep mensen met een zorgvraag. Het domoticaproject was ingediend door Zorgpalet Baarn-Soest en Vilans. Het project is mede ontwikkeld door TNO, afdeling Defensie en.. 25-06-2008

Leren van andere loketten in trek
Er is in het veld behoefte aan het nemen van een kijkje in de keuken van andere loketten. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg springt op deze behoefte in door ervaringen van lokale loketten te presenteren middels twee artikelen. 12-06-2008

Langer thuis wonen door online programma Zorg in Woningen
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg introduceert een uniek online programma dat woningcorporaties, zorgorganisaties, architecten, projectontwikkelaars en gemeenten inzicht geeft in de ruimte die nodig is bij de ontwikkeling van zorg in woningen. Het programma verhoogt de kwaliteit en verlengt de levensduur van nieuwe en bestaande woningen. Het programma is officieel gelanceerd tijdens het.. 05-06-2008

Buurtalliantie van start
De Buurtalliantie is een platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen. Het is een initiatief van maatschappelijke partijen, geïnitieerd door Aedes vereniging van woningcorporaties in samenwerking met de MOgroep, ActiZ, Cultuurfabriek en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het doel van het platform is het bevorderen van de samenwerking tussen maatschappelijke ondernemers in de buurt. 04-06-2008

Plaatsing zorgkamer
Eerste verplaatsbare mantelzorgwoning
Woningcorporatie Wooninc. liet in Eindhoven de eerste verplaatsbare mantelzorgwoning plaatsen. De gemeente inventariseert de behoefte aan meer mantelzorgwoningen. Er worden steeds meer mantelzorgwoningen in Nederland gerealiseerd. Ook is er meer aanbod van bijplaatsbare kamers en badkamers. De notitie ‘Opa en oma op het achtererf?’ biedt informatie over (on)mogelijkheden voor mantelzorgwoningen.. 20-05-2008

Handboek voor Toegankelijkheid vernieuwd
Het Handboek voor Toegankelijkheid is herzien en geactualiseerd. De zesde druk is compacter dan voorheen, zowel naar inhoud als naar vorm. Het handboek bevat aandachtspunten voor routes, verblijfsplekken en gebruiksobjecten in buitenruimten, gebouwen en woningen. 08-05-2008

NMa akkoord met fusie woonzorgorganisatie
Evean Groep, Stichting Philadelphia Zorg en Woonzorg Nederland zijn verheugd dat ze van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) toestemming hebben gekregen voor hun eerder voorgenomen fusie. Het nieuwe concern krijgt de naam Espria. 03-04-2008

ActiZ: VWS frustreert extramuralisering
ActiZ verzoekt staatssecretaris Bussemaker dringend om oplossingen voor de problemen rond het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de scheiding van wonen en zorg. Steeds meer zorgaanbieders die zijn overgegaan tot extramuralisering van zorg komen in grote problemen door de vele beleidswijzigingen van de afgelopen jaren. 26-02-2008

Particulier opdrachtgeverschap krijgt impuls
Onlangs heeft Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie het startsein gegeven voor de landelijke kenniscampagne (Collectief) Particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw. De Minister wil het gezamenlijk bouwen van woningen voor particulieren stimuleren. Zij stelt hiervoor acht miljoen euro beschikbaar. 04-02-2008

Kennis over 40 krachtwijken gebundeld
Het ministerie van VROM is een portal gestart met informatie van kenniscentra over de 40 wijken. De website houdt gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, welzijnswerkers en scholen op de hoogte van nieuws en achtergronden over de krachtwijken. 24-01-2008

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Markt in Soest. Foto: Willem Mes
Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008

Actieplan ‘Beter (t)huis in de buurt’
Volgens het Actieplan Beter (t)huis in de buurt moeten er tot 2015 nog 406.000 nultredenwoningen extra komen voor ouderen en mensen met een beperking. Belemmerende regelgeving rond wonen en zorg kan vervallen of wordt aangepast. Minister Vogelaar (WWI) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) stuurden het Actieplan op 12 december naar de Tweede Kamer. 12-12-2007

Samenwerking binnen woonzorg onderzocht
In opdracht van Kolsloot Innovatie & Ontwikkeling heeft Jan Hogema onderzoek verricht naar de mogelijkheden om bruggen te slaan tussen zorgorganisaties en woningcorporaties. Hierbij is ook gekeken naar de rol van gemeentes. Het onderzoek, uitgevoerd aan de Masteropleiding Management & Innovation in Amsterdam, geeft een aanzet tot een werkbaar samenwerkingsmodel. 08-11-2007

Eerste Herbergier opent deuren
In Arnhem opent de eerste Herbergier haar deuren voor vijftien bewoners met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Herbergier is een van de formules van een landelijke franchiseorganisatie die eerder de Thomashuizen ontwikkelde. De Herbergier moet een keten worden van vijftig voorzieningen verspreid over het land. 14-08-2007

Digitale loketten in opmars
Onlangs zijn de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven gestart met Regelhulp, een digitaal loket met informatie over alle voorzieningen op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Mensen kunnen via de site verschillende voorzieningen aanvragen. Ook in Noord-Limburg werken gemeenten op het terrein van de digitale informatievoorziening. 05-07-2007

Omgekeerde integratie in nieuwbouw Polanen
Mensen met en zonder verstandelijke beperking kunnen straks gemengd wonen in woongebied Polanen in Monster. 07-02-2007

Nieuwe hygiënecode woonvormen
De nieuwe ‘Hygiëncode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ is nu beschikbaar. De hygiënecode is vanaf 1 mei 2007 van kracht. De nieuwe code vraagt om minder registratie en biedt organisaties richtlijnen voor de bouw en inrichting en ondersteuning bij scholing van medewerkers. 05-02-2007

Ross ontvangt Groenboek Roze Ouderen
Op dinsdag 9 januari 2007 ontving staatssecretaris van VWS Clémence Ross-van Dorp het Groenboek Belweek Roze Ouderen. Het is de eerste keer dat op deze schaal de behoeften van homo- en lesbische ouderen rond zorg, welzijn en wonen in kaart zijn gebracht. 11-01-2007

GGZ Drenthe en Accare starten logeerhuis
Het Logeerhuis voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen is een samenwerkingsverband tussen GGZ Drenthe en Accare. Het bestaat uit twee naast elkaar gelegen woningen op het vakantiepark Het Land van Bartje in het Drentse plaatsje Ees. 23-11-2006

Verzekeraar maakt afspraken met hotels
Zilveren Kruis Achmea en het Maaslandziekenhuis in Sittard-Geleen bieden met hotels luxe arrangementen voor patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan. 03-05-2006

Verplichte zorgafname toegestaan
In het hoger beroep dat woningcorporatie WSG te Geertruidenberg heeft aangetekend tegen de uitspraak van de kort gedingrechter vorig jaar over een samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling De Riethorst is WSG door het Gerechtshof in Den Bosch op alle punten in het gelijk gesteld. 22-02-2006

Kangoeroewoning realistisch alternatief
Kangoeroewoningen vormen een realistisch alternatief binnen de ouderenhuisvesting. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat het onderzoeks- en marketingadviesbureau USP Marketing Consultancy te Rotterdam recentelijk heeft verricht. Het bureau heeft 1000 panelleden van DeelUwMening.nl. gevraagd naar hun mening over dit alternatief. 18-07-2005

Samenwerkingsovereenkomst CareWest-AWV
Eind mei hebben de Algemene Woningbouw Vereniging en CareWest een samenwerkingsovereenkomst getekend over zorgwoningen en sociaal maatschappelijk onroerend goed. 28-06-2005

Vestia huisvest Thomashuizen
Woningcorporatie Vestia en de Stichting Thomashuizen Nederland gaan samenwerken. Vestia neemt het vastgoed van vier bestaande projecten over. Samen willen beide organisaties de komende jaren een landelijk netwerk van honderd Thomashuizen realiseren. 07-03-2005

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in