Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Databank woonzorgzones

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – praktijk » 
  • Databank woonzorgzones

De landelijke Databank Wonen-Zorg kent de onderdelen woonzorgzones, woonzorgcomplexen en kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie.
De databank woonzorgzones biedt een overzicht van woonzorgzones in uitvoering en voorbereiding in Nederland.

Omschrijving woonzorgzone

Een woonzorgzone is een buurt, wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet-planbare 24 uurs zorg. In de databank vermelden we projecten waarin door meerdere partijen wordt samengewerkt aan een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak van wonen, welzijn en zorg. Doelgroepen zijn ouderen, gehandicapten, GGZ cliënten en/of wijkbewoners in het algemeen.

Voor woonzorgzones zijn in de praktijk vele namen in omloop. We gebruiken woonzorgzones hier als verzamelbegrip. Projecten die zich woonservicewijk, geschikte wijk, zorgzame wijk, levensloopwijk of nog anders noemen, kunnen zich ook aanmelden.

Aangezien woonzorgzones niet van de ene dag op de andere gerealiseerd zijn én het om een relatief nieuwe ontwikkeling gaat kunnen ook projecten die nog niet gerealiseerd zijn zich aanmelden. We onderscheiden de volgende fasen: initiatief/visievorming, ontwerp/plan van aanpak, uitvoering/bouw en operationeel.

Meld uw project nu aan

Stap 1.

Controleer of uw project al vermeld staat in de databank. Dit doet u door in het zoekscherm op naam, gemeente of provincie te zoeken. Staat uw project daar al vermeld dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Staat uw project al vermeld, maar zijn de gegevens niet juist? De contactpersoon heeft een inlogcode ontvangen om de informatie te actualiseren.
Naar het zoekscherm van de Databank woonzorgzones.

Stap 2.

Uw project woonzorgzone staat nog niet vermeld in de Databank? En het gaat om een project waarin door meerdere partijen wordt samengewerkt aan een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak van wonen, welzijn en zorg? Meld uw project dan aan als woonzorgzone.
Naar het online aanmeldformulier.

Als uw project betrekking heeft op de realisatie van één woongebouw met zorg- en dienstverlening, kunt u het project aanmelden als woonzorgcomplex.

Digitale publicaties of foto’s die u bij de projectbeschrijving in de databank zou willen plaatsen, kunt u mailen naar [email protected] Foto’s kunnen wij alleen plaatsen als ze minimaal 900×600 pixels hebben en het formaat jpg is. Vermeld bij het mailen van publicaties en foto’s de naam en gemeente van de woonzorgzone. Indien er copyright berust op de foto’s, dan ook graag de naam van de copyrighthouder vermelden.

Woonzorgcomplexen en kleinschalig wonen

Op eenzelfde manier kunt u woonzorgcomplexen en projecten kleinschalig groepswonen voor de Databank Wonen-Zorg aanmelden.